Týdenní plán 1. třída 2019/2020

Týdenní plán 1. třída

16.9. – 20.9.

ČJ – čtení Hláska a písmeno M, slabiky, slova ŽA  s. 8-13
Psaní Dolní oblouk, šikmé čáry, vlnky U. cviky s. 6-7
M Počítáme do 5 M s. 12-15
Prv Škola, třída. Pozor, semafor s. 6-8
TV Plavání 7.45 – 9.40