Týdenní plán 3. třída

– slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

Týdenní plán 22. října – 26. října

ČJ 3. kapitola – Jací jsou lidé kolem mě

  • podstatná jména – rod, číslo
  • přídavná jména
str. 15-16
M Pavučiny

Cyklopark

Kresba jedním tahem

UČ str. 19-21

PS str. 17-18

Čt/Ps Ps – str. 10

Čt – str. 22-23

AJ At school

  • revision, At Happy House (toys)
  • Test Unit 2 – 26. 10.
UČ str. 16

PS str. 11-19

Prv Místo, kde žijeme

Okolí naší obce, místní krajina na podzim

Typy krajin

 

PS str. 18 – 21