Týdenní plán 4. třída 2021/2022

K  procvičování:https://www.umimematiku.cz/  https://www.umimecesky.cz/   https://www.matika.in/cs/#2

https://www.mojecestina.cz/ , https://www.gramar.in/cs/#

20. – 24.  září 2021

M Opakujeme se slovnými  úlohami a zvířátky dědy Lesoně. (Připomínáme si jednotlivá matematická prostředí. Postupně procvičujeme +, – pod sebou, příklady s předností…)

Neazpoměň na úkol na UMÍME MATIKU.

V úterý test na příklady s předností (př. 82 – 6.5 nebo 2. (74-25)…)

s. 12/3, 13-15
PS po s. 11
ČJ Opakujeme: Podstatná jména (pád, číslo, rod) a slovesa (osoba, číslo, čas). Vyjmenovaná slova po B. PS s. 8

VS s. 3

TP s. 17, 18

 čtení V pondělí si přines vlastní knihu.  s. 4, 7, 9
Vl Místní krajina. (Určujeme světové strany v přírodě, kreslíme směrovou růžici, známe sousední vesnice, umíme popsat místní krajinu.)

Ve čtvrtek test (viz. text v závorce, v pondělí vše procvičíme).

PS s. 4, 5

s. 6

Podmínky života na Zemi. (Projevy života.)

Houby.

PS s. 5. 12

s. 8

AJ How do you spell? (Jak hláskuješ?)

The alphabeth – abeceda

V úterý a ve středu ještě probíhá zkoušení abecedy a hláskování  (spelování) jména.

My favourite magazine

Unit 2- My family

his – jeho, her – její

UČ s. 7,8,9

PS s. 8,9,10

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

13. – 17.  září 2021

M Opakujeme a krokujeme. (Připomínáme si jednotlivá matematická prostředí. Postupně procvičujeme +, – pod sebou, příklady s předností…)

Opakuj násobilku! 

s. 10-12
PS s. 8
ČJ Opakujeme: Podstatná jména (pád, číslo, rod) a slovesa (osoba, číslo, čas). Vyjmenovaná slova po B. PS s. 6-8/2

VS s. 2

TP s. 16

 čtení V pondělí si přines vlastní knihu.  s. 4-7
Vl M9stní krajina. (Určujeme světové strany v přírodě, kreslíme směrovou růžici, známe sousední vesnice, umíme popsat místní krajinu.) PS s. 4, 5

s. 6

Podmínky života na Zemi. (Živá, neživá příroda. Podmínky života na Zemi.) PS s. 4, 5

s.

AJ How do you spell? (Jak hláskuješ? …)

The alphabeth – abeceda

UČ s. 5,6

PS s. 4, 5, 6, 7

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu