Týdenní plán 4. třída

– slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

Týdenní plán 16. září – 20.září

ČJ Po prázdninách

Jací jsme

Čt – str. 7-9

UČ str. 6-7

TP str. 10-11

VS str. 1-2

M Opakování zákl. vztahů UČ str. 8-10

PS str. 6-7

Příroda živá a neživá UČ str. 6-7

PS str. 3

Vl Obec a okolí

Místní krajina

Vycházka dle počasí

UČ str. 4-5
AJ Welcome back!

The Alphabet

How do you spell…?

UČ str. 6-7

PS str. 4-8

TP – Tajemství pravopisu, VS – vyjmenovaná slova
O matematické metodě prof. Hejného: