Týdenní plán 2. třída

K procvičování: https://www.matika.in/cs/https://www.gramar.in/cs/

– týd. plán slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

16. – 20.  září

Čj  Abeceda. Věta, slovo, písmeno. Nauč se zpaměti abecedu. s. 7-9
Čt V úterý si přineste vlastní knihu + čtenářský deník ke kontrole.

Jak se Sylva učila od ozvěny. Maminka. s. 8-10

Ps  Procvičujeme písmena f, i, u. s. 5-6
M

Prv

Počítáme do 23. Poznáváme dědu Lesoně. s. 10 – 13

Jsem školák. Pravidla chování ve škole. Rozvrh hodin, rozvrh dne. s. 4 – 6

 

 

Aj .s. 2

Od tohoto týdne zapisuji do ŽK dětem zapomínání. Pokud děti zapomenou DÚ a přinesou ho následující den, zapomínání škrtám.

Stále někteří nepřinesli ☹️ručník, kapsář, tabulku, výtvarné potřeby z loňska (voskovky, anilinové barvy…).