Týdenní plán 1. třída 2020/2021

Týdenní plán 1. třída 2020/2021

25.- 28. ledna 2021

– slouží k lepší informovanosti rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat nebo si „pospíšíme“

 

Čtení   

Školák Pepa 1

Vyvození hlásek a písmen H, Ch, str. 74 – 81

Čtení slabik, jednoduchých slov a vět

Hlásková a slabičná analýza slov, význam slov

Skládání slov

Denně čtěte! str.  77

Psaní 

 Pepova písanka  1 – str. 28- 31

Pepova písanka  2 – str. 6 – 8, vázané písmo

Matematika

Opakujeme, str. 63 – dokončení 1. dílu pracovní učebnice

Prvouka

Zimní počasí

Zima na horách, bezpečnost

             

AJ procvičujeme slovní zásobu k hlásce S a A a T

nová hláska T: výslovnost a zápis hlásky T 

můžete si s dětmi pustit tato videa:

https://youtu.be/pv0ZWoEYIT4

https://youtu.be/tFG_wchwpUk

(hry – cestičky, pexeso se slovíčky)

 

Přečtěte si o Hejného matematice…