Týdenní plán 1. třída

– slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

12. – 16. listopadu

ČJ Čteme věty (s.49) Hláska a písmeno I.  ŽA s. 49 – 54, po s. 32

Doporučuji procvičovat rozklad slabik. Př.: řeknu MA, dítě řekne M – A (může napsat, ukázat, najít… písmenka, z kterých se slabika skládá)

PS  Nácvik horního a dolního zátrhu.  UC s. 25 – 27
M  Počítáme do 8.  Krokujeme společně.  s. 38-39

 Hrací kostka a šátek zůstanou v kapsáři, používáme průběžně. Některé děti stále nemají  :(.

Prv Jehličnatý a listnatý les.  Opakování. s. 20- 21

ŽA-Živá abeceda, UC-Uvolňovací cviky, -Zdokonalujeme čtení