Týdenní plán 1. třída

– slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

17. –  21. září

ČJ Hláska a písmeno M, první slabika, slovo.  ŽA s.7-12, s.1,2
PS Osmičkový pohyb, dolní oblouk šikmé čáry. UC s.5-7
M Počítáme do 5. Čteme číslice 1, 2, 3.  s.12-15
Prv Třída. Pozor, semafor. (učebnici budou děti nechávat ve škole).  s.7-8

ŽA-Živá abeceda, UC-Uvolňovací cviky, -Zdokonalujeme čtení