Týdenní plán

– slouží k lepší informovanosti rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné

– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

17.6. – 21.6. 2019
ČJ  přídavná jména,s.75,76
čtení  s. 104
psaní  individuálně další 3 strany
M matematika 3 : 45-49
Prv   Léto  s.53,54
Aj s.69,71 – opakování

 

Tento týden vybíráme učebnice ( středa). Prosím, prohlédnout, polepit, vygumovat. Děkujeme za pomoc.

Prosím o zaslání přihlášky ke stravování.

Od tohoto týdne chodíme z TV ven. Prosím o vhodnou sportovní obuv.