Týdenní plán 1. třída 2021/2022

Týdenní plán 1. třída, 20.9. – 24.9.

ČJ S Pepou do školy

  • rozvoj percepcí a důkladná příprava na čtení (pravolevá orientace, orientace na stránce, sloupec X řádek)
str. 12-17
Ps Čáry máry s Pepou

  • vyvození, opakování, upevnění, připravení ruky na psaní
str. 9-11
M Čteme číslice 1, 2, 3

Počítáme do 6

Čteme číslici 4

str. 15-19
Prv S Pepou do školy

  • ve škole
str. 12-17
AJ Hláska S

  • sun, sky, snake, spider, snail, bee, green, grass
str. 1-2