Týdenní plán 3. třída 2021/2022

Týdenní plán 3. třída

– slouží k lepší informovanosti rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat nebo si „pospíšíme“

 

20.9.-24.9.2021

Český jazyk

Místo, kde žijeme

Slova nadřazená, podřazená, souřadná. Doplňování u-ú-ů.

Čítanka – Pipi jde do školy

Celotýdenní úkol: vymyslet básničku o naší obci(název, co se ti tady líbí, jak se ti tady žije), uč. s 7/9

 

uč.s. 7

PS s. 5-10

Čít s. 12-13

Pís.s. 5-6

Angličtina

Welcome to happy street.

At school. Colours. Questions.

Nácvik plynulého čtení (rozhovor na s. 9)

Poslechy:

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD1_Track_14.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD1_Track_17.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD1_Track_19.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

uč. s.9-11

PS 10-12

 Matematika

Obdélník, čtverec –obvod, obsah. Stavby z krychlí.

Znázorňování na tyči – polovina, čtvrtina.

Krokování.

uč. s. 10-12

PS s. 9-10

Prvouka      

Místo, kde žijeme.

Naše město, vesnice.

Vycházka na Krmelínský kopec dle počasí.

            

 

 

PU.s. 10-11

13.9.-17.9.2021

Český jazyk

Místo, kde žijeme

Druhy vět, význam slov, slovní druhy – přídavná jména

Čítanka – Září

Sloh – celotýdenní úkol: Popis svého domu, 5-10 vět, s využitím

přídavných jmen (podle vzoru PS 2/1)

 

uč.s. 6

PS s. 3-6

Čít s. 6-8

Pís.s. 3-4

Angličtina

Welcome to happy street.

Short dialogues. We count to 10. At school.

uč. s.6-8

PS 7-9

 Matematika

Násobilka, mince, rýsování.

uč. s. 8-10

PS s. 7-8

Prvouka      

Místo, kde žijeme.

Naše město, vesnice.

V pátek vycházka

            

 

 

PU.s. 6-9