Týdenní plán 3. třída

-Týdenní plán

– slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

Doporučuji pročíst:

Matematika podle metody prof. Hejného

Týdenní plán 18.- 22.června 2018

PS – pracovní sešit  uč. – učebnice   VS – PS Vyjmenovaná slova
ČJ Chováme se bezpečně

Předpověď počasí

Přihláška na tábor

Procvičování učiva, opakování

 

PS str.59-61

 

VS str. 48-49

Čtení
Ve středu  čtou děti z vlastní knihy. 
Kontrola čtenářského deníku!
Jak za mnou přijeli kamarádi
Str. 124-125
AJ Letter

Colin in Computerland

Sophie’s world

UČ str. 69-71
PS str. 86
M Barvení hran krychle

Síť kvádru

Parketa Blesk

Metoda rámování

uč. str. 94-97
PS dokončení
Prv Člověk a jeho zdraví

Péče o zdraví a bezpečné chování

Cyklista

Prázdninová nebezpečí a nástrahy – myšl. mapa

 

PS str. 94-99