Týdenní plán 4. třída

– slouží k lepší informovanosti rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

Týdenní plán 20. ledna – 24. ledna

ČJ Pečujeme o zdraví

Vyjmenovaná slova po V

Čt – str.

UČ str. 29-30

TP str.

VS str.

M celá čísla UČ str. 41-42

PS str. 29

Les UČ str.

PS str. 16, 19-21

Vl Moje vlast

Jednotlivé oblasti ČR – severní Čechy

PS  str. 28
AJ A day at ZOO

They’re… Are they…?

animals, adjectives

UČ str. 26-27

PS str. 30-33

TP – Tajemství pravopisu, VS – vyjmenovaná slova
O matematické metodě prof. Hejného: