Týdenní plán 4. třída

– slouží k lepší informovanosti rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

Týdenní plán 11. listopadu – 15. listopadu

ČJ Můj týden/den

čtvrtletní práce – 11. 11.

Čt – str. 30-31

UČ str. 16-17

TP str.

VS str. 6-7

M Rovinné útvary

čtvrtletní práce – 14. 11.

UČ str. 28-30

PS str.

Rostliny UČ str. 11-13

PS str. 6

Vl Moje vlast

Povrch ČR

orientace na mapě

PS  str. 14 – 15
AJ Our world

Revision

UČ str. 15

PS str. 17-18

TP – Tajemství pravopisu, VS – vyjmenovaná slova
O matematické metodě prof. Hejného: