Týdenní plán 2. třída

K procvičování: https://www.matika.in/cs/https://www.gramar.in/cs/

– týd. plán slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

27.  – 29. ledna

30. ledna KONČÍ VÝUKA v 8.45.

Čj Tvrdé slabiky.  s. 40, 84/tvrdé slabiky  
Čt V úterý si přineste vlastní knihu na čtení + čtenářský deník ke kontrole.

 O nemocném králi. Pohádka.  s.58,59  

Ps  Procvičujeme písmena x, X.  s.39,40
M

Prv

Rodina. Opakujeme.  M2  s. 5, 6 , M1 65- 67 (kdo nedokončil) 

 Jak jde čas. Zima. s. 27- 28  Zopakujte si názvy měsíců.  Zkouším na známky.

 

 

Aj  Začínáme lekci 3 (a car, a doll, a drum, a guitar, a plane, a train) s. 18