Týdenní plán 2. třída 2020/2021

Týdenní plán 2. třída

25.1.2021 – 29.1.2021

– slouží k lepší informovanosti rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat nebo si „pospíšíme“

 

ČJ  Zimní radovánky

Souhlásky tvrdé, opakování

Psaní – opakování tvarů písmen, psaní slov, vět. Přepis, opis, diktát

Čtení – ve středu čítanka, ve čtvrtek vlastní kniha

Uč. str. 40, PS 40

Pís. s.  37-40

AJ   

https://www.youtube.com/…kHQ, https://www.youtube.com/…8Yo

M       Opakování. Slovní úlohy. Uč do str. 65
Prv      Opakování  

 

 Uč. s.  28

Cvičný sešit slouží stále k procvičování psaní.