Týdenní plán 4. třída 2020/2021

 – slouží k lepší informovanosti rodičů o probíraném učivu

– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat.

 

19.4. – 23.4. 2021

M  OPAKOVÁNÍ, SOUŘADNICE 

PO: matematické hry a soutěže

ÚT: UČ   s.60/1,2,3,4,5,6 (prověřovací písemka)

ST: UČ  s.61/1,2             D.Ú.  61/3

ČT: PS s.10

PÁ: UČ S.61/4,5

 VZORY PODSTATNÝCH JMEN – opakování

PO : jazykové hry a soutěže   Nezapomeň si přinést deník čtenáře.

ÚT: UČ  49/10                          

ST:  UČ 49/11,12,13  ( prověřovací písemka)

ČT: UČ 50/1,2      Přines si deník čtenáře ( kontrola pojmenovaných kapitol JAKUBA)

PÁ: Přines si knihu do dílny čtení

čtení  Čti si denně svou knihu, po dočtení si udělej zápis do deníku čtenáře (stačí 1x / týden) .

  V pondělí a ve čtvrtek si poslechneš 11. a 12. kapitolu z knihy Roalda Dahla “ Jakub a obří broskev“.

Do deníku k číslu kapitoly (11,12) vymysli název pro tuto kapitolu a zapiš.

sloh Nemáš úkol 🙂
AJ JUST FOR FAN! Jen tak pro legraci! 6.lekce

PO: UČ s.42   PS s. 52          D.Ú. PS s. 53/3,4

ST: UČ  s.43    PS s. 54

PÁ: UČ s.44     PS s. 55

 

Do slovníčku si připiš 9 potřebných slůvek (PS s.91):

author

blurb

back cover

title

publisher

price

cartoon

comedy show

game show

Opakuj si:

I like  /   rád

I really like   /   opravdu rád

I don´t like   / nerad

I love   / miluji

swimming  /   plavání

running   / běhání

playing ( football)   / hraní (fotbalu)

dancing   /   tancování

watching TV /    sledování televize

shopping   / nakupování

skateboarding   / ježdění na skateboardu

Sunday   /   neděle

Monday   /   pondělí

Tuesday   /   úterý

Wednesday   / středa

Thursday   / čtvrtek

Friday   /  pátek

Saturday   / sobota

 

+

Vl

online blok v pátek 8.00 – 9.30 – celá třída

Př – Člověk – vnitřní stavba člověka                     PS s. 32

 

Vl – Život za vlády Přemyslovců  -opakujeme (Ve středu test – ?nebo v pátek v Př? – domluvíme se, protože ve středu píšete z čj)

 • Nástup Lucemburků na náš trůn                 PS s. 40

 

 • Těš se na chvíle s Tvou knihou. 🙂
 • Tento týden máš tyto úkoly:
 • AJ – PS 53/3,4 + zapsat do slovníčku 9 nových slůvek (pondělí)
 • M – UČ 61/3 (středa)

12.4. – 16.4. 2021

M  ZLOMKY 

PO: UČ 59/18

ÚT: UČ   s.59/19,21

ST:  D.Ú.  PS s.9/7,8

ČT:  UČ   s.58/16      s.59/20

PÁ:  Odešli úkol PS s.9/7,8

 VZORY PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO

PO : s.48/7 – dokončení

ÚT: UČ  48/8,9                          

ST:  D.Ú. – tabulka vzorů podstatných jmen rodu mužského (47/4)

ČT: UČ 49/10

PÁ:  Odešli úkol – tabulku

čtení  Čti si denně svou knihu, po dočtení si udělej zápis do deníku čtenáře (stačí 1x / týden) .

  V úterý a v pátek si poslechni 9. a 10. kapitolu z nové knihy Roalda Dahla “ Jakub a obří broskev“.

Do deníku k číslu kapitoly (9,10) vymysli název pro tuto kapitolu a zapiš.

sloh Nemáš úkol 🙂
AJ JUST FOR FAN! Jen tak pro legraci! 6.lekce

1.blok: UČ s.41

2.blok: PS s.50,51

Můžeš začít pracovat v UMIMETO. 🙂

 

Do slovníčku si připiš:

I like  /   rád

I really like   /   opravdu rád

I don´t like   / nerad

I love   / miluji

swimming  /   plavání

running   / běhání

playing ( football)   / hraní (fotbalu)

dancing   /   tancování

watching TV /    sledování televize

shopping   / nakupování

skateboarding   / ježdění na skateboardu

Sunday   /   neděle

Monday   /   pondělí

Tuesday   /   úterý

Wednesday   / středa

Thursday   / čtvrtek

Friday   /  pátek

Saturday   / sobota

 

+

Vl

online blok v pátek 8.00 – 9.30 – celá třída

Př – Člověk – vnitřní stavba člověka                     PS s. 31

 

Vl – Život za vlády Přemyslovců                            PS s. 39

 

 • Těš se na chvíle s Tvou knihou. 🙂
 • Tento týden mi posíláš:
 • JČ – tabulku vzorů rodu mužského
 • M – PS s. 9/7,8
 • Stále pracujete na UMIMETO. Je přidána angličtina. Můžeš začít! Máme s Katkou radost z vašich úspěchů. 

22.3. – 26.3.  2021

M  ZLOMKY

PO: UČ   s. 56/1,2

ÚT: UČ   s.56/3,4,5

ST:  D.Ú. PS 2      celá s.7

ČT:  UČ   s.55/14 ( nachystej si pravítko a zastrouhanou tužku)

PÁ:  D.Ú. dodělej s.7 a pošli do 15h.

 SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU ŽENSKÉHO PODLE VZORŮ

PO :UČ  45/9

ÚT: procvičování s pomocí DUM, kvíz                              

ST:  D.Ú. viz sloh

ČT: Dílna čtení: práce s ukázkou. 

1. Uveď název knihy a autora

2. Vyber si a nacvič vzorné a poutavé čtení ukázky z Tvé knihy (dle kritérií hlasatele, délka ukázky 30 – 60 s). Zvol úryvek, který pomůže posluchačům pochopit něco důležitého o knize. Měl by souviset s celkovým smyslem knihy nebo být výjimečný tím, že dokáže vystihnout náladu a styl knihy.

Připrav si vysvětlení, proč sis vybral zrovna tento úryvek.

Těším se na literární zážitky s Vašimi knihami. 🙂

PÁ:   Pošli mi úkol Jarní úklid.

čtení  Čti si denně svou knihu, po dočtení si udělej zápis do deníku čtenáře (stačí 1x / týden) .

  V úterý a v pátek si poslechni 3. a 4. kapitolu z nové knihy Roalda Dahla “ Jakub a obří broskev“.

Do deníku k číslu kapitoly (3,4) vymysli název pro tuto kapitolu a zapiš.

sloh   JARNÍ ÚKLID 🙂

Úkol, který Tě čeká je tak trochu kombinace úkolu z PČ, JČ a M. 🙂

I když to tak venku nevypadá, ale v sobotu nám začalo jaro. S ním se pojí i jarní úklid.

Co budeš dělat ? Samozřejmě uklízet ! 🙂

 1. Rozhodni se, co v Tvém pokojíčku potřebuje uklidit. Může to být skříň s oblečením nebo s hračkami, knihovna, poličky, stůl, šuplíky…nebo snad celý pokoj ? 🙂 🙂 🙂
 2. Objekt vyfoť a do sešitu JČ si napiš, jak se cítíš PŘED úklidem. ( JČ)
 3. Zapiš si čas, kdy začínáš s úklidem a dej se do toho. ( M, PČ)
 4. Když je úklid hotový, koukni na čas a poznač si, jak dlouho jsi uklízel(a). Zápis bude v minutách a pak taky čas převeď na vteřiny.(M)
 5. Uklizený objekt znovu vyfoť a do sešitu JČ si zapiš, jak se cítíš PO. (JČ)
 6. Pošli mi fotografii PŘED, fotografii PO  , věty ze sešitu: Jak se cítím PŘED a jak se cítím PO a čas (v minutách a vteřinách) jak dlouho jsi uklízel(a).
AJ 5. LEKCE – IN THE TOWN

1.blok: UČ 39

2.blok: příprava na test v PS na s.48

D.Ú. : PS 48   – vyplň test a pošli

Opakuji si slůvka a vazby:

turn left                                         zahni doleva

turn right                                      zahni doprava

go straight on past the…            jdi rovně kolem….

How do I get to…?                      Jak se dostanu…?

Opakuji si slůvka, budeš je potřebovat:

station /

supermarket/

toy shop/

cinema/

school/

library/

church/

restaurant/

+

Vl

online blok v pátek 8.00 – 9.30 – celá třída

Př – Neživá příroda – opakujeme                                           PS s. 26 – 29

Vyřeš únikovku:

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vScDIVj_JfL23FeBFrPHv0fa7qu2Hk4XtBhSPODCPPMwnPaHHukU0rf4A2btPC9wlMeTQdjcU3UpZrh/pub?start=true&loop=false&delayms=3000

Vl – Příchod Slovanů – pověsti, Velká Morava                   PS s. 37

 

 • Těš se na chvíle s Tvou knihou. 🙂
 • Tento týden mi posíláš:
 • Úkol z JČ, PČ, M s názvem Jarní úklid ( 2 fotky, 2 věty, 1 čas)
 • Úkol z M : PS s.7
 • Úkoly zasílej včas – do pátku do 15h.
 • Začátky hodin jsou stejné, jen končíme o 5 minut později než dříve. 
 • 7:55 – 8:35 , 8:40 – 9:20 , 9:40 – 10:20 , 10: 25 – 11:05
 • Stále pracujete na UMIMETO. Máme s Katkou radost z vašich úspěchů. 

15.3. – 19.3.  2021

M  PRÁCE S DATY

PO: UČ   s. 52/1

ÚT:  PS 2  s. 5/3    

ST:  D.Ú. PS 2      celá s.4

ČT:  UČ   s.52/3   s.54/8

PÁ:  D.Ú. „Rozlouskni oříšek“ v UČ s.55/18, pošli řešení společně s časem, jak dlouho Ti to trvalo.

 SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU ŽENSKÉHO PODLE VZORŮ

PO :UČ  44/2

ÚT:  UČ  45/6                                   

ST:   D.Ú. UČ 44/3    1. Na volný list papíru si opiš tabulku vzorů  : uč – 44/3  Vypracuj ji barevně, přehledně, poutavě. Můžeš přidat  i ilustraci.

2. Vymysli souvětí, ve kterém se vyskytnou všechny čtyři vzory rodu ženského a pošli.

ČT:  Práce s informacemi – Roald Dahl

PÁ:   Pošli mi úkol z učebnice 44/3

čtení  Čti si denně svou knihu, po dočtení si udělej zápis do deníku čtenáře (stačí 1x / týden) .

  V pátek si poslechni 2.kapitolu z nové knihy Roalda Dahla “ Jakub a obří broskev“.

Do deníku k číslu kapitoly (2) vymysli název pro tuto kapitolu a zapiš.

sloh   Zapiš si do deníku čtenáře název knihy JAKUB A OBŘÍ BROSKEV

napsal : Roald Dahl

1. kapitola : vymyšlený název pro tuto kapitolu ( 12.3. jsem zaslala poslech)

2. kapitola: název pro tuto kapitolu

Takto budeš pokračovat každý týden. Až do konce knihy. Má 39 kapitol 🙂 !

AJ 5. LEKCE – IN THE TOWN

1.blok: UČ 37

2.blok: PS 46/1

D.Ú. : PS 46/2   – pošli

 

Opakuji si slůvka a vazby:

turn left                                         zahni doleva

turn right                                      zahni doprava

go straight on past the…            jdi rovně kolem….

How do I get to…?                      Jak se dostanu…?

Opakuji si slůvka, budeš je potřebovat:

station /

supermarket/

toy shop/

cinema/

school/

library/

church/

restaurant/

+

Vl

online blok v pátek 8.00 – 9.30 – celá třída

Př – Neživá příroda – PŮDA                                            PS s. 29

Nejpozději v pátek zašlu na tvůj školní email zápisy (voda, vzduch, horniny a minerály). Vytiskni je a vlep do sešitu.

Vl – Příchod Slovanů                                                        PS s. 36

Budeš psát test na probrané učivo. Prostuduj PS s. 34/1, 2 a PS s. 35/1, 2.

 • Těš se na chvíle s Tvou knihou. 🙂
 • Tento týden mi posíláš:
 • Úkol z JČ : UČ 44/3 + souvětí, ve kterém se vyskytují všechny čtyři vzory rodu ženského
 • Úkol z M : PS2  s.4 celá  + UČ s.55/18
 • Úkol z AJ: PS 46/2
 • Úkoly zasílej do pátku do 15 h. Děkuji. 🙂
 • ! Pozor ! Hodiny se nám prodlužují o 5 minut! Začátky jsou stejné, jen končíme o 5 minut později než dříve. 
 • 7:55 – 8:35 , 8:40 – 9:20 , 9:40 – 10:20 , 10: 25 – 11:05
 • Stále pracujete na UMIMETO. Máme s Katkou radost z vašich úspěchů. 

8.3. – 12.3.  2021

M  GEOMETRIE

PO: UČ    49/5   Pohledej doma kostky; postačí i kostky z lega.

ÚT:  UČ 51/16,17       

ST:  D.Ú. PS  celá 34

ČT:  UČ   51/18

PÁ:  D.Ú. PS dodělej stranu 34 a pošli

 SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU STŘEDNÍHO PODLE VZORŮ

PO :UČ  41/8

ÚT:  UČ  41/7,6                                     

ST:   D.Ú. UČ 42/14

ČT:  UČ 42/12

PÁ:   Pošli mi úkol z učebnice 42/14

čtení  Čti si denně svou knihu, po dočtení si udělej zápis do deníku čtenáře (stačí 1x / týden) .

  V úterý si poslechni 1.kapitolu z nové knihy Roalda Dahla “ Jakub a obří broskev“

sloh   Vyrob přání pro maminku k MDŽ. 🙂 Mezinárodní den žen slavíme 8.března
AJ 5. LEKCE – IN THE TOWN

1.blok: UČ 36

2.blok: PS 45

Připiš si do slovníčku nová slůvka a vazby:

turn left                                         zahni doleva

turn right                                      zahni doprava

go straight on past the…            jdi rovně kolem….

How do I get to…?                      Jak se dostanu…?

Opakuji si slůvka, budeš je potřebovat:

station /

supermarket/

toy shop/

cinema/

school/

library/

church/

restaurant/

+

Vl

online blok v pátek 8.00 – 9.30 – celá třída

Př – Neživá příroda – NEROSTY A HORNINY         PS s. 27

Vl – Keltové a Germáni na našem území                   PS s. 34

 • Těš se na chvíle s Tvou knihou. 🙂
 • Tento týden mi posíláš:
 • Úkol z JČ : UČ 42/14
 • Úkol z M : PS 34
 • ! Pozor ! Hodiny se nám prodlužují o 5 minut! Začátky jsou stejné, jen končíme o 5 minut později než dříve. 
 • 7:55 – 8:35 , 8:40 – 9:20 , 9:40 – 10:20 , 10: 25 – 11:05
 • Stále pracujete na UMIMETO. Máme s Katkou radost z vašich úspěchů. 

22.2.- 26.2. 2021

M   GEOMETRIE

PO: UČ    48/1  49/9

ÚT:  PS    33/1,2          

ST:  D.Ú. PS  celá 32

ČT:  UČ   50/12

PÁ:  D.Ú. PS dodělej stranu 32

 SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU STŘEDNÍHO PODLE VZORŮ

PO :UČ  40/3

ÚT:  UČ  40/4,5                                       

ST:   D.Ú. 1.Na volný list papíru si opiš tabulku vzorů  : uč – 40/4. Vypracuj ji barevně, přehledně, poutavě. Můžeš přidat  i ilustraci.

   2. Vymysli a napiš krátký příběh, ve kterém by se vyskytovala slova město, moře, kuře, stavení. 

ČT:  Dílna čtení – připrav si podle daných kritérií prezentaci o své knize, kterou momentálně čteš. Opět se vzájemně informujeme, inspirujeme, obohatíme.

PÁ:   Pošli mi tabulku a příběh.

čtení  Čti si denně svou knihu, po dočtení si udělej zápis do deníku čtenáře (stačí 1x / týden) .

  V úterý si poslechni poslední „počteníčko“ z knihy “ Proč padají hvězdy“.

sloh   Vymysli a napiš krátký příběh, ve kterém by s vyskytovala slova město, moře, kuře, stavení.
AJ 5. LEKCE – IN THE TOWN

1.blok: UČ 35

2.blok: PS 44

Opakuji si slůvka:

bus

bike

van

fire engine

motorbike

ferry

rickshaw

rollercoaster

ticket

underground train

taxi

+

Vl

online blok v pátek 8.00 – 9.30 – celá třída

Př – Neživá příroda – VZDUCH                  PS s. 27

Vl – O době lovců mamutů                           PS s. 34

DÚ: Stále někteří neodevzdali! Do 19. února vyplň podle školního atlasu s. 26 v PS. Vyber si jedno z uvedených měst a napiš o něm mini referát. Referát a s. 26 pošli na můj email marcela.vlckova@zskrmelin.cz

Kritéria hodnocení:

 • Správně a čitelně vyplněna s. 26 v PS.
 • Mini referát o libovolném městě ze s. 26 obsahující:
  • název města
  • počet obyvatel
  • název kraje, ve kterém se nachází
  • název historické země, ve které se nachází (Čechy, Morava, Slezsko)
  • zajímavost
  • Piš na bílý papír, psacím písmem s minimem chyb.

 

 • Těš se na chvíle s Tvou knihou. 🙂
 • Tento týden mi posíláš:
 • Tabulku vzorů
 • Příběh MĚSTO,MOŘE,KUŘE,STAVENÍ
 • Stále pracujete na UMIMETO. Máme s Katkou radost z vašich úspěchů. 

15.2.- 19.2. 2021

M   ROVNICE

PO: UČ    46/11,12,13

ÚT:  UČ    47/ 16 (17)             

ST:  D.Ú. PS  celá 31

ČT:  UČ    46/15

PÁ:  D.Ú. PS dodělej stranu 31

 PRÁCE SE TEXTEM, PODSTATANÁ JMÉNA

PO :UČ  37/2

ÚT:  UČ  36/3,4 , 8                                        

ST:   D.Ú. VTIP 🙂  : Vyhledej nebo si vzpomeň na dobrý vtip ( sprosté vtipy a vtipy s vulgárními výrazy vynech 🙂 ) – 1. Vzorně ho napiš na list papíru, můžeš ho i ilustrovat (nepiš hůlkovým písmem). Používej správné psaní přímé řeči. 2. Nauč se ho poutavě prezentovat ( ve čtvrtek bude vtipná hodina). 3. Připrav si případné vysvětlení, kdyby vtipu někdo nerozuměl). Napsaný vtip mi pošli.

ČT:   Prezentace vtipů 🙂

PÁ:   🙂

čtení  Čti si denně svou knihu, po dočtení si udělej zápis do deníku čtenáře (stačí 1x / týden) .

  V úterý si poslechni „počteníčko“.

sloh   VTIP 🙂  : Vyhledej nebo si vzpomeň na dobrý vtip ( sprosté vtipy a vtipy s vulgárními výrazy vynech 🙂 ) – 1. Vzorně ho napiš na list papíru, můžeš ho i ilustrovat (nepiš hůlkovým písmem) Používej správné psaní přímé řeči. 2. Nauč se ho poutavě prezentovat ( ve čtvrtek bude vtipná hodina). 3. Připrav si případné vysvětlení, kdyby vtipu někdo nerozuměl). Napsaný vtip mi pošli.
AJ 5. LEKCE – IN THE TOWN

1.blok: UČ 43

2.blok: PS 42,43

D.Ú. PS 41, připiš si další slůvka (ps 90,91):

bus

bike

van

fire engine

motorbike

ferry

rickshaw

rollercoaster

ticket

underground train

taxi

+

Vl

online blok v pátek 8.00 – 9.30 – celá třída

Př – Neživá příroda – VODA                        PS s. 26

Vl – Měření dějinného času                        PS s. 32, 33

DÚ: Do 19. února vyplň podle školního atlasu s. 26 v PS. Vyber si jedno z uvedených měst a napiš o něm mini referát. Referát a s. 26 pošli na můj email marcela.vlckova@zskrmelin.cz

Kritéria hodnocení:

 • Správně a čitelně vyplněna s. 26 v PS.
 • Mini referát o libovolném městě ze s. 26 obsahující:
  • název města
  • počet obyvatel
  • název kraje, ve kterém se nachází
  • název historické země, ve které se nachází (Čechy, Morava, Slezsko)
  • zajímavost
  • Piš na bílý papír, psacím písmem s minimem chyb.

 

 • Těš se na chvíle s Tvou knihou. 🙂
 • Tento týden mi posíláš:
 • Vtip 🙂
 • Stále pracujete na UMIMETO. Máme s Katkou radost z vašich úspěchů. 

8.2.- 12.2. 2021

M PO:  ROVNICE

UČ    44/1,2,3

ÚT:  UČ    45/ 5,6,7                

ST:  D.Ú. PS  29/9,10,11

ČT:  UČ    44/4

PÁ:  D.Ú. PS 30/1,2.3,4        5 – splň úkol a popros někoho, aby Tě vyfotil. Fotku mi pošli.

 PO: SLOVNÍ DRUHY; SOUVĚTÍ  

UČ  35/10

ÚT:  UČ  35/12,13                                         

ST:   D.Ú. Napiš dopis – email spolužákovi (spolužačce), v příloze mu pošli obrázek.                        Podrobnosti úkolu najdeš v neděli ve svém emailu. 🙂 

ČT:   PS 37/1

PÁ:   🙂 Těš se z dopisu od spolužáka. Můžeš mu odepsat. 🙂

čtení  Čti si denně svou knihu, po dočtení si udělej zápis do deníku čtenáře (stačí 1x / týden) Poslechni si v úterý další „počteníčko“ tentokrát o marionetě. Zjisti si, co to marioneta je.
sloh  Napiš dopis – email spolužákovi (spolužačce), v příloze mu pošli obrázek.                        Podrobnosti úkolu najdeš v neděli ve svém emailu. 🙂 
AJ Abys porozuměl(a) přidej (připiš) si tato slůvka. Jejich český překlad najdeš v PS na s.90,91 (ten si taky napiš 🙂 ):

station /

supermarket/

toy shop/

cinema/

school/ 

library/

church/ 

restaurant/

There are/

There is /      tam je

Připiš si:

Can I have a….?          /          Mohu dostat ……….?         v obchodě

Wait a minute…         /          Počkej chvilku, moment……

How much?                 /           Kolik ( to stojí)?

Opakuji si:

kangaroo

chicken

tortoise

swan

dolphins

badger

seal

hedgehog

bat

Opakuj si :

fat / tlustý

fatter/ tlustší

short / krátký

shorter/ kratší

small / malý

smaller / menší

strong / silný

stronger / silnější

tall / vysoký

taller / vyšší

thin / hubený

thinner / hubenější

Slovíčka minulého týdne si opakuj:

beautiful / krásný

clever/ chytrý

dangerous/ nebezpečný 

fast/ rychlý

friendly/přátelský

funny/legrační

slow/pomalý

between/mezi-uprostřed

next to/vedle

Excuse me!/ Promiňte

Slovíčka, co už máme – známe 🙂 :

I like/ mám rád(a), I don´t like/ nemám ráda, he likes/ on má rád, she likes/ ona má ráda, he doesn´t like/on nemá rád, she doesn´t like/ ona nemá ráda, always/vždy, any/žádný, some/nějaký, sometimes/někdy, never/nikdy, breakfast/snídaně, lunch/oběd, dinner/večeře, Sorry/omlouvám se.

auntie / tetička,  uncle/strýček,  cousin/bratranec,sestřenka ,  grandma/babička, grandpa/dědeček, twins/dvojčata, sister/sestra, brother/bratr, her/její, his/jeho, their/jejich, little/malý, live/žít, present/dárek, anniversary/výročí

ten/deset, twenty/dvacet, thirty/třicet, forty/čtyřicet, fifty/padesát, sixty/šedesát, seventy/sedmdesát, eighty/osmdesát, ninety/devadesát, a hundred/sto, number/číslo

I have/ já mám, you have/ty máš, he has/on má, she has/ona má, it has/ono má,

young/mladý, younger/mladší, old/starý, older/starší, than/než

 

ST: 5. lekce  In the town

AJ 1.blok: UČ s.33

AJ 2.blok:  PS s. 40,4

D.Ú.   napsat si nová slovíčka

+

Vl

online blok v pátek 8.00 – 9.30 – celá třída

Př – Volně žijící zvířata                        PS s. 24, 25

Vl – Opakování zeměpisné části.      PS s. 30, 31

DÚ: Do 19. února vyplň podle školního atlasu s. 26 v PS. Vyber si jedno z uvedených měst a napiš o něm mini referát. Referát a s. 26 pošli na můj email marcela.vlckova@zskrmelin.cz

Kritéria hodnocení:

 • Správně a čitelně vyplněna s. 26 v PS.
 • Mini referát o libovolném městě ze s. 26 obsahující:
  • název města
  • počet obyvatel
  • název kraje, ve kterém se nachází
  • název historické země, ve které se nachází (Čechy, Morava, Slezsko)
  • zajímavost
  • Piš na bílý papír, psacím písmem s minimem chyb.

 

 • Těš se na chvíle s Tvou knihou. 🙂
 • Tento týden posíláš:
 • 1. Dopis – email spolužákovi (kterému a další podrobnosti najdeš na svém emailu v neděli). Dopis neposílej mně. 🙂
 • 2. Úkol z matematiky – PS 30/5 – fotka. Veselou zábavu! Ten mi pošli. 🙂
 • Stále pracujete na UMIMETO. Máme s Katkou radost z vašich úspěchů. 

1.2.- 5.2. 2021

M PO:  ŘÍMSKÁ ČÍSLA

UČ    42/ 10,11,12

ÚT:  UČ    42/ 13,14,15                    

ST:  D.Ú. PS  28- celá strana

ČT:  UČ    43/ 19,20

PÁ:  D.Ú. PS 29/8

 PO: Vyjmenovaná slova  po Z      

UČ  34/7

ÚT:  UČ  34/9                                            

ST:   D.Ú. UČ Napiš INZERÁT na volný list papíru podle návodu v učebnici 34/8  a pošli mi do pátku do 15h.

ČT:   Prezentace INZERÁTU o sobě (kritéria hlasatele)

PÁ:   pošli mi úkol

čtení  Čti si denně svou knihu, po dočtení si udělej zápis do deníku čtenáře (stačí 1x / týden) Poslechni si v úterý další „počteníčko“ tentokrát o labuti 🙂
sloh  Nacvičuj si své výstupy na středeční lekci angličtiny a čtvrteční hodinu češtiny.
AJ  Napiš dopis do ciziny o sobě (na volný list papíru). Můžeš využít nabídnutých vět:

Milý kamaráde (penfriend)!                                                                                                                   Jmenuji se…Bydlím v ……….Je mi………………. Mám…..(sestry, bratři…)                                     Moje oblíbená barva je…….Moje oblíbené zvíře je……….Moje oblíbené jídlo je………              Umím (I can) jezdit na koni :), lyžovat, hrát hry…..                                                                            Mám rád (I like) češtinu, hudebku, výtvarku, angličtinu………apod. 🙂

Best wishes ! Your penfriend ……Yvona 

ÚKOL se nauč pro středeční prezentaci a pošli mi jej do pátku do 15h. 

Připiš si:

Can I have a….?          /          Mohu dostat ……….?         v obchodě

Wait a minute…         /          Počkej chvilku, moment……

How much?                 /           Kolik ( to stojí)?

Opakuji si:

kangaroo

chicken

tortoise

swan

dolphins

badger

seal

hedgehog

bat

Opakuj si :

fat / tlustý

fatter/ tlustší

short / krátký

shorter/ kratší

small / malý

smaller / menší

strong / silný

stronger / silnější

tall / vysoký

taller / vyšší

thin / hubený

thinner / hubenější

Slovíčka minulého týdne si opakuj:

beautiful / krásný

clever/ chytrý

dangerous/ nebezpečný 

fast/ rychlý

friendly/přátelský

funny/legrační

slow/pomalý

between/mezi-uprostřed

next to/vedle

Excuse me!/ Promiňte

Slovíčka, co už máme – známe 🙂 :

I like/ mám rád(a), I don´t like/ nemám ráda, he likes/ on má rád, she likes/ ona má ráda, he doesn´t like/on nemá rád, she doesn´t like/ ona nemá ráda, always/vždy, any/žádný, some/nějaký, sometimes/někdy, never/nikdy, breakfast/snídaně, lunch/oběd, dinner/večeře, Sorry/omlouvám se.

auntie / tetička,  uncle/strýček,  cousin/bratranec,sestřenka ,  grandma/babička, grandpa/dědeček, twins/dvojčata, sister/sestra, brother/bratr, her/její, his/jeho, their/jejich, little/malý, live/žít, present/dárek, anniversary/výročí

ten/deset, twenty/dvacet, thirty/třicet, forty/čtyřicet, fifty/padesát, sixty/šedesát, seventy/sedmdesát, eighty/osmdesát, ninety/devadesát, a hundred/sto, number/číslo

I have/ já mám, you have/ty máš, he has/on má, she has/ona má, it has/ono má,

young/mladý, younger/mladší, old/starý, older/starší, than/než

 

ST: 5. lekce  In the town

AJ 1.blok: UČ s.32   PS s. 39/1,2

AJ 2.blok:  Prezentace – dopis do ciziny  „for your penfriend“

D.Ú.   Poslat ofocený dopis

+

Vl

online blok v pátek 8.00 – 9.30 – celá třída

Př – Domácí zvířata – pes               PS s. 23

Vl – Praha – hlavní město ČR        PS s. 24, 25

 • Těš se na chvíle s Tvou knihou. 🙂
 • Prosím o zaslání těchto úkolů:
 • Tentokrát prosím o zaslání dvou úkolů: 1. JČ – dopis do ciziny ( uč: 34/8)
 •                                                                                 2. AJ – Letter for your penfriend ( viz nabídka vět)
 • Vše nejpozději do pátku do 15.00.
 • Stále pracujete na UMIMETO. Máme s Katkou radost z vašich úspěchů. ČTYŘI děti, které se umístily na prvních třech místech obdrží k vysvědčení pochvalu. 🙂 🙂 :).

25.1. – 29.1.  2021

M PO:  Celá čísla

UČ    40/1,2        PS   27/2

ÚT:  UČ    41/ růžová tabulka   PS 28/5                      

ST:  D.Ú. PS  27 – celá strana

ČT:  UČ    41/8,9

PÁ:  Užívej si pololetních prázdnin 🙂

 PO: Vyjmenovaná slova  po Z      

UČ     33/3     VS 34/1

ÚT:  UČ      33/4,2                                              

ST:   D.Ú. Připravuj se na „televizní vysílání“ pořadu “ Máme rádi zvířata“.

Využij referátu o zvířeti, který jsi vypracoval do přírodovědy. Podle návodu v učebnici JČ – 33/2 si připrav text. Nacvičuj prezentaci textu pro „televizní vysílání“, aby jsi ho ve čtvrtek předvedl podle těchto kritérií:

 1. Měj správné držení těla (nehrb se, hlavu vzhůru), uvolni obličej i tělo
 2. Buď odvážný(á) a sebevědomý(á)
 3. Při mluvení nespěchej
 4. Pečlivě vyslovuj
 5. Mluv přiměřeně hlasitě
 6. Mluv stručně, srozumitelně a věcně
 7. Pracuj s pauzami a dechem
 8. Nemluv monotónně
 9. Dívej se co nejvíce před sebe
 10. Usmívej se!

ČT:   Prezentace – „televizní výstup“ o Tvém zvířeti

PÁ:    Užívej si pololetních prázdnin 🙂

čtení  Čti si denně svou knihu, po dočtení si udělej zápis do deníku čtenáře (stačí 1x / týden) Poslechni si v úterý další „počteníčko“ 🙂
sloh  Nacvičuj si své výstupy na středeční lekci angličtiny a čtvrteční hodinu češtiny.
AJ                   Využij referátu o zvířeti, který jsi vypracoval do přírodovědy. Napiš si o něm 3 věty v angličtině ( nápověda: Moje oblíbené zvíře je….Je – velikost, barva , vlastnost. Žije…..Živí se = jí ……) .Podle návodu v učebnici JČ – 33/2 si připrav anglický text. Nacvičuj prezentaci textu pro „rozhlasové vysílání“ ( znamená to, že celý text můžeš číst a nemusíš zvedat hlavu od papíru), aby jsi ho ve středu předvedl podle těchto kritérií:

 1. Měj správné držení těla (nehrb se, hlavu vzhůru), uvolni obličej i tělo
 2. Buď odvážný(á) a sebevědomý(á)
 3. Při mluvení nespěchej
 4. Pečlivě vyslovuj
 5. Mluv přiměřeně hlasitě
 6. Mluv stručně, srozumitelně a věcně
 7. Pracuj s pauzami a dechem
 8. Nemluv monotónně
 9. Usmívej se!

Opakuji si slovíčka:

kangaroo

chicken

tortoise

swan

dolphins

badger

seal

hedgehog

bat

Opakuj si :

fat / tlustý

fatter/ tlustší

short / krátký

shorter/ kratší

small / malý

smaller / menší

strong / silný

stronger / silnější

tall / vysoký

taller / vyšší

thin / hubený

thinner / hubenější

Slovíčka minulého týdne si opakuj:

beautiful / krásný

clever/ chytrý

dangerous/ nebezpečný 

fast/ rychlý

friendly/přátelský

funny/legrační

slow/pomalý

between/mezi-uprostřed

next to/vedle

Excuse me!/ Promiňte

Slovíčka, co už máme – známe 🙂 :

I like/ mám rád(a), I don´t like/ nemám ráda, he likes/ on má rád, she likes/ ona má ráda, he doesn´t like/on nemá rád, she doesn´t like/ ona nemá ráda, always/vždy, any/žádný, some/nějaký, sometimes/někdy, never/nikdy, breakfast/snídaně, lunch/oběd, dinner/večeře, Sorry/omlouvám se.

auntie / tetička,  uncle/strýček,  cousin/bratranec,sestřenka ,  grandma/babička, grandpa/dědeček, twins/dvojčata, sister/sestra, brother/bratr, her/její, his/jeho, their/jejich, little/malý, live/žít, present/dárek, anniversary/výročí

ten/deset, twenty/dvacet, thirty/třicet, forty/čtyřicet, fifty/padesát, sixty/šedesát, seventy/sedmdesát, eighty/osmdesát, ninety/devadesát, a hundred/sto, number/číslo

I have/ já mám, you have/ty máš, he has/on má, she has/ona má, it has/ono má,

young/mladý, younger/mladší, old/starý, older/starší, than/než

 

ST: 4. lekce  A day at the ZOO

AJ 1.blok: UČ s.31

AJ 2.blok:  Prezentace – „rozhlasový výstup“ o Tvém zvířeti

D.Ú.   PS S.38 – ofotit a poslat. 🙂

+

Vl

online blok v pátek 8.00 – 9.30 – celá třída

Př     

DÚ: Do konce ledna napiš referát o volně žijícím živočichovi v ČR. Referát pošli na můj email marcela.vlckova@zskrmelin.cz

Kritéria hodnocení:

 • celý název + zařazení podle PS s. 22/2
 • způsob života
 • zajímavost
 • obrázek
 • piš  na bílý papír A4 psacím písmem s minimem chyb

Vl –  Hezké pololetí prázdniny.

 

 • Těš se na chvíle s Tvou knihou. 🙂
 • Prosím o zaslání těchto úkolů:
 • AJ – s. 38
 • Nejpozději do čtvrtku do 18.00. V pátek 29.1. jsou pololetní prázdniny. 🙂
 • Vysvědčení (hodnocení bude klasické = známka) obdržíte 28.1. emailem. Až se děti vrátí do školy, dostanou ho do vlastních rukou. 
 • Stále pracujete na UMIMETO. Máme s Katkou radost z vašich úspěchů. ČTYŘI děti, které se umístily na prvních třech místech obdrží k vysvědčení pochvalu. 🙂 🙂 :).

PuYv 🙂

11.1. – 15.1.  2021

M PO:  Dělitelnost 

UČ    36/2, 3

ÚT:  UČ   37/7,9                            

ST:  D.Ú. PS 24/3,4

ČT:  UČ 37/10

PÁ: 

 PO: Vyjmenovaná slova  po V 

UČ     29/1

ÚT:  UČ     30/6                                               

ST:   D.Ú. VS s.24,25, 26

ČT:  UČ    31/9

PÁ:  odešli vyfocený úkol

čtení  Čti si denně svou knihu, po dočtení si udělej zápis do deníku čtenáře (stačí 1x / týden)
sloh KOSTKA PROTI NUDĚ: Vyrob papírovou krychli podle šablony (viz níže). Na každou stěnu krychle napiš činnost, která zažene nudu. Nepiš činnosti SLEDOVÁNÍ TELEVIZE nebo HRANÍ HER NA MOBILU ČI POČÍTAČI. Můžeš se inspirovat těmito nápady: přečtu si knihu, nakreslím si obrázek, zatančím si, zazpívám si, zacvičím si, něco si vyrobím, zahraji si na hudební nástroj, zahraji si s někým stolní hru apod. Fantazii se meze nekladou. 🙂 Buďte originální! Pošlu Vám plášť krychle na Váš email v reálné podobě.

Snímek 1

AJ Zapiš si do slovníčku nová potřebná slůvka:

fat / tlustý

fatter/ tlustší

short / krátký

shorter/ kratší

small / malý

smaller / menší

strong / silný

stronger / silnější

tall / vysoký

taller / vyšší

thin / hubený

thinner / hubenější

Slovíčka minulého týdne si opakuj:

beautiful / krásný

clever/ chytrý

dangerous/ nebezpečný 

fast/ rychlý

friendly/přátelský

funny/legrační

slow/pomalý

between/mezi-uprostřed

next to/vedle

Excuse me!/ Promiňte

Slovíčka, co už máme – známe 🙂 :

I like/ mám rád(a), I don´t like/ nemám ráda, he likes/ on má rád, she likes/ ona má ráda, he doesn´t like/on nemá rád, she doesn´t like/ ona nemá ráda, always/vždy, any/žádný, some/nějaký, sometimes/někdy, never/nikdy, breakfast/snídaně, lunch/oběd, dinner/večeře, Sorry/omlouvám se.

auntie / tetička,  uncle/strýček,  cousin/bratranec,sestřenka ,  grandma/babička, grandpa/dědeček, twins/dvojčata, sister/sestra, brother/bratr, her/její, his/jeho, their/jejich, little/malý, live/žít, present/dárek, anniversary/výročí

ten/deset, twenty/dvacet, thirty/třicet, forty/čtyřicet, fifty/padesát, sixty/šedesát, seventy/sedmdesát, eighty/osmdesát, ninety/devadesát, a hundred/sto, number/číslo

I have/ já mám, you have/ty máš, he has/on má, she has/ona má, it has/ono má,

young/mladý, younger/mladší, old/starý, older/starší, than/než

 

ST: 4. lekce  A day at the ZOO        AJ 1.blok: UČ s. 26, PS S.32,33

AJ 2.blok:  UČ s. 27, PS s.34

D.Ú.   PS  32/2 ,  33/4 tento úkol mi pošlete, prosím.

+

Vl

online blok v pátek 8.00 – 9.30 – celá třída

Př  – Živočichové.                               PS s. 23

Domácí zvířata.

DÚ: Do konce ledna napiš referát o volně žijícím živočichovi v ČR. Referát pošli na můj email marcela.vlckova@zskrmelin.cz

Kritéria hodnocení:

 • celý název + zařazení podle PS s. 22/2
 • způsob života
 • zajímavost
 • obrázek
 • piš  na bílý papír A4 psacím písmem s minimem chyb

Vl – Opakuje s mapou ČR.                  PS s. 23

Na online hodině měj u sebe školní atlas.

 • Těš se na chvíle s Tvou knihou. 🙂
 • Přeji šťastný a spokojený rok 2021!
 • Tentokrát posíláte 2 úkoly: 1. JČ – krychli, 2. AJ – 33/4. Vše nejpozději do pátku do 15.00.
 • Stále pracujete na UMIMETO. Máme s Katkou radost z vašich úspěchů. 🙂

18.1. – 22.1.  2021

M PO:  Dělitelnost 

UČ    38/15,16

ÚT:  UČ    38/17      PS  26/7                        

ST:  D.Ú. UČ 39/20

ČT:  UČ    39/21

PÁ:  Odešlete pololetní písemku (došla emailem)

 PO: Vyjmenovaná slova  po V         

UČ     31/10

ÚT:  VS      26/3,4                                              

ST:   D.Ú. 27/1,2

ČT:   Připrav si představení knihy, kterou zrovna čteš, podle těchto kritérií:

Kritéria k představení knihy:

 1. Název knihy
 2. Autor knihy
 3. Ilustrátor
 4. Nakladatelství
 5. Popiš hlavní postavu a řekni, čím je pro tebe zajímavá
 6. Stručně pověz o čem kniha je a jestli bys ji doporučil ostatním

PÁ:  odešli vyfocenou POLOLETNÍ PÍSEMKU ( učebnice s. 62)

čtení  Čti si denně svou knihu, po dočtení si udělej zápis do deníku čtenáře (stačí 1x / týden) Připrav si na čtvrtek představení své knihy
sloh  Zamysli se a napiš si do ŽK (najdi si vhodné místo), co se Ti v tomto pololetí podařilo, co ses naučil(a).

Na další řádek napiš, na čem bys chtěl(a) zapracovat a co zdokonalit. 🙂

AJ Zapiš si do slovníčku nová slůvka ; vyhledej a dopiš překlad slůvka v češtině

( najdeš ve 4.lekci na s.90)

kangaroo

chicken

tortoise

swan

dolphins

badger

seal

hedgehog

bat

Opakuj si :

fat / tlustý

fatter/ tlustší

short / krátký

shorter/ kratší

small / malý

smaller / menší

strong / silný

stronger / silnější

tall / vysoký

taller / vyšší

thin / hubený

thinner / hubenější

Slovíčka minulého týdne si opakuj:

beautiful / krásný

clever/ chytrý

dangerous/ nebezpečný 

fast/ rychlý

friendly/přátelský

funny/legrační

slow/pomalý

between/mezi-uprostřed

next to/vedle

Excuse me!/ Promiňte

Slovíčka, co už máme – známe 🙂 :

I like/ mám rád(a), I don´t like/ nemám ráda, he likes/ on má rád, she likes/ ona má ráda, he doesn´t like/on nemá rád, she doesn´t like/ ona nemá ráda, always/vždy, any/žádný, some/nějaký, sometimes/někdy, never/nikdy, breakfast/snídaně, lunch/oběd, dinner/večeře, Sorry/omlouvám se.

auntie / tetička,  uncle/strýček,  cousin/bratranec,sestřenka ,  grandma/babička, grandpa/dědeček, twins/dvojčata, sister/sestra, brother/bratr, her/její, his/jeho, their/jejich, little/malý, live/žít, present/dárek, anniversary/výročí

ten/deset, twenty/dvacet, thirty/třicet, forty/čtyřicet, fifty/padesát, sixty/šedesát, seventy/sedmdesát, eighty/osmdesát, ninety/devadesát, a hundred/sto, number/číslo

I have/ já mám, you have/ty máš, he has/on má, she has/ona má, it has/ono má,

young/mladý, younger/mladší, old/starý, older/starší, than/než

 

ST: 4. lekce  A day at the ZOO

AJ 1.blok: UČ s.28, PS s.35

AJ 2.blok:  UČ s. 29

D.Ú.   PS  36/1,2

Vyfoťte a odešlete mi, prosím, poslední stranu z Vašeho slovníčku (DICTIONARY)

+

Vl

Př  – Živočichové.                               PS s. 23

Domácí zvířata.

DÚ: Do konce ledna napiš referát o volně žijícím živočichovi v ČR. Referát pošli na můj email marcela.vlckova@zskrmelin.cz

Kritéria hodnocení:

 • celý název + zařazení podle PS s. 22/2
 • způsob života
 • zajímavost
 • obrázek
 • piš  na bílý papír A4 psacím písmem s minimem chyb

Vl – Opakujeme s mapou ČR.                  PS s. 23

Na online hodině měj u sebe školní atlas.

 • Těš se na chvíle s Tvou knihou. 🙂
 • Prosím o zaslání těchto úkolů:
 • 1. pololetní písemka z JČ (s.62)
 • 2. pololetní písemka z matematiky ( posláno emailem)
 • 3. poslední strana anglického slovníčku – DICTIONARY.
 • Vše nejpozději do pátku do 15.00.
 • Stále pracujete na UMIMETO. Máme s Katkou radost z vašich úspěchů. 🙂

4.1. – 8.1. 2021

M PO:  Písemné dělení    UČ    36/1,2

ÚT:  UČ   36/3,4                                 D.Ú.  PS  24/1, 2

ST:  –                                                                PS   25/5,6

ČT:  UČ 36/5        PS     24/3 , 26/8

PÁ: 

 PO: UČ     26/1                                     D.Ú. VS s.19,20

ÚT:  VS      22/1                                               UČ  s.27/5 – viz sloh

ST:   –

ČT:  UČ      28/7,8

PÁ:  odešli úkol

čtení  Čti si denně svou knihu, po dočtení si udělej zápis do deníku čtenáře.
sloh UČ  s.27/5 – vyrob pohlednici, z druhé  strany napiš pozdrav z hor, ofoť a emailem mi pošli do pátku do 15h.
AJ Zapiš si do slovníčku 10 nových slůvek (najdeš je v PS na s.90)

beautiful / krásný

clever/ chytrý

dangerous/ nebezpečný 

fast/ rychlý

friendly/přátelský

funny/legrační

slow/pomalý

between/mezi-uprostřed

next to/vedle

Excuse me!/ Promiňte

Slovíčka, co už máme – známe 🙂 :

I like/ mám rád(a), I don´t like/ nemám ráda, he likes/ on má rád, she likes/ ona má ráda, he doesn´t like/on nemá rád, she doesn´t like/ ona nemá ráda, always/vždy, any/žádný, some/nějaký, sometimes/někdy, never/nikdy, breakfast/snídaně, lunch/oběd, dinner/večeře, Sorry/omlouvám se.

auntie / tetička,  uncle/strýček,  cousin/bratranec,sestřenka ,  grandma/babička, grandpa/dědeček, twins/dvojčata, sister/sestra, brother/bratr, her/její, his/jeho, their/jejich, little/malý, live/žít, present/dárek, anniversary/výročí

ten/deset, twenty/dvacet, thirty/třicet, forty/čtyřicet, fifty/padesát, sixty/šedesát, seventy/sedmdesát, eighty/osmdesát, ninety/devadesát, a hundred/sto, number/číslo

I have/ já mám, you have/ty máš, he has/on má, she has/ona má, it has/ono má,

young/mladý, younger/mladší, old/starý, older/starší, than/než

 

ST: 4. lekce  A day at the ZOO        AJ 1.blok: UČ s. 24, PS s. 29

AJ 2.blok:  UČ s. 25, PS s.30

D.Ú.  UČ  PS s.31/3 

online v pátek 8.00 – 8.30 – celá třída

Život a význam stromů.                          PS s. 20, 21 

Vl online v pátek 8.45 – 9.00 – celá třída

Zemědělství a průmysl ČR .                  PS s. 20, 21

Na online hodině měj u sebe také školní atlas.

 • Těš se na chvíle s Tvou knihou. 🙂
 • Přeji šťastný a spokojený rok 2021!
 • Úkol ICT – termín pátek 8. 1. 2021 do 15 h

  komu:  yvoracova@seznam.cz, dignacik@seznam.cz

  předmět:  Moje novoroční předsevzetí
  email:  oslovení
               prostě popsat předsevzetí
                podpis

14.12. – 18.12. 2020

M PO:  Zlomky    PS 23/10

ÚT:  UČ   34/11,12,13               D.Ú.  PS 22/7 + 23/11

ST:  UČ   35/18

ČT:  UČ 35/19,20

PÁ:  UČ 36/1,2

 PO: UČ     25/9,10                                                D.Ú. VS s.17

ÚT:  UČ     25/7,8

ST:   UČ     25/6 (čítanka s.64)

ČT:  Pracovní list (Štěstí)

PÁ:  dílna čtení – KNIHA

čtení  Čti si denně svou knihu, po dočtení si udělej zápis do deníku čtenáře.

ČÍTANKA –  s.64,65

sloh  Báseň (pětilístek) : ŠTĚSTÍ – dokončení projektu

 

AJ  

PO:  UČ  23    PS  27

Slůvka, co už máme:

I like/ mám rád(a), I don´t like/ nemám ráda, he likes/ on má rád, she likes/ ona má ráda, he doesn´t like/on nemá rád, she doesn´t like/ ona nemá ráda, always/vždy, any/žádný, some/nějaký, sometimes/někdy, never/nikdy, breakfast/snídaně, lunch/oběd, dinner/večeře, Sorry/omlouvám se.

auntie / tetička,  uncle/strýček,  cousin/bratranec,sestřenka ,  grandma/babička, grandpa/dědeček, twins/dvojčata, sister/sestra, brother/bratr, her/její, his/jeho, their/jejich, little/malý, live/žít, present/dárek, anniversary/výročí

ten/deset, twenty/dvacet, thirty/třicet, forty/čtyřicet, fifty/padesát, sixty/šedesát, seventy/sedmdesát, eighty/osmdesát, ninety/devadesát, a hundred/sto, number/číslo

I have/ já mám, you have/ty máš, he has/on má, she has/ona má, it has/ono má,

young/mladý, younger/mladší, old/starý, older/starší, than/než

 

ST: test na lekci 3                       D.Ú.  PS    s.28

PÁ: Vánoce v Velké Británii – povídání, video

Jehličnaté stromy.                                                                        PS s. 18, 19 

                                                                                                              UČ s. 22, 23

Vl Vodstvo ČR. Práce se slepou mapou.                                  PS s. 19 + zadní strana

V pondělí opravný test pro zájemce (Vyznač ve slepé mapě ČR: pohoří,. Nejvyšší hora ČR, Moravy)

7.12. – 11.12. 2020

M PO: UČ   Zlomky    32/1,2,3

ÚT:  UČ   33/6,7               D.Ú.  UČ    30/17,18

ST:  UČ   33/9     PS  22/5

ČT:  UČ 34/11,12

PÁ:  PS  21/1,2     23/9

 PO: UČ     23/1                                                      D.Ú. Vyjmenovaná slova “ P“ VS  s. 15,16

ÚT:  UČ     24/4

ST:   UČ     24/3

ČT:  UČ  23/2

PÁ:  dílna čtení – KNIHA

čtení  Čti si denně svou knihu, po dočtení si udělej zápis do deníku čtenáře.

ČÍTANKA –  s.22 Konec kouzelné svíčky

sloh  Báseň (pětilístek) : ŠTĚSTÍ

 

AJ  

PO:  UČ  s.19     PS   24

Slůvka, co už máme:

I like/ mám rád(a), I don´t like/ nemám ráda, he likes/ on má rád, she likes/ ona má ráda, he doesn´t like/on nemá rád, she doesn´t like/ ona nemá ráda, always/vždy, any/žádný, some/nějaký, sometimes/někdy, never/nikdy, breakfast/snídaně, lunch/oběd, dinner/večeře, Sorry/omlouvám se.

auntie / tetička,  uncle/strýček,  cousin/bratranec,sestřenka ,  grandma/babička, grandpa/dědeček, twins/dvojčata, sister/sestra, brother/bratr, her/její, his/jeho, their/jejich, little/malý, live/žít, present/dárek, anniversary/výročí

ten/deset, twenty/dvacet, thirty/třicet, forty/čtyřicet, fifty/padesát, sixty/šedesát, seventy/sedmdesát, eighty/osmdesát, ninety/devadesát, a hundred/sto, number/číslo

I have/ já mám, you have/ty máš, he has/on má, she has/ona má, it has/ono má,

young/mladý, younger/mladší, old/starý, older/starší, than/než

 

ST: UČ 20     PS 25                         D.Ú.   opakuj slovíčka 

PÁ: UČ   21      PS   26

Jehličnaté stromy.                                                                        PS s. 18, 19 
Vl Vodstvo ČR. Práce se slepou mapou.                                  PS s. 19 + zadní strana

V pondělí opravný test pro zájemce (Vyznač ve slepé mapě ČR: pohoří,. Nejvyšší hora ČR, Moravy)