2. třída

2. třída, školní rok 2017/2018

třídní učitelka: Mgr. Elizabeth Dostálová (Čj, M, Prv, Aj, Pč, Hv)
kontakt: elizabeth.dostalova@gmail.com
vyučující: Mgr. Romana Tylečková (Tv, Vv)