4. třída

4. třída, školní rok 2019/2020

třídní učitelka: Mgr. Elizabeth Dostálová (Čj, M, Aj, Př, VV)
kontakt: elizabeth.dostalova@gmail.com
vyučující: Mgr. Romana Tylečková (Vl, PČ)
               Mgr. Dušan Ignačík, MBA (TV, ICT)
               Mgr. Yvona Voráčová (HV)