Rozvrh hodin 4. třída 2021/2022

Rozvrh hodin 4. třída

Neplavací (platný od 29. 11.)

1.

2. 3. 4. 5.

6.

8.00-8.45
8.55-9.40
10.00-10.45
10.55-11.40
11.40-12.35
12.45-13.30

PO

ČJ ČJ M Vl HV  

ÚT

M AJ ČJ TV

ICT

 

STŘ

ČJ M AJ VV

VV

ČT

ČJ M TV Vl

Čt/dílny

 
M AJ Čt

 

Plavací (platný do 26. 11.)

1.

2. 3. 4. 5.

6.

8.00-8.45
8.55-9.40
10.00-10.45
10.55-11.40
11.40-12.35
12.45-13.30

PO

ČJ M Vl Čt/dílny  

ÚT

M AJ ČJ Plav. Plav.  

STŘ

ČJ M AJ VV

VV

ČT

ČJ M ICT Vl

HV

 
M AJ ČJ Čt