Týdenní plán 1. třída 2019/2020

Týdenní plán 1. třída

– slouží k lepší informovanosti rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

11. – 15.11.

ČJ – čtení Hláska a písmeno I, slabiky, slova, věty

Čtěte denně nahlas, k procvičování slouží sešit Zdokonalujeme čtení.

ŽA  s. 50-56
Psaní Opakování cviků – PÍSANKA 1. díl

Pokud není zadán úkol, obtahujte různými pastelkami školní práci. Dbejte na správné sezení a držení tužky.

Písanka 1. díl
M Krokujeme, stavíme z krychlí, odčítáme. M s.  37-40
Prv   Jehličnaté stromy,zvířata v lese PS Prvouka
TV Plavání 7.45 – 9.40

Cvičný sešit slouží k procvičování psaní – velké tiskací + nácviky psacího písma + číslice. Snažíme se opisovat předepsanou slabiku, slovo, popř. větu. Píšeme přes dva řádky. Doma můžete psát podle potřeby.