Týdenní plán

– slouží k lepší informovanosti rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné

– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

11.11. – 15.11. 2019
ČJ  Vyjmenovaná slova s.21 – 22
čtení  s. 30
psaní  Písanka – indiv. další 2 strany
M Písemné odčítání  UČ s. 25 – 29
Prv  Lidé s.31 – 33
Aj  At school- UČ – s. 20 – 22, PS – příslušné stránky

Vši jsou zase tady!!!! 🙁

Na úterý do VV prosím rulku od toaletního papíru a hrstičku rýže (čočky, …..). Budeme vyrábět štěrkací hudební nástroj. :).

Prosím o podepsání a obalení učebnic, pracovních sešitů, sešitů. Mám u sebe nepodepsané prvouky. Nevím, koho jsou.

ČASTO se nějaké učebnice, pracovní sešity ztrácejí a hledají. Podepsané velmi usnadní pátrání. 🙂

Platba dopravy – až po vyfakturování. (Dokaž si!)

Gratuluji finalistům „Krmelínské pěnice“ k skvělému 2. a 1. místu ! 🙂

Děkuji paní Turčíkové za organizaci prodeje a všem ostatním prodávajícím. 🙂