Týdenní plán 3. třída

– slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

Týdenní plán 20. května – 24. května

ČJ
  • Žijeme zdravě a radostně
str. 48-50

VS str. 39-40

M Počítání s ciferníkem

Neposedové v násobilkových obdélnících

Běžné násobení trojmístného čísla

UČ str. 66-68

PS str. 12-14

Čt/Ps Ps – další dvě strany

Čt – str. 111-116

AJ
  • Whose …. is this?
  • It’s …
  • Yes, it is. No it isn’t.
UČ str. 59-60

PS str. 74-75

Prv Člověk a jeho zdraví

Péče o zdraví a bezpečné chování

PS str. 89-92