Týdenní plán 1. třída 2020/2021

Týdenní plán 1. třída 2020/2021

 19. – 23. dubna 2021

– slouží k lepší informovanosti rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat nebo si „pospíšíme“

 

Čtení   

Školák Pepa 2

str. 58 – 61

Slabika mě

Sázení stromu, Úklid města

Přání Země, rozlišování b, d, p

Denně čtěte! str. 58, 60

Psaní 

Pepova písanka č. 3 

dě, tě, ně – str. 4-5

písmeno P – str.7

str. 8 -9 , vázané písmo – B

Opakování písmen

Psaní krátkých vět

 

Matematika

2. díl, str. 40 – 44

Určujeme pořadí

Pracujeme s hodinami

Na procvičení učiva dostaly děti prac. listy (malý k dokončení a velký).

Oba odevzdají 26.4. ve škole.

 

Prvouka

Město – práce s plánkem

Den Země

AJ procvičujeme slovní zásobu k hláskám S a A a T + barvy

  • Žák rozezná ve slově hlásku ‚t‘
  • Žák vysloví slova tennis, net, ball, good, rat, rabbit, wet, white – spojí je s obrázkem
  • Žák rozezná ve slově hlásku ‚a‘
  • Žák vysloví slova dad, hand, cat, dog, black, hat, sad, bad – spojí je s obrázkem
  • Žák rozezná ve slově hlásku s
  • Žák vysloví slova sun, snake, sky, spider, snail, bee, green, grass, yes – spojí s obrázkem

https://www.youtube.com/watch?v=BHivLwnwKZ4

https://www.youtube.com/watch?v=SOWmGOxSuAM&list=PLM-2Dc2rKG6Ic7IsIx0zB33AVVz-fVFkc&index=4

https://youtu.be/LftquQrDfb8,

https://youtu.be/tFG_wchwpUk

(hry – pantomima, cestičky, pexeso se slovíčky, domečky)

Pracovní list, který děti dostaly, donesou 27.4. do školy.

 

Přečtěte si o Hejného matematice…