36. týden (1. školní týden 2019/2020)

po 2. 9.    

9 : 00  Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

sál školy, žáci 1. – 5. ročníku, zákonní zástupci žáků 1. ročníku, pedagogický sbor, starostka obce

Program: zahájení ředitelem školy, uvítání prvňáčků, vystoupení starostky obce, ukončení

ředitelem školy, následuje přesun žáků do tříd, rodiče žáků 1. r. přechod do ŠD

 

Vydávání obědů: od 11 : 00 postupně 1. – 5. ročník

 

út 3. 9.

Vydávání obědů út – pá:  1. r. od 11 : 00, 2. r. od 11 : 15, 3. – 5. ročník od 11 : 30 postupně

 

16 : 00  –  Zahajovací schůze školy a zákonných zástupců žáků:

sál školy, informace ředitele školy, vedoucí školní jídelny, vychovatelky školní družiny, zpráva

o hospodaření SRK

 

16 : 30  –  Třídní schůzky s rodiči ve třídách

 

st 4. 9.     

8 : 00  –  10 : 45  Sportovní dopoledne

asfaltové hřiště TJ Sokol Krmelín, účast žáci 1. – 3. ročník, doprovod třídní učitelky

8 : 00 – 3.r., 8 : 55 – 2.r., 10 : 00 – 1. r.

 

čt 5.9.

9 : 00 – 10 : 45 Přespolní běh

V Dole, Krmelín, účast žáci 1. – 5. ročníku (sportovní obuv a oděv), doprovod třídní učitelky

příprava trasy 5. ročník od 8.00

 

pá 6. 9.      

9 : 00 – 11 : 00 Výstava chovatelů

Český svaz chovatelů Krmelín, Brušperská 106, účast 1. – 5. r. postupně po 20 minutách