Týdenní plán 3. třída

– slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

Týdenní plán 21. ledna – 25. ledna

ČJ 5. kapitola – Nastal Nový rok

  • vyjmenovaná slova po L
str. 28-29

VS str. 13

M Obsah čtverečkovaného útvaru

Harmonogram

UČ str. 36-38

PS str.

Čt/Ps Ps – str. 22

Čt – str. 40-41

AJ At the park

  • Have you got a…?
  • I’ve got a…
UČ str. 32-33

PS str. 39-41

Prv Lidé a čas

 

PS str. 43- 44