Týdenní plán 1. třída 2019/2020

Týdenní plán 1. třída

– slouží k lepší informovanosti rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

27.1. – 30.1.2020

ČJ – čtení Hláska a písmeno R, r

Čtení předložek, čtení s porozuměním, čtení trojslabičných slov

Čtěte denně nahlas, k procvičování slouží sešit Zdokonalujeme čtení.

 

Slab.42-45

Psaní  PÍSANKA 1. díl – psací y,  slabiky, slova. Přepis, opis, diktát – slabiky

Opis – opisujeme předepsané psací písmeno, slabiku, slovo, větu

Přepis – přepisujeme z tiskacího písma do psacího

Věnujte, prosím,  této fázi dostatečnou pozornost, je to těžké.

Pís 1. díl s. 46-49
M Opakujeme

Řešíme slovní úlohy.

Sčítáme, odčítáme, rozkládáme čísla

M s.63, 64

karty

Prv    Čas –  měsíce, hodiny. Režim dne. PS Prvouka
TV Cvičíme v tělocvičně

Cvičný sešit slouží k procvičování psaní – velké tiskací + nácviky psacího písma + číslice. Snažíme se opisovat předepsanou slabiku, slovo, popř. větu. Píšeme přes dva řádky. Doma můžete psát podle potřeby.