Týdenní plán 2. třída 2020/2021

Týdenní plán 2. třída

– slouží k lepší informovanosti rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat nebo si „pospíšíme“

19. – 23 4. 2021

ČJ  Příroda se probouzí

Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, mě, vě

Psaní – přepis, opis, diktát

Čtení – Čítanka: Slon

Celotýdenní úkol: Sloh – popis. Popis zvířete (kotě, štěně) podle vzoru v PS

Provedení – na volný list papíru,  doplněný obrázkem

Uč. str. 61, 62

PS s. 5, 6, 11

Písanka s. 26, 27

Čít. s.88, 89

 

AJ   Happy birthday. Opakování slovní zásoby. Otázka How old are you?

uč. s. 42

PS  s. 37, 38

 M  Násobíme, dělíme. Slovní úlohy. Rovinné útvary s. 38 – 41
Prv      Jaro je tady. Byliny, keře, stromy.  

 

s. 42

12. – 16. 4. 2021

ČJ  Příroda se probouzí

Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, mě, vě

Přímka postojů

Psaní – přepis, opis, diktát

Čtení – Čítanka: Slon

Uč. str. 59, 60

PS 2.díl

s. 3, 4

Písanka s. 24, 25

Čít. s.88, 89

 

AJ   Happy birthday. Opakování slovní zásoby. Tvoření vět I have got… Otázka Is it…?

uč. s. 39-41

PS  s. 35, 36

 M  Počítáme mince. Pracujeme s geoboardem. Násobíme, dělíme. s. 32 – 37
Prv      Jaro je tady. První jarní byliny. Byliny, keře, stromy.  

 

s. 42

6. – 9. 4. 2021

ČJ  Příroda se probouzí

Opakování tvrdých a měkkých souhlásek, párových souhlásek.

Sloh – tvoření vět

Psaní – přepis, opis, diktát

Čtení – Čítanka: Aprílové žerty a šprýmy

 

Celotýdenní úkol: Můj krásný den – 1. Nakreslím min. 6 obrázků svých denních činností.

2. Ke každému obrázku napíšu 1 větu, co dělám.

3. Nakonec vymyslím min. 3 věty o tom, co pro mě              znamená krásný den. Využiji nápovědu: např. Můj krásný den je, když…   Mám také rád/a, když…

Líbí se mi, když…

Zpracování: Na papír/výkres  A4

Uč. str. 57, 58

PS 2.díl

 

Písanka s. 18, 19

Čít. s.86, 87

 

AJ   Happy birthday. Opakování slovní zásoby. Tvoření vět I have got… Otázka Is it…?

uč. s. 39-41

PS  s. 35, 36

M     Hodiny. Obvod, obsah. Násobení, dělení. (Na čtvrtek nachystat párátka nebo sirky) Uč 2. díl

s. 32- 34

Prv      Jaro je tady. První jarní byliny.  

 

uč. s. 40, 41

 

 

29.3. – 31.3.2021

ČJ  Příroda se probouzí

Opakování psaní souhlásek na konci a uprostřed slova. Velikonoční přání s adresou

Psaní – Opis básně. Velikonoční pro kluky se naučí zpaměti kluci,

Velikonoční pro holky se naučí zpaměti holky

Čtení – Čítanka: Velikonoce – svátky jara

 

Samostatný úkol na tento týden: Napsat a poslat velikonoční přání

Zpracování: Na „opravdickou pohlednici“

Uč. str. 56

PS 2.díl s. 20 – 24 vybraná cv.

Písanka s. 22, 23

Čít. s.82 – 85

 

AJ   Samostatné opakování podle poslechů:

uč. s. 38-40

PS  s. 34, 35

M     Autobus( muži a ženy). Počítání písmen. Obvod z dřívek. (na středu nachystat párátka            nebo zápalky). Uč 2. díl

s. 29 – 31

Prv      Pranostiky.

Tady jsme doma – školní projekt. Přijď ke škole a zavěs na plot u hřiště                                       malované velikonoční vajíčko. (info viz mail)

 

 

 

 


Cvičný sešit
slouží stále k procvičování psaní.