Čtení 1. třída 2019/2020

Čtení

Čtěte s dětmi denně nahlas, stačí 5 minut. Písmena, slabiky, slova. K procvičování slouží sešit Zdokonalujeme čtení.