Týdenní plán 2. třída 2021/2022

Týdenní plán 2. třída 2021/2022

20. – 24. září 2021

– slouží k lepší informovanosti rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat nebo si „pospíšíme“

 

Český jazyk

Řazení slov podleabecedy

Dokončení příběhu

str. 13-14

Diktát slov

Psaní, čtení

vázané písmo – opakování – písanka str. 7

Čtení s Pepou – PL

Čítanka str. 8-9

Jak se Sylva učila od ozvěny

 

Matematika

Počítáme do 25

Poznáváme dědu Lesoně

Pozorujeme barvy a tvary

str. 13-16

 

Prvouka

Jsem školák

str. 6-7

AJ

procvičujeme představování.

otázku What is your name? a odpověď I´m …/My name is … + body language = gesta k této frázi.

opakujeme slovní zásobu k hlásce N: man, woman, big, moon, sleep, neck, grey, plane a nová slova pan, pin, ant, snap, sit, pat  s.26 – 28 starý sešit.

opakujeme vazbu It is a …, It isn´t a … a gesta pro tyto věty.

  • Žák skládá a čte obrázkové věty z obrázkových slovíček
  • (hry – pantomima, slovíčkové cestičky, pexeso se slovíčky, domečky – hádanky, obchod se slovíčky)

 

Přečtěte si o Hejného matematice…