Týdenní plán 1. třída 2019/2020

Týdenní plán 1. třída

– slouží k lepší informovanosti rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat nebo si „pospíšíme“

29.6. 2020 – 30.6.2020

Čtení
Psaní
M
Prv  

 

Cvičný sešit slouží k procvičování psaní – velké tiskací + nácviky psacího písma + číslice. Snažíme se opisovat předepsanou slabiku, slovo, popř. větu. Píšeme přes dva řádky. Doma můžete psát podle potřeby.