Týdenní plán 3. třída 2021/2022

Týdenní plán 3. třída

– slouží k lepší informovanosti rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat nebo si „pospíšíme“

123.5. – 27.5.2022

Český jazyk

 Žijeme zdravě a radostně

Vyjmenovaná slova po V. Tvary podstatných jmen, pádové otázky.

Čítanka: Zase modrý Poťouch

Celotýdenní úkol: –

Kontrolní práce: – v úterý vyjmenovaná slova po V

 

uč.s. 54

PS 23-25

Čít s.112-113

Pís.s.26,27

Angličtina

At the sports centre.

Kontrolní práce:  Ve středu Test 8 (slovní zásoba, přivlastňování)

Listening:

uč.s.63,64

PS78,79

 Matematika

Zkoumáme síť krychle. Násobení, dělení

Vždy v pátek bude bývat geometrie. Děti musí mít ostrou tvrdou tužku, pravítko (trojúhelník nebo dlouhé rovné pravítko 30cm), kružítko

Kontrolní práce: geometrie – rýsování přímka, úsečka, kružnice

 

uč.s.93,94

PS s.313,34

Prvouka      

Rozmanitost přírody

Tvorba lapbooku Živá příroda

 

 

 

 

uč.

PL

 

16.5. – 20.5.2022

Český jazyk

 Žijeme zdravě a radostně

Vyjmenovaná slova po V. Tvary podstatných jmen, pádové otázky.

Čítanka: Jejda a Helemes

Celotýdenní úkol: –

Kontrolní práce: – v úterý diktát

 

uč.s. 52,53

PS 31

Čít s.108-110

Pís.s.22

Angličtina

In the playground. Cross-curricular links. Reading into writing

Kontrolní práce:  

Listening:

  1. https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_Street_1_new_CD3_Track_24.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub
uč.s.60,61

PS75,76

 Matematika

Rýsujeme ve čtvercové mříži – rámování.

Vždy v pátek bude bývat geometrie. Děti musí mít ostrou tvrdou tužku, pravítko (trojúhelník nebo dlouhé rovné pravítko 30cm), kružítko

Kontrolní práce: geometrie – rýsování přímka, úsečka, kružnice

 

uč.s.90,92

PS s.31

Prvouka      

Rozmanitost přírody

Živá příroda – rostliny

 

 

 

 

uč.

PL

 

9.5. – 13.5.2022

Český jazyk

 Žijeme zdravě a radostně

Vyjmenovaná slova po S. Tvary podstatných jmen, pádové otázky.

Čítanka: Prapradědeček

Celotýdenní úkol: –

Kontrolní práce: – v úterý diktát

 

uč.s. 50,51

PS 20

Čít s.106,107

Pís.s.21,22

Angličtina

In the playground. I don´t like… Whose is this…?

Kontrolní práce:  

Listening:

uč.s.56,57

PS68-70

 Matematika

Rýsujeme ve čtvercové mříži.

Vždy v pátek bude bývat geometrie. Děti musí mít ostrou tvrdou tužku, pravítko (trojúhelník nebo dlouhé rovné pravítko 30cm), kružítko

Kontrolní práce: geometrie – rýsování přímka, úsečka, kružnice

 

uč.s.88-90

PS s.29,30

Prvouka      

Rozmanitost přírody

Třídění živočichů a rostlin.

 

 

 

uč.

PL