27. týden (44. školní týden 2019/2020)

 

po 29.6.              

8 : 00 – 8 : 45 Hodnocení školního roku + Loučení páťáků se školou

sál školy, účast 1. – 5. ročník, pedagogický sbor

 

Nanuk na cestu 😊 – pro každého žáka školy (zajištěno Spolkem rodičů Krmelín)

 

9 : 00 – 10 :  00 Rozloučení se školním rokem

Hřiště TJ Sokol, účast 1. – 5. ročníku + třídní učitelky, sportovní obuv a oblečení, svačinka a pití,

za nepříznivého počasí se akce koná v budově ZŠ

 

út 30. 6. 

8 : 00  –  8 : 45  Ukončení školního roku 2019/2020

třídy 1. – 5. ročníku, třídnická hodina – rozdávání vysvědčení

 

Při vstupu do budovy školy odevzdá každé dítě, které se v době od 25. 5. – 29. 6. 2020

neúčastnilo prezenční výuky (tj. nebylo fyzicky ve škole) vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci    

příznaků virového infekčního onemocnění s datem 30. 6. 2020

 

Výdej obědů ve školní jídelně 11 : 00 – 12 : 00, zákonný zástupce má možnost požádat vedoucí ŠJ o výdej

do vlastního jídlonosiče, popřípadě stravu včas (nejpozději v pondělí 29. 6. 2020) odhlásit.

 

Ředitel školy přeje všem žákům a jejich rodinám léto plné slunce 🙂