Týdenní plán 3. třída 2020/2021

K  procvičování:https://www.umimematiku.cz/  https://www.umimecesky.cz/   https://www.matika.in/cs/#2

https://www.mojecestina.cz/ , https://www.gramar.in/cs/#

10. – 14. května 2021

PONDĚLÍ ČJ – online

ČJ1 s. 49/9  Procvičujeme slovní druhy

ČJ1 s. 50/8 Procvičujeme časování sloves.

samostatněČJ1  71/1, 2 (s)

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy. Nezapomeň psát zápis do čtenářského deníku.

M – online

Připrav si 15 dřívek (zápalek).

UČ s. 88/1, 2 Zkoumáme stroj na dělení.

UČ s. 88/3, 4

samostatněPS s. 29/7

ÚTERÝ ČJ – online

ČJ1 s. 51/10 Poznáváme PÁDOVÉ OTÁZKY. 

https://www.mojecestina.cz/article/2009071402-ilustrovany-prehled-padu

Procvičujeme vyjmenovaná slova po S.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/rozlisovani-dvojic/vyber.htm

samostatněNauč se zpaměti pádové otázky.

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy. 

M – online

UČ s. 89/5, 8

PS s. 29/5, 6

samostatněProcvičuj dělení se zbytkem v pracovním listě.

STŘEDA ČJ – online

ČJ1 s. 51/11 Pádové otázky.

ČJ1 s. 71/3 Vyjmenovaná slova po S.

samostatněPísanka s.  23

samostatněČítanka s. 106, 107  Přečti si pozorně ukázku a vyřeš online ÚNIKOVKU: Kód má tři písmena a ven ti pomůže nákupní vozík.

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vR_HZnLxxuLt7RZ8YXy2c2QAA4Bey1KuEs6TQPbWJPmqPbh7mgLZtH0VbbqUALTEbX7zHS5zLE_iQrI/pub?start=true&loop=false&delayms=3000

M – online

UČ s. 89/ 10

PS s. 31/5

samostatněDokonči pracovní list.

AJ – online

8. In the playground

slovní zásoba – oblečení

Věty: Whose jumper is it?/ Čí je to svetr?

It´s Polly´s jumper. /To je Pollyin svetr.

This jumper is too big/too small/ too short/ too long.

s.61

PS s.76

samostatně – pracovní list – dopis Gregovi 8 (pošlu emailem)

ČTVRTEK ČJ – online

ČJ1  s. 71/1 (z,b,l,m,p,s) 

Procvičujeme slovní druhy, mluvnické kategorie sloves a podst. jm.

samostatněČJ2 s. 41/22 a)b) Doplň i/y a připrav se na diktát (budeme psát příští týden).

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

M – online

UČ s. 90/3, PS s. 31/4

UČ s. 91/6,  s. 90/5

samostatně – Přihlas se na https://www.umimematiku.cz/Splň domácí úkol. Klikni na Třída – Domácí úlohy a získej zelený štít.

PÁTEK AJ – online (1. sk 8.00- 8.45, 2. sk. 8.50 – 9.35)

s.62,63

PS s.77, 78

samostatně – https://www.umimeanglicky.cz/slovicka-clothing-1-uroven/267?source=dashboardExercisePreviewBox

Prv – online (celá třída 9.45 – 10.30)

s. 72 Třídění živočichů.

Úkoly v závorkách budeme dělat pouze, když budeme mít dostatek času.

3. – 7. května 2021

M Zkoumáme tělesa. Přepisujeme schody do čísel. Zkoumáme stroj na dělení.

V úterý budeš psát test na příklady z pracovního listu (viz. samostatná práce online výuka).

Opakujte násobilku! Měj u sebe kružítko.

s. 85 – 88/1, 2
PS s. 28
ČJ Procvičujeme vyjmenovaná slova po S. ČJ1 s. 47/21, 48, 49

ČJ2 s. 39/12, 15, s. 40

 čtení Ve středu si noste vlastní knihu a čtenářský deník ke kontrole.
psaní s. 21, 22
Prv Třídění rostlin. Fotosyntéza.  s.  73
AJ 8. In the playground

slovní zásoba – oblečení

Věty: Whose jumper is it?/ Čí je to svetr?

It´s Polly´s jumper. /To je Pollyin svetr.

This jumper is too big/too small/ too short/ too long.

s.58, 59, 60

PS s.72, 73,74, 75

V úterý 3. a 4. vyuč. hodinu budou chodit děti ven na procházky. 

26. – 30. dubna 2021

PONDĚLÍ ČJ – online

Procvičujeme vyjmenovaná slova po S.

ČJ2 s. 36, 37  Slova z textu píšeme do sešitu.

(ČJ2 s. 35/5 SYNONYMA – slova souznačná)

samostatněČJ2  38/8

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy. Nezapomeň psát zápis do čtenářského deníku.

M – online

Připrav si hrací kostku a figurku.

UČ s. 82/1, 2, 3, (s. 83/6) Počítáme ve stovkové tabulce.

UČ s. 82/4 Zaokrouhlujeme.

(UČ s. 82/5)

samostatněVyber si pracovní list (level 1 – má dva pracovní listy, nebo 2) a počítej.

ÚTERÝ ČJ – online

ČJ2 s. 38/7 

ČJ1 s. 46/18, s. 47/19 PŘEDLOŽKY a PŘÍSLOVCE – poznáváme další slovní druhy.

samostatněČJ2  38/10 Doplň i/y. Správné věty opiš do sešitu a podtrhni přídavná jména.

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy. 

M – online

UČ s. 83/7, 8, 9

PS s. 27/4 (s. 26/2)

samostatněPokračuj v počítání příkladů vybraného pracovního listu,

STŘEDA ČJ – online

ČJ2 s. 38/9

ČJ1 s. 77/20  

samostatněPísanka s.  19

samostatněČítanka s. 98, 99 Přečti si pozorně ukázku a vyřeš online ÚNIKOVKU: kód má tentokrát pouze tři písmena.

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTvBgxT-HHGBB-W6V2G6L36m4GYj9fTua_BsVhinUCnrzGF5_V6u3ecv6Wf88jAEkUcvoQnuNCw3Y1c/pub?start=true&loop=false&delayms=3000

M – online

UČ s. 84/ 1, 2, 3, s. 85/4 Zkoumáme tělesa.

PS s. 26/1

samostatněDokonči vybraný pracovní list.

AJ – online

8. lekce – In the playground

slovní zásoba: a jumper, a shoe, a skirt, a sock, trousers, a T-shirt

UČ s. 56

PS s. 69 prosím o kontrolu rodičů, jestli děti stranu dokončily

samostatně – https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-clothing-1-uroven?source=explicitExercise

ČTVRTEK ČJ – online

ČJ1  s. 47/21 

Chytáky po S. Rozlišujeme syrový/sýrový/sírový, sype/sípe…https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/rozlisovani-dvojic/vyber.htm

samostatněČJ2 s. 31/11, 14 

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

M – online

UČ s. 83/11,

UČ s. 85/6, 7, 8, 9

samostatně – Přihlas se na https://www.umimematiku.cz/Splň domácí úkol. Klikni na Třída – Domácí úlohy a získej zelený štít.

PÁTEK AJ – online (1. sk 8.00- 8.45, 2. sk. 8.50 – 9.35)

8. lekce – In the playground

slovní zásoba: a jumper, a shoe, a skirt, a sock, trousers, a T-shirt

otázka: Whose (jumper) is it? It´s (Polly´s).

UČ s. 57

PS s. 70 prosím o kontrolu rodičů, jestli děti stranu dokončily

samostatně – PS s. 71

Prv – online (celá třída 9.45 – 10. 30)

s. 68 /69 Rozmanitost přírody.

Napíšeš si opakovací kvíz na VELIČINY. V kvízu budeš k sobě spojovat veličiny, jednotky a měřidla. Připrav se podle s. 67 cv. 27.

Úkoly v závorkách budeme dělat pouze, když budeme mít dostatek času.

19. – 23. dubna 2021

M Dělíme se zbytkem. Zkoumáme stavby.(Vracíme se k vynechaným cvičením během online výuky)

Opakujte násobilku! Měj u sebe kružítko.

s. 68, 69, 72, 81, 82 (vybraná cvičení)
PS s. 25
ČJ Opakujeme vyjmenovaná slova po P. V úterý budeš psát doplňovačku na známky

Vyjmenovaná slova po S.

ČJ1 s. 45, 46

ČJ2 s. 35 – 38

 čtení Ve středu si noste vlastní knihu a čtenářský deník ke kontrole.
psaní s. 17, 18
Prv Měříme objem a teplotu. s.  64, 67
AJ Opakujeme slovní zásobu 7. lekce – v pátek píšeme test

DÚ – Dopis Gregovi č.7 – do pátku

s. 53 – 55

PS s. 66 – 68

V úterý 3. a 4. vyuč. hodinu budou chodit děti ven na procházky. 

12. – 16. dubna 2021

PONDĚLÍ ČJ – online

ČJ1 s. 42/6 Určujeme slovní druhy. Doplňujeme i/y po objetných souhláskách.

samostatněČJ2  34/19 Doplň i/y a cvičení napiš jako diktát do sešitu.

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy. Nezapomeň psát zápis do čtenářského deníku.

M – online

PS s. 22/2, UČ s. 78/4 Počítáme ve stovkové tabulce.

PS s. 22/3 

samostatně – UČ  79/9 do sešitu.

ÚTERÝ ČJ – online

ČJ1 s. 43/7, 8 Hledáme souvětí, spojky.

samostatněČJ1  70/3, 4 (Z,B,L,M,P)

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy. Nezapomeň psát zápis do čtenářského deníku.

M – online

UČ s. 78/5  s. 79/7, 8, 12, (10)

samostatně – Přihlas se na https://www.umimematiku.cz/Splň domácí úkol. Klikni na Třída – Domácí úlohy a získej zelený štít.

STŘEDA ČJ – online

ČJ1 s. 43/9  

samostatněPísanka s.  16

samostatněČítanka s. 96, 97   Přečti si pozorně ukázku a vyřeš online ÚNIKOVKU: kód je čtyřmístný a únik hledej v oblacích.

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vS2Or3Ac5vgI4iy6sP09zpjaHqDkUhPrKX4Zc8rl2tZNgjpULfqEFfLzvCGLHfdSgiC0oV6yWUhEK4t/pub?start=true&loop=false&delayms=3000

M – online

Dělíme se zbytkem. Připrav si 15 kostiček (nebo 15 menších předmětů vhodných k počítání)

UČ s. 80/ 1, 2, 3

samostatněPS s. 24/1 

AJ – online

7. lekce – In the street

slovní zásoba: a baby, a boy, a girl, a man, a woman, a girl, a dog /long, short, blond, black, brown hair

věty: He/ She/ It ´s got long hair (ON/Ona/Ono má dlouhé vlasy.); He/She/It ´s a dog. (ON/Ona/Ono je pes.)

PS s. 64 prosím o kontrolu, jestli děti stranu dokončily

UČ s. 51

samostatně – Zahrejte si doma hru podle strany 51 v učebnici, jako Polly a Jack.

ČTVRTEK ČJ – online

ČJ1  s. 44 Poznáváme nový slovní druh CITOSLOVCE.

samostatně –Přihlas se na https://www.umimecesky.cz/ Splň domácí úkol. Klikni na Třída – Domácí úlohy a získej zelený štít.

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

M – online

UČ s. 80/4  Dělíme se zbytkem.

PS s. 24/3, 4

UČ s. 81/6

samostatně UČ s. 81/10 Počítej do sešitu.

PÁTEK AJ – online (1. sk 8.00- 8.45, 2. sk. 8.50 – 9.35)

7. lekce – In the street

slovní zásoba: a baby, a boy, a girl, a man, a woman, a girl, a dog /long, short, blond, black, brown hair

věty: He/ She/ It ´s got long hair (ON/Ona/Ono má dlouhé vlasy.); He/She/It ´s a dog. (ON/Ona/Ono je pes.)

PS s. 65 prosím o kontrolu rodičů, jestli děti samostatně stranu dokončily

UČ s. 52

samostatně – procvičení čtení s porozuměním: https://www.umimeanglicky.cz/reading-descriptions/31

Prv – online (celá třída 9.45 – 10. 30)

s. 66 Měříme čas.

Jak to bude ve škole? Testování se nebojíme 😊. Pustíme si videoukázku, jak bude probíhat testování.

Úkoly v závorkách budeme dělat pouze, když budeme mít dostatek času.

6. – 9. dubna 2021

PONDĚLÍ
ÚTERÝ ČJ – online

ČJ1 s. 41/1 Povídáme si o jaru. Slova protikladná.

ČJ2 34/18

samostatněČJ1  70/1, 2 (Z,B,L,M,P)

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy. Nezapomeň psát zápis do čtenářského deníku.

M – online

Vracíme se k slovním úlohám z testu.

UČ s. 75/4, 8, 9 Nachystej si 2 bílé papíry A4.

samostatně – PS  23/4

STŘEDA ČJ – online

ČJ1 s. 42/4  Práce s textem.

samostatněČJ1 s. 42/5 Napiš referát o kosovi. Drž se kritérii. Referát budu známkovat, dej si záležet.

Kritéria: 

  1. Ke každému bodu osnovy vyhledám zajímavé informace.
  2. Píšu srozumitelné věty (souvětí).
  3. Píšu úhledně, přehledně a bez chyb.
  4. Píšu na bílý papír A4.
  5. Nakreslím obrázek.

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

M – online

Učíme se rýsovat kružnici. Připrav si kružítko a čisté papíry.

UČ s. 76 Kruh x kružnice, průměr x poloměr.

samostatněPS s. 20/1 Nejdříve trénuj rýsování kružnic na samostatný papír, pak splň úkol.

AJ – online

 7. lekce – In the street

slovní zásoba: a baby, a boy, a girl, a man, a woman, a girl, a dog /long, short, blond, black, brown hair

PS s. 60  prosím o kontrolu jestli děti dokončily

UČ s. 49

ČTVRTEK ČJ – online

ČJ1  s. 41/2, 3 

samostatně –Písanka s.  15

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

M – online

UČ s. 77/9

UČ s. 78/1, 2, 3 Zkoumáme stovkovou tabulku.

samostatně Trénuj rýsování kružnic PS 20/2

PÁTEK AJ – online (1. sk 8.00- 8.45, 2. sk. 8.50 – 9.35)

7. lekce – In the street

slovní zásoba: a baby, a boy, a girl, a man, a woman, a girl, a dog /long, short, blond, black, brown hair

věty: He/ She/ It ´s got long hair (ON/Ona/Ono má dlouhé vlasy.); He/She/It ´s a dog. (ON/Ona/Ono je pes.)

PS s. 61, 62 

UČ s. 50

samostatně – PS s. 63

procvičení čtení s porozuměním: https://www.umimeanglicky.cz/reading-descriptions/31

Prv – online (celá třída 9.45 – 10. 15)

s. 62 Měříme hmotnost.

samostatněs. 62/14  A) Nachystej si: ČJ2, ČÍTANKU, PS matiku, PRVOUKU. Odhadni a seřaď od nejtěžšího po nejlehčí, zapiš. Změř jejich hmotnost na váze, jejich váhu zapiš v gramech a znovu seřaď a zapiš.

B), C), D) jsou dobrovolné.😉

Úkoly v závorkách budeme dělat pouze, když budeme mít dostatek času.

29.– 31. března 2021

PONDĚLÍ ČJ – online

ČJ2 s. 33/16 Časujeme slovesa, skloňujeme podstatná jména.

ČJ1 s. 40/13

samostatně –Přihlas se na https://www.umimecesky.cz/ Splň domácí úkol. Klikni na Třída – Domácí úlohy a získej zelený štít.

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy. Nezapomeň psát zápis do čtenářského deníku.

M – online

Opakujeme slovní úlohy. Připravujeme se na úterní test.

UČ s. 74/1, 2 PS s. 19/5 Přepisujeme krokování do čísel.

Jednotky délky Prvouka s. 60/10

samostatně – Najdi doma něco, co měří 1 mm, 1 cm, 1 dm a 1 m. Seznam věcí napiš (nakresli) na papír a pošli.  Někteří z vás už poslali, takže máte hotovo. 😉

ÚTERÝ ČJ – online

ČJ2 s. 33/17a) Procvičujeme vyjmenovaná slova po P, určujeme slovní druhy.

samostatně –Přihlas se na https://www.umimecesky.cz/ Splň domácí úkol. Klikni na Třída – Domácí úlohy a získej zelený štít.

M – online

Píšeme test na slovní úlohy (o více, krát více, o méně, krát méně, kolik mají dohromady?..)

UČ s. 75 /6, 7

PS s. 19/7, 8

samostatně – Přihlas se na https://www.umimematiku.cz/Splň domácí úkol. Klikni na Třída – Domácí úlohy a získej zelený štít. V nabídce máš lehčí a těžší variantu. Vyber si, na co si troufáš. Borci bez problému zvládnou obě varianty.😃

STŘEDA ČJ – online

ČJ2 s. 33/17 b) 

Povídáme si o Velikonocích.

samostatně – Velikonoční únikovka– https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQ4F0AcVvI-rHE250DuyLSDN9qTMSgft1jk6QumnlTKhG1O6kpNzw_6kvbdxHavga-codqpLw2zWmp3/pub?start=true&loop=false&delayms=3000

M – online

PS s. 18/2, 3

UČ s. 75/ 4, 5

AJ – online  velikonoce – The Easter,

velikonoční zajíček, vajíčka – easter bunny, easter eggs

začínáme 7. lekci In the street

slovní zásoba: a baby, a boy, a girl, a man, a woman, a girl

PS s. 59

UČ s. 48

samostatně – vypracovat test 6. lekce 

https://www.youtube.com/watch?v=WeT4oJvxq_E

dobrovolný odkaz na velikonoční písničku a taneček

 

 

 

22. – 26. března 2021

PONDĚLÍ ČJ – online

Procvičujeme vyjmenovaná slova po P.

ČJ1 s. 40/12 Určujeme osobu, číslo a čas u sloves.

samostatněČJ2 s. 33/14, 15

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy. Nezapomeň psát zápis do čtenářského deníku.

M – online

Písemně násobíme větší čísla. Ověřujeme indicky v PS s. 16/2.

UČ s. 72/5 + slovní úlohy typu krát více/krát méně, o více/o méně

samostatně – UČ s. 71/6(do sešitu pouze písemně, ne indicky)

ÚTERÝ ČJ – online

ČJ2 s. 32/11, 12, 13 Seznamujeme se dvojicemi podobných slov (chytáky po P).

samostatněČJ1  70/1, 2 (P)

M – online

Počítáme slovní úlohy, píšeme zápis, výpočet, odpověď.

PS s. 16 /1, 18/1 Počítáme pamětně příklady 13 x 3, 2 x 18…

UČ s. 72/4 

samostatněM  18/1 Dokonči.

STŘEDA ČJ – online

ČJ1 s. 40/13  Procvičujeme slovní druhy.

samostatněPísanka s. 14

samostatněČítanka s. 84, 85  Přečti si pozorně ukázku a vyřeš online ÚNIKOVKU: kód má 3 písmena

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vR56MqCmCnH-HsAxAIMKq_yTn7mf1X7wITr2MNv2jyY_9HWr1thnAAjHZZXVLj57m1t1AX_tar-t7uv/pub?start=true&loop=false&delayms=3000

M – online

PS s. 18/2, 3, 4

samostatněPrvouka s. 58, 59 Proveď pokusy a vypň tabulku. V pátek se o výsledcích budeme bavit.

AJ – online 

opakujeme a procvičujeme učivo 6.lekce

UČ s. 46

PS s. 57 prosím o kontrolu rodičů, jestli děti práci dokončily

samostatně – dopis Gregovi6 PL (pošlu email)

ČTVRTEK ČJ – online

ČJ1  s. 40/14

samostatně – ČJ1 s. 70/3 (P) Do sešitu přepiš všechna sousloví, ve kterých jsi doplnil tvrdé  y .

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

M – online

Počítáme slovní úlohy, píšeme zápis, výpočet, odpověď.

UČ s. 73/10, 11, 12

UČ s. 74/3

samostatně Pracovní list – slovní úlohy – příští týden budete psát na podobné úlohy test.

PÁTEK AJ – online (1. sk 8.00- 8.45, 2. sk. 8.50 – 9.35)

UČ s. 47

PS s. 58 prosím o kontrolu rodičů, jestli děti dokončily

samostatně –https://www.skolasnadhledem.cz/game/8345

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-house-1-uroven?source=explicitKC

 

Prv – online (celá třída 9.45 – 10. 15)

s. 58, 59 Diskutujeme nad provedenými pokusy.

s. 60 Měření délky, vzdálenosti.

samostatněNajdi doma něco, co měří 1 mm, 1 cm, 1 dm a 1 m. Seznam věcí napiš (nakresli) na papír a pošli.

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

Úkoly v závorkách budeme dělat pouze, když budeme mít dostatek času.

15. – 19. března 2021

PONDĚLÍ ČJ – online

Znovu si napíšete test na vyjmenovaná slova po ZBLM. Teď už to pro vás nebude nic nového. Počítat se bude známka z lépe napsaného testu :).

ČJ2 s. 27/1, 2 Seznamujeme se s vyjmenovanými slovy po P.

samostatněČJ2 s. 27/2 (Dodělej) Nauč se zpaměti vyjmenovaná slova po P.

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy. Nezapomeň psát zápis do čtenářského deníku.

M – online

Procvičujeme Dokonči řadu, která se láme…

UČ s. 68/2, 3, 5

samostatně – UČ s. 69/11 (do sešitu)

ÚTERÝ ČJ – online

ČJ1 s. 38/8

ČJ2 s. 27

samostatněPísanka s. 12

samostatněČítanka s. 60, 61  Přečti si pozorně ukázku a vyřeš online ÚNIKOVKU:

KÓD má tentokrát 4 písmena.

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTEYVUlwTueIda3loOABRHb_3eT_xmGA2AyYx4F17UXJAuLmn99NxOxgDzBrxLKRhpapW70_5LqVcQb/pub?start=true&loop=false&delayms=3000

M – online

Počítáme slovní úlohy, píšeme zápis, výpočet, odpověď.

PS s. 15 /7, 8 

samostatně – Přihlas se na https://www.umimematiku.cz/ Splň domácí úkol. Klikni na Třída – Domácí úlohy a získej zelený štít.

STŘEDA ČJ – online

ČJ2 s. 28 – 30 

samostatněČJ2  32/9, 10 

M – online

Napíšete si test na násobení a dělení.

UČ s. 69/6

UČ s. 70/2 (3. sloupec), (69/9)

samostatně – UČ  70/2 (1., 2. sloupec)

AJ – online 

6. lekce – Greg´s flat – a table, a chair, a bookcase, a cupboard, a bed, a wardrobe; předložky- in/ v, on/na, under/pod. Názvy místností: bathroom, bedroom, kitchen, sitting room. Věty: Where is the book? /Kde je ta kniha? Is it (in, on, under) the wardrobe?/ Je to (v, na, pod) skříní? There is a book (in, on, under) the bed./ Tam je nějaká kniha (v, na, pod) postelí.

UČ s. 44

PS s. 55 prosím o kontrolu rodičů, jestli děti dokončily

samostatně – zahrajte si doma hru jako Jack a Polly podle s. 43

https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM

 

ČTVRTEK ČJ – online

Zkouším vyjmenovaná slova po P.

ČJ1  s. 39 

samostatně – ČJ2 s. 31

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

M – online

UČ s. 70/1, PS s. 17/4 Nachystej si hrací kostku.

PS s. 16/1

UČ s. 71/8

samostatně PS 16/3

PÁTEK AJ – online (1. sk 8.00- 8.45, 2. sk. 8.50 – 9.35)

6. lekce – Greg´s flat – a table, a chair, a bookcase, a cupboard, a bed, a wardrobe; předložky- in/ v, on/na, under/pod. Názvy místností: bathroom, bedroom, kitchen, sitting room. Věty: Where is the book? /Kde je ta kniha? Is it (in, on, under) the wardrobe?/ Je to (v, na, pod) skříní? There is a book (in, on, under) the bed./ Tam je nějaká kniha (v, na, pod) postelí. It is in the bedroom. It isn´t in the kitchen.

UČ s. 45

PS s. 56 prosím o kontrolu rodičů, jestli děti dokončily

samostatně – Pracovní list – viz email Dopis Gregovi

 k procvičování slovíček – výbava bytu a místnosti můžete stále použít tento odkaz:  https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-house-1-uroven?source=explicitKC

Prv – online (celá třída 9.45 – 10. 15)

s. 55, 56 Rozmanitost přírody. Zkoumáme látky a jejich vlastnosti.

samostatně – Písanka s. 13

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

Úkoly v závorkách budeme dělat pouze, když budeme mít dostatek času.

8. – 12. března 2021

PONDĚLÍ ČJ – online

ČJ1 s. 69/5 Procvičujeme vyjmenovaná slova.

Do sešitu vypisujeme slovesa a určujeme jejich kategorie.

samostatněČJ2 s. 26/20 (Napiš jako diktát do sešitu)

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy. Nezapomeň psát zápis do čtenářského deníku.

M – online

UČ s. 65/5, 6, 7, 8 Rodokmen

UČ s. 68/3, 4

samostatně – UČ s. 64/4 (Vypočítej pouze písemně do sešitu.)

ÚTERÝ ČJ – online

ČJ2 s. 35/16, 17 Zájmena

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/zajmena/vyhledavani-1.htm

samostatněPísanka s. 10

samostatněČítanka s. 78, 79  Přečti si pozorně ukázku a vyřeš online ÚNIKOVKU:

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTovHkIak3ZrxDDZgTfnGfP1dWvnx-EZzlz965NQAB4lOqL_ot5HJQQpxrXaiFR2Ct1jXZNZ844k_8G/pub?start=true&loop=false&delayms=3000

Jak se řeší ÚNIKOVKA ti vysvětím v hodině ČJ.

M – online

s. 66/5 Počítáme slovní úlohy, píšeme zápis, výpočet, odpověď.

UČ s. 65 /9, 10 Řešíme algebrogramy.

samostatně – Přihlas se na https://www.umimematiku.cz/ Splň domácí úkol. Klikni na Třída – Domácí úlohy a získej zelený štít.

STŘEDA ČJ – online

ČJ1 s. 36/1 Pracujeme s delším textem. Určujeme slovní druhy.

samostatněČJ1  69/4 

M – online

Sčítáme do 1000.https://skolakov.eu/matematika-3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti-b

UČ s. 66/3   + (UČ s. 67/9, )

samostatně – Přihlas se na https://www.umimematiku.cz/ Splň domácí úkol. Klikni na Třída – Domácí úlohy a získej zelený štít.

AJ – online 

6. lekce – Greg´s flat – a table, a chair, a bookcase, a cupboard, a bed, a wardrobe; předložky- in/ v, on/na, under/pod

použití ve větách: Where is the book? /Kde je ta kniha?

Is it (in, on, under) the wardrobe?/ Je to (v, na, pod) skříní?

There is a book (in, on, under) the bed./ Tam je nějaká kniha (v, na, pod) postelí.

UČ s. 43

PS s. 54 prosím o kontrolu rodičů, jestli děti dokončily

samostatně – https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM

 

ČTVRTEK ČJ – online

ČJ1  s. 37/3, 4, 5 

samostatně – ČJ2 s. 26/20 b), 21

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

M – online

Počítáme slovní úlohy, píšeme zápis, výpočet, odpověď.

UČ s. 67/10, UČ s. 68/2, 5

samostatně PS 14/2 (Sleduj čísla v trojúhelnících :))

PÁTEK AJ – online (1. sk 8.00- 8.45, 2. sk. 8.50 – 9.35)

6. lekce – Greg´s flat- a table, a chair, a bookcase, a cupboard, a bed, a wardrobe, (in, on, under), bathroom, bedroom, kitchen, sitting room,

věty: It is in the bedroom. It isn´t in the kitchen.

UČ s. 44

PS s. 55 prosím o kontrolu rodičů, jestli děti dokončily

samostatně – Pracovní list – viz email

 k procvičování slovíček – výbava bytu a místnosti:  https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-house-1-uroven?source=explicitKC

Prv – online (celá třída 9.45 – 10. 15)

s. 55, 56 Rozmanitost přírody. Zkoumáme látky a jejich vlastnosti.

samostatně – Písanka s. 9

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

Úkoly v závorkách budeme dělat pouze, když budeme mít dostatek času.

22. – 26. února 2021

PONDĚLÍ ČJ – online

ČJ2 s. 25/16 Procvičujeme vyjmenovaná slova po M.

samostatněČJ2 s. 25/19 (Přepiš správně do sešitu)

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy. Nezapomeň psát zápis do čtenářského deníku.

M – online

UČ s. 63/8 Rýsujeme do sešit. Nachystej si pravítko a ostrou tužku,

PS s. 11/5, s. 10/2  Násobíme indicky dvouciferná čísla.

samostatně – PS s. 10/2 (Dokonči)

ÚTERÝ ČJ – online

ČJ2 s. 25/18

ČJ1 s. 34/13, 14 Slovesná osoba a číslo. +https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm

samostatněČJ1 s. 69/M 3, ZBLM 1

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

M – online

PS s. 12/2, 3

PS s. 12 /1 (UČ s. 64/1, 2) Učíme se násobit písemně.

samostatně – Přihlas se na https://www.umimematiku.cz/ Splň domácí úkol. Klikni na Třída – Domácí úlohy a získej zelený štít.

STŘEDA ČJ – online

ČJ1 s. 34/15 Infinitiv sloves + slovesná osoba a číslo.

samostatněVyber si zajímavou ukázku ze své knihy (cca 6 – 8 vět), nacvič si hlasité a výrazné čtení, které budeš v pátek před třídou prezentovat. Svou knihu také budeš představovat (název + jméno autora).

M – online

Procvičujeme do sešitu písemné násobení.

UČ s. 65/5, 6, 7, 8  Rodokmen

(UČ s. 65/9, 10 Algebrogramy)

samostatněDo sešitu vynásob písemně (pod sebu):  73 . 2, 80 . 4, 64 . 5,  56 . 3,  48 . 6

AJ – online 

6. lekce – Greg´s flat – a table, a chair, a bookcase, a cupboard, a bed, a wardrobe; předložky- in/ v, on/na, under/pod

použití ve větách: Where is the book? /Kde je ta kniha?

Is it (in, on, under) the wardrobe?/ Je to (v, na, pod) skříní?

There is a book (in, on, under) the bed./ Tam je nějaká kniha (v, na, pod) postelí.

UČ s. 41

PS s. 50, 51 prosím o kontrolu rodičů, jestli děti dokončily

samostatně –https://www.youtube.com/watch?v=idJYhjGyWTU

ČTVRTEK ČJ – online

ČJ1  s. 35/17, 18 (16) Zájmena.

samostatně – ČJ1 s. 69/ZBLM 2, 3

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

M – online

PS s. 13/4, 5, 6

UČ s. 65/9, 10 Algebrogramy

samostatně – Pracovní list

PÁTEK AJ – online (1. sk 8.00- 8.45, 2. sk. 8.50 – 9.35)

6. lekce – Greg´s flat- a table, a chair, a bookcase, a cupboard, a bed, a wardrobe, (in, on, under), bathroom, bedroom, kitchen, sitting room,

věty: It is in the bedroom. It isn´t in the kitchen.

UČ s. 42

PS s. 52 prosím o kontrolu rodičů, jestli děti dokončily

samostatně – PS s. 53

opakování z minulého týdne k procvičení slovíček:  https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-house-1-uroven?source=explicitKC

Čtení – online (celá třída 9.45 – 10. 30)

Čteme před třídou ze své knihy.

samostatně – Písanka s. 9

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

Úkoly v závorkách budeme dělat pouze, když budeme mít dostatek času.

15. – 19. února 2021

PONDĚLÍ ČJ – online

Procvičujeme vyjmenovaná slova po M

ČJ2 s. 22, 23

samostatně –Přihlas se na https://www.umimecesky.cz/ Splň domácí úkol. Klikni na Třída – Domácí úlohy a získej zelený štít.

M – online

Řešíme slovní úlohy.

UČ s. 61/9, 10, 11, (15)

samostatně – Přihlas se na https://www.umimematiku.cz/ Splň domácí úkol. Klikni na Třída – Domácí úlohy a získej zelený štít.

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy. Nezapomeň psát zápis do čtenářského deníku.

ÚTERÝ ČJ – online

Rozlišujeme dvojice podobných slov ve vyjm. slovech po M.

ČJ2 s. 24/9, 10, (11)

samostatně – Písanka s. 7

M – online

UČ s. 61/12, 13, 14, (17)

samostatně – Přihlas se na https://www.umimematiku.cz/ Splň domácí úkol. Klikni na Třída – Domácí úlohy a získej zelený štít.

STŘEDA ČJ – online

ČJ1 s. 33/11

ČJ2 s. 24 /13, (12)

samostatně –Přihlas se na https://www.umimecesky.cz/ Splň domácí úkol. Klikni na Třída – Domácí úlohy a získej zelený štít.

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

M – online

UČ s. 62/1, 2, (5 v PS s. 11/4)

samostatně – Přihlas se na https://www.umimematiku.cz/  a procvičuj cokoliv, co potřebuješ 😊.

AJ – online 

Končíme 5. lekci, opakujeme: a ball, a bike, a boat, a kite, a plane, a scateboard, big, small, + colours + numbers 1 – 20

věta: I´ve got a ball, …/ Já mám balón, …  otázky: Have you got a ball?/ (Máš balón?) krátké odpovědi: Yes, I have./No, I haven´t. (Ano, mám./Ne, nemám.)

UČ s. 38, 39

samostatně – nechte dětem napsat test 5. lekce (pošlu emailem)

ČTVRTEK ČJ – online

ČJ1 s. 33/12

ČJ 2 s. 25/15 (s. 24/12)

samostatně – ČJ1 s. 69/1, 2

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

M – online

PS s. 11/3, s. 10/1

UČ s. 63/8

samostatně – PS s. 11/6 Zadání v UČ s. 63/6

PÁTEK AJ – online (1. sk 8.00- 8.45, 2. sk. 8.50 – 9.35)

6. lekce – Greg´s flat

slovní zásoba: a table, a chair, a bookcase, a cupboard, a bed, a wardrobe

UČ s. 40

PS s. 49 prosím o kontrolu rodičů, jestli děti dokončily

samostatně – pexeso na umimeanglicky k tématu nábytek

 https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-house-1-uroven?source=explicitKC

Prv – online (celá třída 9.45 – 10. 15)

s. 48 Pověsti.

samostatně – Písanka s. 8

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

Úkoly v závorkách budeme dělat pouze, když budeme mít dostatek času.

 

8. – 12. února 2021

Prosím zašlete mi ke kontrole všechny úkoly zadané samostatně.

PONDĚLÍ M – online

Řešíme slovní úlohy.

UČ s. 60/1, 2, 3

PS2 s. 8/3

samostatněPS s. 9/5, 6

ČJ– online (obě skupiny dohromady 9:45 – 10:30)

Procvičujeme vyjmenovaná slova po L.

PS1 s. 68/ZBL 3

samostatně PS2 s. 19/22 b) Doplň a napiš jako diktát do sešitu.

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy. Nezapomeň psát zápis do čtenářského deníku.

ÚTERÝ ČJ – online

ČJ2 s. 20/2, 3, 4 Seznamujeme se s vyjmenovanými slovy po M.

samostatně ČJ2 s. 20/1 Nauč se zpaměti vyjmenovaná slova po M.

 Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

M – online

UČ s. 59/6, 7, 8

PS s. 9/4

samostatně UČ s. 61/16 a)b)c) Piš do sešitu.

STŘEDA ČJ – online

PS1 s. 32/7

samostatně PS2 s. 21/ 5, 6.

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

M – online

UČ s. 60/6, 7, 8

samostatně – Přihlas se na https://www.umimematiku.cz/ Splň domácí úkol. Klikni na Třída – Domácí úlohy a získej zelený štít.

 AJ – online 

5. lekce – slovní zásoba: a ball, a bike, a boat, a kite, a plane, a scateboard, big, small, + colours + numbers 1 – 20

I´ve got a ball, …/ Já mám balón, …  otázky: Have you got a ball?/ (Máš balón?) krátké odpovědi: Yes, I have./No, I haven´t. (Ano, mám./Ne, nemám.)

UČ s. 37

PS s. 46 prosím o kontrolu rodičů, jestli děti dokončily

samostatně – PL – dopis Gregovi – pošlu emailem

ČTVRTEK ČJ – online

PS1 s. 32/8, 9

(PS2 s. 21/7)

samostatněPřihlas se na https://www.umimecesky.cz/ Splň domácí úkol. Klikni na Třída – Domácí úlohy a získej zelený štít.

samostatně Písanka s. 5 Čti pozorně zadání.

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

M – online

PS s. 9/7, 8

UČ s. 60/4, 5

samostatněUČ s. 61/16 d)e)f) Piš do sešitu.

PÁTEK AJ – online (1. sk 8.00- 8.45, 2. sk. 8.50 – 9.35)

5. lekce – At the park/ v parku

UČ s. 38

PS s. 47, 48 prosím o kontrolu rodičů, jestli děti dokončily

samostatně – zahrajte si s dětmi hru podle Jacka a Polly Uč s. 35

Prv – online (celá třída 9.45 – 10. 15)

Život dříve a dnes. + Řekneme si něco o vesmíru. Ať správně vyplníte písanku.

samostatně – Písanka s. 6

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

Úkoly v závorkách budeme dělat pouze, když budeme mít dostatek času.

1. – 5. února 2021

Prosím zašlete mi ke kontrole všechny úkoly zadané samostatně.

PONDĚLÍ ČJ – online

PS1 s. 30/1

Hledáme věty jednoduché, určujeme slovní druhy.

samostatně PS2 s. 17/15

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy. Nezapomeň psát zápis do čtenářského deníku.

M – online

Procvičujeme indické násobení. Měj vytištěnou přílohu s indickým násobením.

UČ s. 56/1

PS2 s. 7/7

samostatněPracovní list

ÚTERÝ ČJ – online

ČJ1 s. 30/2, 3 Seznamujeme se s časování sloves.

samostatně Písanka 2 s. 3

 Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

M – online

Zaokrouhlujeme a převádíme na centimetry.

UČ s. 57/5, 6, 7  (s. 55/4)

samostatně Pracovní list – pololetní test

STŘEDA ČJ – online

Časujeme slovesa.

PS1 s. 31/4, 5

samostatně PS1 s. 68/ L2, 3

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

M – online

PS s. 7/6

UČ s. 57/9, 10 Řešíme algebrogramy.

samostatně – PS s. 5/6

 AJ – online 

5. lekce – At the park/ v parku

slovní zásoba: a ball, a bike, a boat, a kite, a plane, a scateboard

opakování přídavných jmen: big, small, /velký, malý + colours/barvy 

použití ve větách: I´ve got a ball, …/ Já mám balón, …  otázky: Have you got a ball?/ (Máš balón?) krátké odpovědi: Yes, I have./No, I haven´t. (Ano, mám./Ne, nemám.)

numbers: one to twenty (1 – 20)

UČ s. 35

PS s. 44 prosím o kontrolu rodičů, jestli děti dokončily

samostatně – pracovní list – pošlu emailem

ČTVRTEK ČJ – online

PS1 s. 31/5, s. 68/5

samostatně ČJ1 s. 68/ZBL 1, 2

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

M – online

Krokujeme tři.

PS s. 8/1, 2, 3

samostatně –Přihlas se na https://www.umimematiku.cz/ Splň domácí úkol. Klikni na Třída – Domácí úlohy a získej zelený štít.

PÁTEK AJ – online (1. sk 8.00- 8.45, 2. sk. 8.50 – 9.35)

5. lekce – At the park/ v parku

UČ s. 36

PS s. 45 prosím o kontrolu rodičů, jestli děti dokončily

samostatně – nechte děti procvičovat číslice na odkaze umime anglicky  https://www.umimeanglicky.cz/poslech-slovicek-numbers-1-uroven?source=explicitExercise

Prv – online (celá třída 9.45 – 10. 15)

s. 45, 47 Lidé dříve a dnes.

samostatně – Písanka s. 4

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

Úkoly v závorkách budeme dělat pouze, když budeme mít dostatek času.

 

25. – 28. ledna 2021

Prosím zašlete mi ke kontrole všechny úkoly zadané samostatně.

PONDĚLÍ ČJ – online

PS1 s. 29/16  Procvičujeme vyjmenovaná slova po B, L, Z.

Hledáme podstatná jména, přídavná jména, slovesa. U podstatných jmen určujeme číslo a rod.

samostatně PS1 s. 29/17 Do sešitu vypiš z textu nejméně 2 přídavná jména, 3 slovesa a 4 podstatná jména. U podstatných jmen urči jejich číslo a rod.

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy. Nezapomeň psát zápis do čtenářského deníku.

M – online

Procvičujeme +, – pod sebou a dohody o přednosti.

PS2 s. 4/1, s. 5/4, 5

samostatněPS2 s. 5/5 Dodělej.

ÚTERÝ ČJ – online

PS1 s. 62 Opakujeme učivo 1. pololetí. Připravujeme se na DÚ.

samostatně Pracovní list.

 Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

M – online

UČ s. 53/10 Hrajeme SOVU.

UČ s. 54 Seznamujeme se s HISTOGRAMEM. Měj nachystanou hrací kostku.

PS s. 6 Tvoříme HISTOGRAM.

samostatně Do sešitu napiš tyto příklady pod sebe a vypočítej.

254 + 368,  159 + 658,  456 + 555,       781 – 453,  542 – 265,  821 – 369

STŘEDA ČJ – online

PS2 s. 18/17, 18 

PS2 s. 17/15

samostatně Písanka 2 s. 1, 2 Označ písmenka, která se podobají nejvíce tištěnému vzoru.

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

M – online

PS2 s. 7/4

UČ s. 55/7, 8, 9

samostatně – PS s. 7/5

 AJ – online 

5. lekce – At the park/ v parku

slovní zásoba: a ball, a bike, a boat, a kite, a plane, a scateboard

použití ve větách: I´ve got a ball, …/ Já mám balón, …  otázky: Have you got a ball?/ (Máš balón?) krátké odpovědi: Yes, I have./No, I haven´t. (Ano, mám./Ne, nemám.)

numbers: one to twenty (1 – 20)

UČ s. 34

PS s. 42 -43 prosím o kontrolu rodičů, jestli děti dokončily

samostatně – prosím pusťte dětem tyto odkazy k procvičování číslic 1 až 20

https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-numbers-1-uroven?source=explicitMapGlobal

 

ČTVRTEK ČJ – online

PS1 s. 29/19

PS2 s. 18/19, (21)

samostatně ČJ2 s. 18/20 Přepiš do sešitu správně.

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

M – online

UČ s. 55/10 

UČ s. 56/1

samostatně – PS 2 s. 7/8 

PÁTEK Pololetní prázdniny

Úkoly v závorkách budeme dělat pouze, když budeme mít dostatek času.

 

18. – 22. ledna 2021

Prosím zašlete mi ke kontrole všechny úkoly zadané samostatně.

PONDĚLÍ ČJ – online

PS2 s. 14, 15 Procvičujeme vyjmenovaná slova po L.

PS1 s. 28/12 Hledáme slova podstatná jména, slovesa. K podstatným jménům vymýšlíme přídavná jména.

samostatně PS1 s. 68/L1

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy. Nezapomeň psát zápis do čtenářského deníku.

M – online

Procvičujeme +, – pod sebou a dohody o přednosti.

UČ s. 50/3, 4 do PS s. 38/4, UČ 51/6

(UČ s. 44/3)

samostatněPřihlas se na https://www.umimematiku.cz/

Splň domácí úkol. Klikni na Třída – Domácí úlohy a získej zelený štít.

ÚTERÝ ČJ – online

PS1 s. 28/14 Vysvětlujeme si význam některých větných spojení o čase.

PS2 s. 16/8

samostatně PS2 s. 16/9, 10.

 Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

M – online

UČ s. 51/7

UČ s. 52/1, 53/7 Nachystej si 9 zápalek (párátek)

(PS s. 36/3)

samostatně – PS 39/5 (zadání v UČ s. 51/8)

STŘEDA ČJ – online

PS2 s. 16/11 Rozlišujeme slova MLÝN x MLÍT a BLÝSKÁ x BLÍZKÁ

PS2 s. 29/15

samostatně Písanka s. 31

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

M – online

UČ s. 52/3, 4

UČ s. 53/10

(PS s. 39/7, 8)

samostatně – PS s. 40/1 (dodělej ve čtvrtek)

 AJ – online 

začínáme 5. lekci At the park/ v parku

slovní zásoba: a ball, a bike, a boat, a kite, a plane, a scateboard

použití ve větách: I´ve got a ball, …/ Já mám balón, …

UČ s. 32

PS s. 39 – prosím o kontrolu rodičů, jestli děti cvičení dokončily

doporučené video k novému tématu: I´ve got a …

https://www.youtube.com/watch?v=ibTiIaI6KsE

ČTVRTEK ČJ – online

PS2 s. 17/12, 13, 14

samostatně ČJ2 s. 19/22a) Doplň i/y a do sešitu napiš jako diktát.

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

M – online

UČ s. 53/9 Počítáme do sešitu.

UČ s. 55/4, 5

samostatně – PS s. 40/1 (dokonči).

PÁTEK AJ – online (1. sk 8.00- 8.45, 2. sk. 8.50 – 9.35)

5. lekci At the park/ v parku

slovní zásoba: a ball, a bike, a boat, a kite, a plane, a scateboard

použití ve větách: I´ve got a ball, …/ Já mám balón, …  otázky: Have you got a ball?/ (Máš balón?) krátké odpovědi: Yes, I have./No, I haven´t. (Ano, mám./Ne, nemám.)

UČ s. 33

PS s. 40 – prosím o kontrolu rodičů, jestli děti dokončily

samostatně – PS s. 41 –prosím vyfotit a poslat

doporučené video k tématu Have you got a …? Yes I have, No I haven´t.

https://www.youtube.com/watch?v=maP-Z3ypoQ

Prv – online (celá třída 9.45 – 10. 15)

s. 42, 43 Kalendář.

samostatně – Písanka s. 32

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

 

Úkoly v závorkách budeme dělat pouze, když budeme mít dostatek času.

 

11.- 15. ledna 2021

Prosím zašlete mi ke kontrole všechny úkoly zadané samostatně.

PONDĚLÍ  ČJ – online

PS1 s. 67/Z,B 1 Procvičujeme vyjmenovaná slova po B, Z.

PS1 s. 27/9 Hledáme slova příbuzná s podmínkou (slovní druh).

 samostatně PS1 s. 67/Z, B 2, 3

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy. Nezapomeň psát zápis do čtenářského deníku.

M – online

UČ s. 48/1,2,3 Písemně sčítáme trojciferná čísla.

(PS s. 35/3,6)

samostatněPS s. 36/1

ÚTERÝ ČJ – online

PS1 s. 27/8 Vyjmenovaná slova po L.

PS2 s. 13/3 

samostatně PS2 s. 13/1, 2. Vyjmenovaná slova po L se nauč zpaměti.

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

M – online

UČ s. 49/5, 9

PS s. 36/2 Budeme rýsovat. Měj u sebe pravítko a ostrou tužku.

(PS s. 36/3)

samostatněPřihlas se na https://www.umimematiku.cz/

Splň domácí úkol. Klikni na Třída – Domácí úlohy a získej zelený štít.

STŘEDA  ČJ – online

PS1 s. 27/10, PS2 s. 13/4

samostatně PS2 s. 13/3, 5, Písanka s. 29

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

M – online

UČ s. 49/7, 8 Písemné odčítání trojciferných čísel.

UČ s. 50/5

(UČ s. 44/3)

samostatněPS s. 37/6

AJ – online

opakujeme a procvičujeme slovní zásobu 4 lekce a používání vět

Can I have … , please?; Do you like …? Yes./No.; I like …/ I don´t like…

PS s. 37, 38 – prosím o kontrolu rodičů, jestli děti dokončily

samostatně – test lekce 4 (nechte dítě vypracovat co nejsamostatněji, pokud možno pomozte mu s přípravou, zopakovat slovní zásobu a vysvětlit zadání) – pošlu emailem

ČTVRTEK 

 

ČJ – online

PS1 s. 28/11 Píšeme vlastní pozvánku.

samostatněPřihlas se na https://www.umimecesky.cz/

Splň domácí úkol. Klikni na Třída – Domácí úlohy a získej zelený štít.

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

M – online

UČ s. 50/1, 2 Počítáme se závorkou.

PS s. 38/2, 38/ 1 (2sloupce)

PS s. 39/6 (1 sloupec)

samostatněPS s. 38/1, 39/6 Dokonči.

PÁTEK  AJ – online (1. sk 8.00- 8.45, 2. sk. 8.50 – 9.35)

UČ s. 30, 31 – Colin in computer land, Sophie´s World

doporučená videa na youtube k tématu jídlo – I like / I don´t like food.

https://www.youtube.com/watch?v=7lKclr67ajY

https://www.youtube.com/watch?v=5IBhd_yNPx0

https://www.youtube.com/watch?v=13mftBvRmvM

 

Prv – online (celá třída 9.45 – 10. 15) 

s. 40, 41 Měříme čas. Režim dne.

samostatněPísanka s. 30

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

Úkoly v závorkách budeme dělat pouze, když budeme mít dostatek času.

 

 

4.– 8. ledna 2021

Prosím zašlete mi ke kontrole všechny úkoly zadané samostatně.

PONDĚLÍ ČJ – online

PS1 s. 25/1,2 Rozbor básně, hledáme slova protikladná, tvoříme slova příbuzná.

samostatně PS2 s. 11/23,24

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy. Nezapomeň napsat zápis do čtenářského deníku (alespoň 1x týdně).

M – online

UČ s. 43/12

UČ s. 44/1, 2 Řešíme v PS 32/1 Počítáme obsahy útvarů ve čtvercové mříži.

(UČ 44/3)

samostatně – Prac. list násobení, dělení.

ÚTERÝ samostatněČJ PS1 s. 26 cv. 4. Napiš příběh podle obrázkové osnovy. V závěru nezapomeň napsat, jak děti nepříjemnou situaci vyřešily.

Příběh napiš psacím písmem na čistý papír a doplň obrázkem. Všechny příběhy dám do naší fotogalerie.

Příběh budu známkovat podle těchto kritérií:

·       Ke každému obrázku je napsaná alespoň jedna věta.

·       V závěru je napsáno, jak děti situaci řešily.

·       Příběh je napsaný psacím písmem, čitelně, bez velkých pravopisných chyb.

samostatně Písanka s. 27

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

M – online

UČ s. 45/4

PS s. 33/2, 3, 4

samostatně – UČ s. 45/9 do sešitu

STŘEDA ČJ – online

PS1 s. 25/3, 26/7 Poznáváme nový slovní druh ČÍSLOVKY.

samostatně PS2 s. 12/25,26

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

M – online

UČ s. 46/1, 2, 4 Zaokrouhlujeme.

PS s. 35/7

(UČ s. 46/5 Řešíme v PS 35/3)

samostatně – PS 35/7

 AJ – online 

opakujeme slovní zásobu lekce 4  a tyto větné vazby

Can I have … , please?; Do you like …? Yes./No.; I like …/ I don´t like.

UČ s.  28

PS s. 35

samostatně – PL – dopis Gregovi (pošlu email)

 

ČTVRTEK  ČJ – online

PS1 s. 26/5,6 Procvičujeme vyjmenovaná slova po B.

Poznáváme číslovky: https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5ff1eba1bf84d

samostatně – PS1 s. 67/B3

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

M – online

PS s. 33/5, 34/2

samostatně – PS s. 35/4

PÁTEK AJ – online

opakujeme slovní zásobu lekce 4  a tyto větné vazby

Can I have … , please? ;Do you like …? Yes./No.; I like …/ I don´t like.

UČ s.  29

PS s.  36 – prosím o kontrolu dodělání stránky rodiči

rozšiřujeme slovní zásobu k tématu jídlo na stránkách umíme to

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-food-1-uroven?source=explicitMapGlobal

 Prv – online

PS s. 38, 39 Lidé a čas – začíná nový rok, rok v průběhu času, jednotky času.

samostatně – Písanka s. 28

Čti alespoň 10 minut nahlas z čítanky nebo vlastní knihy.

 

14. – 18. prosince 2020

M Procvičujeme písemné +, – . Rýsujeme trojúhelníky ve čtvercové síti.

Opakujte násobilku!

s. 41-43
PS s. 31
ČJ Procvičujeme vyjmenovaná slova po B. Rod a číslo podstatných jmen.

 

ČJ1 s. 23, 24

ČJ2 s. 10 – 11

 čtení Ve středu si noste vlastní knihu a čtenářský deník ke kontrole.
psaní Píšeme tvary psacích písmen T, F. s. 25, 26
Prv Lidé kolem nás: Co kdo dělá s. 35 – 37
AJ lekce 4 / At the shop

an apple, a banana, a cake, an ice – cream, an orange, a pear

Can I have … , please?

Do you like …? Yes./No.

I like …/ I don´t like … .

 

s. 27 – 28

PS s. 33 – 35

V úterý 4. a 5. vyuč. hodinu budou chodit děti ven na procházky. 

7. – 11. prosince 2020

M Poznáváme sousedy. Pracujeme s geodeskou.

V úterý test písemné +,-  (pod sebou)

Opakujte násobilku!

s. 38-40
PS s. 29, 30
ČJ Procvičujeme vyjmenovaná slova po B.

Ve čtvrtek diktát (ČJ1 s. 67/Z1 – 2 řádky)

ČJ1 s. 22, 23/9, 67/B1,2

ČJ2 s. 8 – 9

 čtení Ve středu si noste vlastní knihu a čtenářský deník ke kontrole. s. 48, 49
psaní Píšeme tvary psacích písmen P, B, R, Ř . s. 24
Prv Lidé kolem nás: Co kdo dělá s. 32 -34
AJ začínáme lekci 4 / At the shop

an apple, a banana, a cake, an ice – cream, an orange, a pear

Can I have … , please?

Do you like …? Yes./No.

I like …/ I don´t like … .

Homework – domácí úkol – PS s. 30

s. 24 – 26

PS s. 29 – 32

V úterý 4. a 5. vyuč. hodinu budou chodit děti ven na procházky. 

30.listopadu -4. prosince 2020

M Stavíme stavby z krychlí. Zkoumáme tvary v mříži. Procvičujeme písemné +, -, indické násobení.

Opakujte násobilku!

s. 27/4,  30/3, 32/3, 33/5, 9, s. 36, 37
PS s. 27, 28
ČJ Procvičujeme vyjmenovaná slova po Z. Seznamujeme se s vyjmenovanými slovy po B.

Naučte se zpaměti vyjm. slova po B.

ČJ1 s. 21

ČJ2 s. 5 – 7

 čtení Ve středu si noste vlastní knihu a čtenářský deník ke kontrole.
psaní Píšeme tvary psacích písmen g, G, q, Q, I, J, H, K . s. 22, 23
Prv Zjišťujeme informace o naší obci.

Lidé kolem nás: Co kdo dělá

s. 29 -31
AJ Opakujeme, končíme lekci My toys.

a doll, a lorry, a train, a car, a dinosaur …ve spojení s barvami; otázka – Is it a car?; záporná odpověď- No, it isn´t a car; krátké odpovědi na otázky – Yes, it is/ No, it isn´t.

domácí úkol do pátku – PL dopis Gregovi (dostanou v úterý)

V pátek budeme psát test.

s. 22 – 23

PS s. 27 – 28

V úterý 4. a 5. vyuč. hodinu budou chodit děti ven na procházky.