38. týden (3. školní týden 2018/2019)

po 17. 9. 

MŠMT schválilo dne 11. 9. 2018 dotaci na realizaci našeho školního projektu Podpora výuky plavání

v ZŠ v roce 2018 (III. Etapa), evidenční číslo projektu PLAV-02-0934/2018. Částka 33 462,- Kč je

určena k úhradě dopravy žáků 1. – 5. ročníku na právě probíhající plavecký kurz.

 

út 18. 9.  

8  : 15 – 9 : 00 Plavecký výcvik  1., 3., 4. ročník

Plavecký bazén při ZŠ V. Martínka Brušperk, doprovod Marcela Vlčková, Dušan Ignačík,

odjezd od ZŠ 7 : 55, odjezd od bazénu 9 : 30

 

11 : 15 – 12 : 00 Plavecký výcvik 2., 5. ročník

Plavecký bazén při ZŠ V. Martínka Brušperk, doprovod Yvona Voráčová, Dušan Ignačík,

odjezd od ZŠ 10 : 55 od ZŠ, odjezd od bazénu 12 : 25

 

15 : 00 – 16 : 00 Harmonogram akcí školního roku 2018/2019 Spolku rodičů Krmelín

Sborovna, účast ředitel školy, členové SRK

 

st 19. 9.   

 

čt 20. 9.   

 

pá 21. 9.   

8  : 45 – 11 : 45 Přespolní běh 1. stupně – přebor okrsku povodí Ondřejnice

Fryčovice, hřiště u Sokolovny, účast 20 žáků školy (2 chlapci, 2 dívky za třídu), doprovod Pavla

Lejsková, upřesněné informace (sraz, odjezd, co s sebou apod.) dostanou reprezentanti písemně

od doprovázejícího pedagoga v úterý