3. třída

3. třída, školní rok 2018/2019

třídní učitelka: Mgr. Elizabeth Dostálová (Čj, M, Aj, VV, PČ, HV)
kontakt: elizabeth.dostalova@gmail.com
vyučující: Mgr. Romana Tylečková (Prv)
               Mgr. Dušan Ignačík, MBA (TV)
               Monika Klaudová (Aj) – email: monika.klaudova@seznam.cz