Týdenní plán 4. třída 2020/2021

 – slouží k lepší informovanosti rodičů o probíraném učivu

– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

25.1. – 29.1.  2021

M PO:  Celá čísla

UČ    40/1,2        PS   27/2

ÚT:  UČ    41/ růžová tabulka   PS 28/5                      

ST:  D.Ú. PS  27 – celá strana

ČT:  UČ    41/8,9

PÁ:  Užívej si pololetních prázdnin 🙂

 PO: Vyjmenovaná slova  po Z      

UČ     33/3     VS 34/1

ÚT:  UČ      33/4,2                                              

ST:   D.Ú. Připravuj se na „televizní vysílání“ pořadu “ Máme rádi zvířata“.

Využij referátu o zvířeti, který jsi vypracoval do přírodovědy. Podle návodu v učebnici JČ – 33/2 si připrav text. Nacvičuj prezentaci textu pro „televizní vysílání“, aby jsi ho ve čtvrtek předvedl podle těchto kritérií:

 1. Měj správné držení těla (nehrb se, hlavu vzhůru), uvolni obličej i tělo
 2. Buď odvážný(á) a sebevědomý(á)
 3. Při mluvení nespěchej
 4. Pečlivě vyslovuj
 5. Mluv přiměřeně hlasitě
 6. Mluv stručně, srozumitelně a věcně
 7. Pracuj s pauzami a dechem
 8. Nemluv monotónně
 9. Dívej se co nejvíce před sebe
 10. Usmívej se!

ČT:   Prezentace – „televizní výstup“ o Tvém zvířeti

PÁ:    Užívej si pololetních prázdnin 🙂

čtení  Čti si denně svou knihu, po dočtení si udělej zápis do deníku čtenáře (stačí 1x / týden) Poslechni si v úterý další „počteníčko“ 🙂
sloh  Nacvičuj si své výstupy na středeční lekci angličtiny a čtvrteční hodinu češtiny.
AJ                   Využij referátu o zvířeti, který jsi vypracoval do přírodovědy. Napiš si o něm 3 věty v angličtině ( nápověda: Moje oblíbené zvíře je….Je – velikost, barva , vlastnost. Žije…..Živí se = jí ……) .Podle návodu v učebnici JČ – 33/2 si připrav anglický text. Nacvičuj prezentaci textu pro „rozhlasové vysílání“ ( znamená to, že celý text můžeš číst a nemusíš zvedat hlavu od papíru), aby jsi ho ve středu předvedl podle těchto kritérií:

 1. Měj správné držení těla (nehrb se, hlavu vzhůru), uvolni obličej i tělo
 2. Buď odvážný(á) a sebevědomý(á)
 3. Při mluvení nespěchej
 4. Pečlivě vyslovuj
 5. Mluv přiměřeně hlasitě
 6. Mluv stručně, srozumitelně a věcně
 7. Pracuj s pauzami a dechem
 8. Nemluv monotónně
 9. Usmívej se!

Opakuji si slovíčka:

kangaroo

chicken

tortoise

swan

dolphins

badger

seal

hedgehog

bat

Opakuj si :

fat / tlustý

fatter/ tlustší

short / krátký

shorter/ kratší

small / malý

smaller / menší

strong / silný

stronger / silnější

tall / vysoký

taller / vyšší

thin / hubený

thinner / hubenější

Slovíčka minulého týdne si opakuj:

beautiful / krásný

clever/ chytrý

dangerous/ nebezpečný 

fast/ rychlý

friendly/přátelský

funny/legrační

slow/pomalý

between/mezi-uprostřed

next to/vedle

Excuse me!/ Promiňte

Slovíčka, co už máme – známe 🙂 :

I like/ mám rád(a), I don´t like/ nemám ráda, he likes/ on má rád, she likes/ ona má ráda, he doesn´t like/on nemá rád, she doesn´t like/ ona nemá ráda, always/vždy, any/žádný, some/nějaký, sometimes/někdy, never/nikdy, breakfast/snídaně, lunch/oběd, dinner/večeře, Sorry/omlouvám se.

auntie / tetička,  uncle/strýček,  cousin/bratranec,sestřenka ,  grandma/babička, grandpa/dědeček, twins/dvojčata, sister/sestra, brother/bratr, her/její, his/jeho, their/jejich, little/malý, live/žít, present/dárek, anniversary/výročí

ten/deset, twenty/dvacet, thirty/třicet, forty/čtyřicet, fifty/padesát, sixty/šedesát, seventy/sedmdesát, eighty/osmdesát, ninety/devadesát, a hundred/sto, number/číslo

I have/ já mám, you have/ty máš, he has/on má, she has/ona má, it has/ono má,

young/mladý, younger/mladší, old/starý, older/starší, than/než

 

ST: 4. lekce  A day at the ZOO

AJ 1.blok: UČ s.31

AJ 2.blok:  Prezentace – „rozhlasový výstup“ o Tvém zvířeti

D.Ú.   PS S.38 – ofotit a poslat. 🙂

+

Vl

online blok v pátek 8.00 – 9.30 – celá třída

Př     

DÚ: Do konce ledna napiš referát o volně žijícím živočichovi v ČR. Referát pošli na můj email marcela.vlckova@zskrmelin.cz

Kritéria hodnocení:

 • celý název + zařazení podle PS s. 22/2
 • způsob života
 • zajímavost
 • obrázek
 • piš  na bílý papír A4 psacím písmem s minimem chyb

Vl –  Hezké pololetí prázdniny.

 

 • Těš se na chvíle s Tvou knihou. 🙂
 • Prosím o zaslání těchto úkolů:
 • AJ – s. 38
 • Nejpozději do čtvrtku do 18.00. V pátek 29.1. jsou pololetní prázdniny. 🙂
 • Vysvědčení (hodnocení bude klasické = známka) obdržíte 28.1. emailem. Až se děti vrátí do školy, dostanou ho do vlastních rukou. 
 • Stále pracujete na UMIMETO. Máme s Katkou radost z vašich úspěchů. ČTYŘI děti, které se umístily na prvních třech místech obdrží k vysvědčení pochvalu. 🙂 🙂 :).

PuYv 🙂

11.1. – 15.1.  2021

M PO:  Dělitelnost 

UČ    36/2, 3

ÚT:  UČ   37/7,9                            

ST:  D.Ú. PS 24/3,4

ČT:  UČ 37/10

PÁ: 

 PO: Vyjmenovaná slova  po V 

UČ     29/1

ÚT:  UČ     30/6                                               

ST:   D.Ú. VS s.24,25, 26

ČT:  UČ    31/9

PÁ:  odešli vyfocený úkol

čtení  Čti si denně svou knihu, po dočtení si udělej zápis do deníku čtenáře (stačí 1x / týden)
sloh KOSTKA PROTI NUDĚ: Vyrob papírovou krychli podle šablony (viz níže). Na každou stěnu krychle napiš činnost, která zažene nudu. Nepiš činnosti SLEDOVÁNÍ TELEVIZE nebo HRANÍ HER NA MOBILU ČI POČÍTAČI. Můžeš se inspirovat těmito nápady: přečtu si knihu, nakreslím si obrázek, zatančím si, zazpívám si, zacvičím si, něco si vyrobím, zahraji si na hudební nástroj, zahraji si s někým stolní hru apod. Fantazii se meze nekladou. 🙂 Buďte originální! Pošlu Vám plášť krychle na Váš email v reálné podobě.

Snímek 1

AJ Zapiš si do slovníčku nová potřebná slůvka:

fat / tlustý

fatter/ tlustší

short / krátký

shorter/ kratší

small / malý

smaller / menší

strong / silný

stronger / silnější

tall / vysoký

taller / vyšší

thin / hubený

thinner / hubenější

Slovíčka minulého týdne si opakuj:

beautiful / krásný

clever/ chytrý

dangerous/ nebezpečný 

fast/ rychlý

friendly/přátelský

funny/legrační

slow/pomalý

between/mezi-uprostřed

next to/vedle

Excuse me!/ Promiňte

Slovíčka, co už máme – známe 🙂 :

I like/ mám rád(a), I don´t like/ nemám ráda, he likes/ on má rád, she likes/ ona má ráda, he doesn´t like/on nemá rád, she doesn´t like/ ona nemá ráda, always/vždy, any/žádný, some/nějaký, sometimes/někdy, never/nikdy, breakfast/snídaně, lunch/oběd, dinner/večeře, Sorry/omlouvám se.

auntie / tetička,  uncle/strýček,  cousin/bratranec,sestřenka ,  grandma/babička, grandpa/dědeček, twins/dvojčata, sister/sestra, brother/bratr, her/její, his/jeho, their/jejich, little/malý, live/žít, present/dárek, anniversary/výročí

ten/deset, twenty/dvacet, thirty/třicet, forty/čtyřicet, fifty/padesát, sixty/šedesát, seventy/sedmdesát, eighty/osmdesát, ninety/devadesát, a hundred/sto, number/číslo

I have/ já mám, you have/ty máš, he has/on má, she has/ona má, it has/ono má,

young/mladý, younger/mladší, old/starý, older/starší, than/než

 

ST: 4. lekce  A day at the ZOO        AJ 1.blok: UČ s. 26, PS S.32,33

AJ 2.blok:  UČ s. 27, PS s.34

D.Ú.   PS  32/2 ,  33/4 tento úkol mi pošlete, prosím.

+

Vl

online blok v pátek 8.00 – 9.30 – celá třída

Př  – Živočichové.                               PS s. 23

Domácí zvířata.

DÚ: Do konce ledna napiš referát o volně žijícím živočichovi v ČR. Referát pošli na můj email marcela.vlckova@zskrmelin.cz

Kritéria hodnocení:

 • celý název + zařazení podle PS s. 22/2
 • způsob života
 • zajímavost
 • obrázek
 • piš  na bílý papír A4 psacím písmem s minimem chyb

Vl – Opakuje s mapou ČR.                  PS s. 23

Na online hodině měj u sebe školní atlas.

 • Těš se na chvíle s Tvou knihou. 🙂
 • Přeji šťastný a spokojený rok 2021!
 • Tentokrát posíláte 2 úkoly: 1. JČ – krychli, 2. AJ – 33/4. Vše nejpozději do pátku do 15.00.
 • Stále pracujete na UMIMETO. Máme s Katkou radost z vašich úspěchů. 🙂

18.1. – 22.1.  2021

M PO:  Dělitelnost 

UČ    38/15,16

ÚT:  UČ    38/17      PS  26/7                        

ST:  D.Ú. UČ 39/20

ČT:  UČ    39/21

PÁ:  Odešlete pololetní písemku (došla emailem)

 PO: Vyjmenovaná slova  po V         

UČ     31/10

ÚT:  VS      26/3,4                                              

ST:   D.Ú. 27/1,2

ČT:   Připrav si představení knihy, kterou zrovna čteš, podle těchto kritérií:

Kritéria k představení knihy:

 1. Název knihy
 2. Autor knihy
 3. Ilustrátor
 4. Nakladatelství
 5. Popiš hlavní postavu a řekni, čím je pro tebe zajímavá
 6. Stručně pověz o čem kniha je a jestli bys ji doporučil ostatním

PÁ:  odešli vyfocenou POLOLETNÍ PÍSEMKU ( učebnice s. 62)

čtení  Čti si denně svou knihu, po dočtení si udělej zápis do deníku čtenáře (stačí 1x / týden) Připrav si na čtvrtek představení své knihy
sloh  Zamysli se a napiš si do ŽK (najdi si vhodné místo), co se Ti v tomto pololetí podařilo, co ses naučil(a).

Na další řádek napiš, na čem bys chtěl(a) zapracovat a co zdokonalit. 🙂

AJ Zapiš si do slovníčku nová slůvka ; vyhledej a dopiš překlad slůvka v češtině

( najdeš ve 4.lekci na s.90)

kangaroo

chicken

tortoise

swan

dolphins

badger

seal

hedgehog

bat

Opakuj si :

fat / tlustý

fatter/ tlustší

short / krátký

shorter/ kratší

small / malý

smaller / menší

strong / silný

stronger / silnější

tall / vysoký

taller / vyšší

thin / hubený

thinner / hubenější

Slovíčka minulého týdne si opakuj:

beautiful / krásný

clever/ chytrý

dangerous/ nebezpečný 

fast/ rychlý

friendly/přátelský

funny/legrační

slow/pomalý

between/mezi-uprostřed

next to/vedle

Excuse me!/ Promiňte

Slovíčka, co už máme – známe 🙂 :

I like/ mám rád(a), I don´t like/ nemám ráda, he likes/ on má rád, she likes/ ona má ráda, he doesn´t like/on nemá rád, she doesn´t like/ ona nemá ráda, always/vždy, any/žádný, some/nějaký, sometimes/někdy, never/nikdy, breakfast/snídaně, lunch/oběd, dinner/večeře, Sorry/omlouvám se.

auntie / tetička,  uncle/strýček,  cousin/bratranec,sestřenka ,  grandma/babička, grandpa/dědeček, twins/dvojčata, sister/sestra, brother/bratr, her/její, his/jeho, their/jejich, little/malý, live/žít, present/dárek, anniversary/výročí

ten/deset, twenty/dvacet, thirty/třicet, forty/čtyřicet, fifty/padesát, sixty/šedesát, seventy/sedmdesát, eighty/osmdesát, ninety/devadesát, a hundred/sto, number/číslo

I have/ já mám, you have/ty máš, he has/on má, she has/ona má, it has/ono má,

young/mladý, younger/mladší, old/starý, older/starší, than/než

 

ST: 4. lekce  A day at the ZOO

AJ 1.blok: UČ s.28, PS s.35

AJ 2.blok:  UČ s. 29

D.Ú.   PS  36/1,2

Vyfoťte a odešlete mi, prosím, poslední stranu z Vašeho slovníčku (DICTIONARY)

+

Vl

Př  – Živočichové.                               PS s. 23

Domácí zvířata.

DÚ: Do konce ledna napiš referát o volně žijícím živočichovi v ČR. Referát pošli na můj email marcela.vlckova@zskrmelin.cz

Kritéria hodnocení:

 • celý název + zařazení podle PS s. 22/2
 • způsob života
 • zajímavost
 • obrázek
 • piš  na bílý papír A4 psacím písmem s minimem chyb

Vl – Opakujeme s mapou ČR.                  PS s. 23

Na online hodině měj u sebe školní atlas.

 • Těš se na chvíle s Tvou knihou. 🙂
 • Prosím o zaslání těchto úkolů:
 • 1. pololetní písemka z JČ (s.62)
 • 2. pololetní písemka z matematiky ( posláno emailem)
 • 3. poslední strana anglického slovníčku – DICTIONARY.
 • Vše nejpozději do pátku do 15.00.
 • Stále pracujete na UMIMETO. Máme s Katkou radost z vašich úspěchů. 🙂

4.1. – 8.1. 2021

M PO:  Písemné dělení    UČ    36/1,2

ÚT:  UČ   36/3,4                                 D.Ú.  PS  24/1, 2

ST:  –                                                                PS   25/5,6

ČT:  UČ 36/5        PS     24/3 , 26/8

PÁ: 

 PO: UČ     26/1                                     D.Ú. VS s.19,20

ÚT:  VS      22/1                                               UČ  s.27/5 – viz sloh

ST:   –

ČT:  UČ      28/7,8

PÁ:  odešli úkol

čtení  Čti si denně svou knihu, po dočtení si udělej zápis do deníku čtenáře.
sloh UČ  s.27/5 – vyrob pohlednici, z druhé  strany napiš pozdrav z hor, ofoť a emailem mi pošli do pátku do 15h.
AJ Zapiš si do slovníčku 10 nových slůvek (najdeš je v PS na s.90)

beautiful / krásný

clever/ chytrý

dangerous/ nebezpečný 

fast/ rychlý

friendly/přátelský

funny/legrační

slow/pomalý

between/mezi-uprostřed

next to/vedle

Excuse me!/ Promiňte

Slovíčka, co už máme – známe 🙂 :

I like/ mám rád(a), I don´t like/ nemám ráda, he likes/ on má rád, she likes/ ona má ráda, he doesn´t like/on nemá rád, she doesn´t like/ ona nemá ráda, always/vždy, any/žádný, some/nějaký, sometimes/někdy, never/nikdy, breakfast/snídaně, lunch/oběd, dinner/večeře, Sorry/omlouvám se.

auntie / tetička,  uncle/strýček,  cousin/bratranec,sestřenka ,  grandma/babička, grandpa/dědeček, twins/dvojčata, sister/sestra, brother/bratr, her/její, his/jeho, their/jejich, little/malý, live/žít, present/dárek, anniversary/výročí

ten/deset, twenty/dvacet, thirty/třicet, forty/čtyřicet, fifty/padesát, sixty/šedesát, seventy/sedmdesát, eighty/osmdesát, ninety/devadesát, a hundred/sto, number/číslo

I have/ já mám, you have/ty máš, he has/on má, she has/ona má, it has/ono má,

young/mladý, younger/mladší, old/starý, older/starší, than/než

 

ST: 4. lekce  A day at the ZOO        AJ 1.blok: UČ s. 24, PS s. 29

AJ 2.blok:  UČ s. 25, PS s.30

D.Ú.  UČ  PS s.31/3 

online v pátek 8.00 – 8.30 – celá třída

Život a význam stromů.                          PS s. 20, 21 

Vl online v pátek 8.45 – 9.00 – celá třída

Zemědělství a průmysl ČR .                  PS s. 20, 21

Na online hodině měj u sebe také školní atlas.

 • Těš se na chvíle s Tvou knihou. 🙂
 • Přeji šťastný a spokojený rok 2021!
 • Úkol ICT – termín pátek 8. 1. 2021 do 15 h

  komu:  yvoracova@seznam.cz, dignacik@seznam.cz

  předmět:  Moje novoroční předsevzetí
  email:  oslovení
               prostě popsat předsevzetí
                podpis

14.12. – 18.12. 2020

M PO:  Zlomky    PS 23/10

ÚT:  UČ   34/11,12,13               D.Ú.  PS 22/7 + 23/11

ST:  UČ   35/18

ČT:  UČ 35/19,20

PÁ:  UČ 36/1,2

 PO: UČ     25/9,10                                                D.Ú. VS s.17

ÚT:  UČ     25/7,8

ST:   UČ     25/6 (čítanka s.64)

ČT:  Pracovní list (Štěstí)

PÁ:  dílna čtení – KNIHA

čtení  Čti si denně svou knihu, po dočtení si udělej zápis do deníku čtenáře.

ČÍTANKA –  s.64,65

sloh  Báseň (pětilístek) : ŠTĚSTÍ – dokončení projektu

 

AJ  

PO:  UČ  23    PS  27

Slůvka, co už máme:

I like/ mám rád(a), I don´t like/ nemám ráda, he likes/ on má rád, she likes/ ona má ráda, he doesn´t like/on nemá rád, she doesn´t like/ ona nemá ráda, always/vždy, any/žádný, some/nějaký, sometimes/někdy, never/nikdy, breakfast/snídaně, lunch/oběd, dinner/večeře, Sorry/omlouvám se.

auntie / tetička,  uncle/strýček,  cousin/bratranec,sestřenka ,  grandma/babička, grandpa/dědeček, twins/dvojčata, sister/sestra, brother/bratr, her/její, his/jeho, their/jejich, little/malý, live/žít, present/dárek, anniversary/výročí

ten/deset, twenty/dvacet, thirty/třicet, forty/čtyřicet, fifty/padesát, sixty/šedesát, seventy/sedmdesát, eighty/osmdesát, ninety/devadesát, a hundred/sto, number/číslo

I have/ já mám, you have/ty máš, he has/on má, she has/ona má, it has/ono má,

young/mladý, younger/mladší, old/starý, older/starší, than/než

 

ST: test na lekci 3                       D.Ú.  PS    s.28

PÁ: Vánoce v Velké Británii – povídání, video

Jehličnaté stromy.                                                                        PS s. 18, 19 

                                                                                                              UČ s. 22, 23

Vl Vodstvo ČR. Práce se slepou mapou.                                  PS s. 19 + zadní strana

V pondělí opravný test pro zájemce (Vyznač ve slepé mapě ČR: pohoří,. Nejvyšší hora ČR, Moravy)

7.12. – 11.12. 2020

M PO: UČ   Zlomky    32/1,2,3

ÚT:  UČ   33/6,7               D.Ú.  UČ    30/17,18

ST:  UČ   33/9     PS  22/5

ČT:  UČ 34/11,12

PÁ:  PS  21/1,2     23/9

 PO: UČ     23/1                                                      D.Ú. Vyjmenovaná slova “ P“ VS  s. 15,16

ÚT:  UČ     24/4

ST:   UČ     24/3

ČT:  UČ  23/2

PÁ:  dílna čtení – KNIHA

čtení  Čti si denně svou knihu, po dočtení si udělej zápis do deníku čtenáře.

ČÍTANKA –  s.22 Konec kouzelné svíčky

sloh  Báseň (pětilístek) : ŠTĚSTÍ

 

AJ  

PO:  UČ  s.19     PS   24

Slůvka, co už máme:

I like/ mám rád(a), I don´t like/ nemám ráda, he likes/ on má rád, she likes/ ona má ráda, he doesn´t like/on nemá rád, she doesn´t like/ ona nemá ráda, always/vždy, any/žádný, some/nějaký, sometimes/někdy, never/nikdy, breakfast/snídaně, lunch/oběd, dinner/večeře, Sorry/omlouvám se.

auntie / tetička,  uncle/strýček,  cousin/bratranec,sestřenka ,  grandma/babička, grandpa/dědeček, twins/dvojčata, sister/sestra, brother/bratr, her/její, his/jeho, their/jejich, little/malý, live/žít, present/dárek, anniversary/výročí

ten/deset, twenty/dvacet, thirty/třicet, forty/čtyřicet, fifty/padesát, sixty/šedesát, seventy/sedmdesát, eighty/osmdesát, ninety/devadesát, a hundred/sto, number/číslo

I have/ já mám, you have/ty máš, he has/on má, she has/ona má, it has/ono má,

young/mladý, younger/mladší, old/starý, older/starší, than/než

 

ST: UČ 20     PS 25                         D.Ú.   opakuj slovíčka 

PÁ: UČ   21      PS   26

Jehličnaté stromy.                                                                        PS s. 18, 19 
Vl Vodstvo ČR. Práce se slepou mapou.                                  PS s. 19 + zadní strana

V pondělí opravný test pro zájemce (Vyznač ve slepé mapě ČR: pohoří,. Nejvyšší hora ČR, Moravy)