Týdenní plán

– slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné

– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

17.-21.9.  2018
ČJ Abeceda, věta, slovo, slabika: s.10,11
čtení čítanka s.5
psaní písanka 3 : s.6,7
M opakujeme , děda Lesoň s. 13-15
Prv  Jsem školák – jak se chovat v divadle
Aj Happy house s. 3 s.4 (dú)