Týdenní plán 2. třída

– slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

Týdenní plán 21. května – 25. května

ČJ Podstatná jména, Slovesa str. 68-70
Čt/Ps
  • v pondělí čteme z vlastní knihy (čtenářská dílna)
  • čtení – pohádky
  • písanka 2. ročník – str. 26-28 (g, G, q, Q, I, J)
  • KONTROLA ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU VŽDY V PONDĚLÍ (21. 5.)
M
  • Násobilka 9
  • Orientace v čase
  • Části měsíce
  • Propedeutika kmenových zlomků
str. 32-35
Prv Zdravý životní styl – opakování str. 52
AJ Clothes PS str. 65-66
V pondělí 21. 5.  vyrážíme na 8 hodin do knihovny. V pátek 25. 5. se fotíme. Vybírám 40 korun na fotografii. Hezký týden. 😊

O matematické metodě prof. Hejného: