Rozvrh hodin

Rozvrh hodin

Po dobu plavání

1
2
3
4
5
8.00 – 8.45
8.55 – 9.40
10.00 – 10.45
10.55 – 11.40
11.50 – 12.35
PO
ČJ
ČJ
M
TV
ÚT
ČJ M
Čt/Ps
AJ
ST
M
ČJ
Prv
TV
             ČJ
ČT
ČJ
Čt/Ps
M
Čt dílny
HV
ČJ
M
Prv
VV