2. třída

2. třída, školní rok 2019/2020

třídní učitelka: Mgr. Marcela Vlčková (vlckovamarcela@email.cz)

Angličtina: Mgr. Pavla Lejsková (pavlalejskova@seznam.cz)