Týdenní plán 2. třída

K procvičování: https://www.matika.in/cs/https://www.gramar.in/cs/

– týd. plán slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

18.  – 22. listopadu

Čj  Slova protikladná, souznačná. Dělení slov na konci řádku. s.24, 25  
Čt V úterý si přineste vlastní knihu na čtení + čtenářský deník ke kontrole.

Jak ztratila ještěrka ocásek. Víla Amálka. s. 32-35  

Ps  Procvičujeme písmena E, j, p.  s. 24 – 25
M

Prv

 Oblékáme krychli. Počítáme do 40.  s. 43 – 46

Co kdo dělá.  Povolání dříve a dnes. s. 14 – 15  DÚ na středu: Zjisti jaké bylo (je) povolání babičky, dědečka, případně prarodičů. Máte v  rodině nějaká zajímavá povolání?

 

 

Aj  slovní zásoba 2. lekce + What´s this? It´s a …, čísla 1 -10 s. 13 -14

Některé děti velmi často zapomínají šk. potřeby a DÚ. Prosím podívejte se do ŽK (s.30), jak na tom vaše dítě je. Pokud děti zapomenou DÚ a přinesou ho následující den, zapomínání škrtám.