Týdenní plán 4. třída 2021/2022

K  procvičování:https://www.umimematiku.cz/  https://www.umimecesky.cz/   https://www.matika.in/cs/#2

https://www.mojecestina.cz/ , https://www.gramar.in/cs/

                                                                                                            27.-30.června 2022

Pondělí

Ráno půjdeme do lesa (pití, svačina, pokrývka hlavy, repelent), po 10.00 hry ve třídě.

Úterý

Školní výlet.

Středa

Rozloučení s páťáky, hry ve třídě. Konec vyučování v 12.35.

Čtvrtek

8.00 – 8.45 Rozdávání vysvědčení a fotek třídy. Nezapomeň si vzít složku.

 

 

                         

13. – 17. června 2022

M Závěrečné ohlédnutí – opakujeme, procvičujeme.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 102 – 110 (vybraná cv.)
PS2 po s. 47
Čj Závěrečné ohlédnutí – opakujeme, procvičujeme.

Pololetní práce (14. 6.).

PS s. 59, 60

VS

TP s. 67

 čtení Ve čtvrtek si přines vlastní knihu.
Vl Jan Amos Komenský, Marie Terezie. PS s. 45, 46

s. 49 – 54

Bezpečná jízda. Dopravní značky. PS s. 44, 45

s.

AJ Unit 9- What happend ?

v pátek píšeme test 9 lekce

a castle, a ghost, a king, a knight, a queen, a sword

was, wasn´t, were, weren´t

minulý čas těchto sloves: by-bought, have – had, like – liked, live – lived, love – loved, play – played, say – said, see – saw, go – went, win – won, write – wrote

UČ s. 67 – 68

PS s. 83-84, 88

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

    

6. – 10. června 2022

M Obhajujeme svá řešení. Procvičujeme na Pololetní práce. (8. 6.)

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 101, 102
PS2 po s. 47
Čj Časování sloves. Věta jednoduchá, souvětí. 

Procvičujeme na pololetní práci (14. 6.).

PS s. 57, 58

VS

TP s. 67

 čtení Ve čtvrtek si přines vlastní knihu.
Vl Doba temna, Jan Amos Komenský PS s. 45

s. 48 – 53

Ochrana přírody. Opakování přírodních společenstev.

Do konce května odevzdej herbář.

Kritéria:

1) 5 vylisovaných bylin – květ, stonek, list , může být i kořen (každá na bílém papíru A4)

2) uveď datum a místo sběru, celý název byliny

PS s. 42, 13

s. 70 – 78

AJ Unit 9- What happend ?

a castle, a ghost, a king, a knight, a queen, a sword

was, wasn´t, were, weren´t

minulý čas těchto sloves: by-bought, have – had, like – liked, live – lived, love – loved, play – played, say – said, see – saw, go – went, win – won, write – wrote

Homework: slovíčka přepsat do slovníčku

UČ s. 65-67

PS s. 81 – 84

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

           

30. května – 3. června 2022

M Obhajujeme svá řešení. Procvičujeme na pololetní práci. (6. – 10. 6.)

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 100 – 101
PS2 po s. 47
Čj Časování sloves v čase budoucím a minulém. PS s. 55, 56

VS

TP s. 67

 čtení Ve čtvrtek si přines vlastní knihu.
Vl Boj o českou korunu a nástup Habsburků.

Test ve čtvrtek: Jan Hus a husitské války (PS 42/1, 43/6)

PS s. 44

s. 40 – 99

Ochrana přírody. Opakování přírodních společenstev.

Do konce května odevzdej herbář.

Kritéria:

1) 5 vylisovaných bylin – květ, stonek, list , může být i kořen (každá na bílém papíru A4)

2) uveď datum a místo sběru, celý název byliny

PS s. 42, 13

s. 70 – 78

AJ Unit 9- What happend ?

a castle, a ghost, a king, a knight, a queen, a sword

was, wasn´t, were, weren´t

Homework: slovíčka přepsat do slovníčku

UČ s. 64-65

PS s. 79-81

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

                         

23. – 27. května 2022

M Počítáme slovní úlohy. Dělíme a odčítáme.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 98 – 99
PS2 po s. 47
Čj Slovesné tvary jednoduché a složené. PS s. 54, 55/5, 6

VS

TP s. 66

 čtení Ve čtvrtek si přines vlastní knihu.
Vl Jan Hus a husitské války. PS s. 42, 43

s. 32 – 39

Pole. Ochrana přírody.

Do konce května odevzdej herbář.

Kritéria:

1) 5 vylisovaných bylin – květ, stonek, list , může být i kořen (každá na bílém papíru A4)

2) uveď datum a místo sběru, celý název byliny

PS s. 40 – 42

s. 36 – 42

AJ Unit 8- What´s the weather like?

opakování lekce: v pátek – test 8 lekce

cloudy, cold, foggy, hot, raining, snowing, sunny, windy

What´s the weather like today in (London)?

It´s sunny/windy…

I´m reading, He´s/She´s wearing …

Is it snowing? Are you skiing?

UČ s. 62-63

PS s. 77-78

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

     

16. – 20. května 2022

M Rýsujeme. Počítáme slovní úlohy. Dělíme a odčítáme.

V pátek rýsování na známky (podobně jako UČ s. 93/10, 11, 13)

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 95 – 97
PS2 po s. 45
ČJ Koncovky podstatných jmen (+ mluvnické kategorie).

Slovesa (infinitiv).

Ve středu test: Doplň koncovku + urči vzor, podobně jako TP s. 63/11.

PS s. 52, 53

VS

TP s. 64, 65, 66/vybraná cvičení

 čtení Ve čtvrtek si přines vlastní knihu.
Vl Jan Hus a husitské války. PS s. 42

s. 32 – 39

Zahrada.

Do konce května odevzdej herbář.

Kritéria:

1) 5 vylisovaných bylin – květ, stonek, list , může být i kořen (každá na bílém papíru A4)

2) uveď datum a místo sběru, celý název byliny

PS s. 40, 41

s. 36 – 42

AJ Unit 8- What´s the weather like?

cloudy, cold, foggy, hot, raining, snowing, sunny, windy

What´s the weather like today in (London)?

It´s sunny/windy…

I´m reading, He´s/She´s wearing …

Is it snowing? Are you skiing?

homework:  slovíčka přepsat do slovníčku

UČ s. 60-62

PS s. 75-77

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

2. – .6 května 2022

M Zkoumáme kombinace a statistiku.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 88 – 91
PS2 po s. 39
ČJ Skloňování podstatných jmen rodu mužského. Rozlišujeme životnost a neživotnost pod. jm. rodu mužského. PS s. 48, 49

VS

TP s. 61

 čtení Ve čtvrtek si přines vlastní knihu.
Vl Život za vlády Přemyslovců. PS s. 38, 39

s. 9 – 22

Zahrada.

Dokončíme myšlenkovou mapu na téma LOUKA. Mapa se bude známkovat.

PS s. 39

s. 53 – 61

AJ Unit 8- What´s the weather like?

cloudy, cold, foggy, hot, raining, snowing, sunny, windy

What´s the weather like today in (London)?

It´s sunny/windy…

homework: slovíčka přepsat do slovníčku

UČ s. 56-58

PS s. 69-73

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

       

25. – 29. dubna 2022

M Cestujeme po čtvercové mříži

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 84 – 87
PS2 po s. 35
ČJ Skloňování podstatných jmen rodu mužského. Rozlišujeme životnost a neživotnost pod. jm. rodu mužského.

Čtvrtletní práce (25. 4.)

PS s. 46, 47

VS

TP s. 54, 55

 čtení Ve čtvrtek si přines vlastní knihu.
Vl Život za vlády Přemyslovců. PS s. 38, 39

s. 9 – 22

Louka. Zahrada. PS s. 39

s.46 – 49, 53 – 61

AJ Unit 7 – People at work

v pátek 29. 4. budeme psát test 7 lekce

a baker, a firefighter, a mechanic, a nurse,

an office worker, a teacher

o´clock, quarter past, quarter to, half past,

 

UČ s. 54-55

PS s. 67-68

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

19. – 22. dubna 2022

M Objevujeme další rovnice.

Procvičujeme učivo na čtvrtletní práci (středa 21. 4.)

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 81 – 83
PS2 po s. 31
ČJ Skloňování podstatných jmen rodu ženského.

Procvičujeme na čtvrtletní práci (25. 4.)

PS s. 45, 46

VS

TP s. 53

 čtení Ve čtvrtek si přines vlastní knihu.
Vl Velká Morava.

Ve čtvrtek test – Lovci mamutů, Keltové, Germáni.

PS s. 37

s. 6 – 8

Louka. PS s. 38

s.46 – 49

AJ Unit 7 – People at work

a baker, a firefighter, a mechanic, a nurse, an office worker, a teacher

o´clock, quarter past, quarter to, half past,

homework: slovíčka přepsat do slovníčku+ pracovní list What time is it?

UČ s. 52-53

PS s. 65-66

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

11. – 13. dubna 2022

M Objevujeme další rovnice.

Procvičujeme učivo na čtvrtletní práci (21. 4.)

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 80 – 81
PS2 po s. 29/4
ČJ Skloňování podstatných jmen rodu ženského. PS s. 45/6,7

VS

TP s. 52, 53/vybraná cv.

 čtení Ve čtvrtek si přines vlastní knihu.
Vl Příchod Slovanů. Kupec Sámo. PS s. 36

s. 5 – 8

Ve středu budeme vynášet Mařenu. PS s.

s.

AJ Unit 7 – People at work

a baker, a firefighter, a mechanic, a nurse, an office worker, a teacher

o´clock, quarter past, quarter to, half past,

homework: slovíčka přepsat do slovníčku

UČ s. 51

PS s. 64

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

 

 4. – 8. dubna 2022

M Tvoříme s geometrií.

Procvičujeme převádění jednotek. Seznamujeme se s předponou kilo-.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 77 – 79
PS2 po s. 27
ČJ Skloňování podstatných jmen rodu ženského.

V pondělí doplňování na známky koncovek podst. jmen rodu středního. Podobně jako TP s. 45/12.

PS s. 43, 44

VS

TP s. 48 – 50

 čtení Ve čtvrtek si přines vlastní knihu.
Vl Keltové a Germáni na našem území.

Příchod Slovanů.

PS s. 35, 36

s. 5 – 8

Přírodní společenstva – RYBNÍK, LOUKA.

V pátek test na přír. sp. RYBNÍK (Uč se podle BINGA – dostaneš ho ve středu).

PS s. 37, 38

s. 62 – 66, 44 – 49

AJ Unit 7 – People at work

a baker, a firefighter, a mechanic, a nurse, an office worker, a teacher

o´clock, quarter past, quarter to, half past,

homework: slovíčka přepsat do slovníčku

UČ s. 49-50

PS s. 60-61

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

 

28. března – 1. dubna 2022

M Řešíme úlohy se zlomky. Tvoříme s geometrií.

Procvičuj písemné násobení, dělení, sčítání, odčítání. Ve čtvrtek budete psát minitest.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 74/14, 15, 75, 76
PS2 po s. 27
ČJ Skloňování podstatných jmen rodu středního.

V pondělí test – skloňování pod. jm. vzor KUŘE (viz DÚ nebo https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/koncovky/cviceni-kure1.html)

PS s. 42

VS

TP s. 44, 45 (vybraná cv.)

 čtení Ve čtvrtek si přines vlastní knihu.
Vl O době lovců mamutů. Keltové a Germáni na našem území. PS s. 34, 35

s. 4

Přírodní společenstva – RYBNÍK. PS s. 36, 37

s. 62 – 66

AJ Unit 7 – People at work

a baker, a firefighter, a mechanic, a nurse, an office worker, a teacher

o clock, quarter past, quarter to, half past,

homework: slovíčka přepsat do slovníčku

UČ s. 48-49

PS s. 59 – 60

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

21. – 25. března 2022

M Řešíme úlohy se zlomky. 

V pondělí se všichni zúčastníte matematické soutěže:  https://matematickyklokan.net/

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 73 – 74
PS2 po s. 26
ČJ Skloňování podstatných jmen rodu středního. PS s. 41

VS

TP s. 42 – 44

 čtení Ve čtvrtek si přines vlastní knihu.
Vl Měření dějinného času. O době lovců mamutů. PS s. 33, 34

s.

Přírodní společenstva – RYBNÍK.

Na středu 23. 3 vypracuj referát o ptákovi, který žije v našich lesích (např. PS s. 35/9). 

Kritéria: 1) název ptáka, 2) stručný popis 3) čím se živí, 4) jeho predátoři, 5) zajímavost, 6) obrázek

Piš psacím písmem na bílý papír A4.

PS s. 36, 37

s. 62 – 66

AJ Unit 6 

opakování lekce + v pátek test 6 lekce

basketball, computer games, dancing, swimming, skateboarding, television, tennis.

Do you like …?/Yes I do, No I don´t.

I like playing football./She likes playing football.

She doesn´t like …

Days of the week+I do my homework on …

homework: měsíce v roce přepsat do slovníčku

UČ s. 46-47

PS s. 57-58

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

       

7. – 11. března 2022

M Počítáme s Egypťany. Řešíme úlohy se zlomky. Procvičujeme převody jednotek délky, objemu.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

V pátek test na převody jednotek. (Podobně UČ s. 65/5) 

s. 70 – 72
PS2 po s. 24
ČJ Skloňování podstatných jmen rodu středního.

Zopakuj si pádové otázky! Ve středu test na určování mluvnických kategorií post. jm. (pád, číslo, rod + vypsat zpaměti pádové otázky.

PS s. 39, 40

VS

TP s. 38 – 41

 čtení Ve čtvrtek si přines vlastní knihu.
Vl Jižní Morava.

Měření dějinného času.

PS s. 32, 33

s.

Přírodní společenstva – LES. PS s. 34, 35

s. 18 – 26

AJ Unit 6 – Just for fun

basketball, computer games, dancing, swimming, skateboarding, television, tennis.

Do you like …?/Yes I do, No I don´t.

I like playing football.

Days of the week

homework: slovíčka nové lekce do slovníčku

UČ s. 43-45

PS s. 54 -56

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

28.února – 4. března 2022

M Počítáme s Egypťany.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

V pátek rýsování na známky (viz. UČ s. 66/10). 

s. 68 – 69
PS2 po s. 22
ČJ Podstatná jména. Procvičujeme slovní druhy. 

Zopakuj si pádové otázky! 

PS s. 36 – 38/3, 4

VS po s. 35, 36

TP s.

 čtení Ve čtvrtek si přines vlastní knihu.
Vl Praha a okolí. Severní Morava.

 

PS s. 28, 29

s.

Člověk ve společnosti. 

Přírodní společenstva – LES.

Ve středu test Vnitřní stavba člověka (PS s. 31/1 +a), 32/4, 5 + v sešitě Vnitřní orgány)

PS s. 32, 33

s.

AJ Unit 6 – Just for fun

basketball, computer games, dancing, swimming, skateboarding, television, tennis.

Do you like …?/Yes I do, No I don´t.

I like playing football.

Days of the week

homework: slovíčka nové lekce do slovníčku

UČ s. 41 a 42

PS s. 50 – 53

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

21. – 25. února 2022

M Trénujeme převádění jednotek  (s předponou deci, centi, mili). Zkoumáme geometrické konstrukce. (Rýsujeme rovnoběžky)

Počítáme s Egypťany.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 66 – 68
PS2 po s. 20
ČJ Vyjmenovaná slova po Z. Procvičujeme slovní druhy. Píšeme inzerát.

Ve čtvrtek test na poznávání slovních druhů.

PS s. 34, 35

VS po s. 34, 35

TP s.

 čtení Ve čtvrtek si přines vlastní knihu.
Vl Jižní Čechy, Východní Čechy.

 

PS s. 28, 29

s.

Vnitřní stavba člověka. člověk ve společnosti.

 

PS s. 32, 33

s.

AJ Unit 5- In the town /6 – Just for fun

opakování 5. lekce, v úterý test 5. lekce, v pátek začínáme novou lekci

homework: slovíčka nové lekce do slovníčku

UČ s. 38 a 40

PS s. 48, 49

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

14. – 18. února 2022

M Trénujeme převádění jednotek  (s předponou deci centi, mili). Zkoumáme geometrické konstrukce. (Rýsujeme rovnoběžky)

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 62, 64 – 66/9, 10
PS2 po s. 17/4
ČJ Vyjmenovaná slova po Z. 

V úterý budeme psát diktát. VS s. 31/3

PS s. 33, 34/7

VS po s. 34, 35

TP s.

 čtení Ve čtvrtek si přines vlastní knihu.
Vl Střední Čechy, Jižní Čechy

 

PS s. 28, 29

s.

Člověk. Vnitřní stavba.

 

PS s. 31, 32

s.

AJ Unit 5- In the town

a church, a cinema, a library, a restaurant, a station, a supermarket, a toy shop

There is/ There are

How do you go to school?

I go to school by car/bus/bike/taxi/train …

I walk to school.

How doI get to…?

homework: Pracovní list, slovíčka do slovníčku

UČ s. 37-39

PS s. 46-48

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

 

7. – 11. února 2022

M Objevujeme velká čísla. Převádíme jednotky délky, objemu – s předponou deci).

 

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 60 – 63
PS2 po s. 15
ČJ Vyjmenovaná slova po Z. 

Ve čtvrtek budeme psát diktát. VS s. 31/3

PS s. 32, 33/2, 3

VS po s. 32, 33

TP s.

 čtení Ve čtvrtek si přines vlastní knihu. Pracuj na své vybrané básni do recitační soutěže V pátek bude třídní kolo.
Vl Severní Čechy, Západní Čechy.

 

PS s. 28, 29

s.

Člověk – vznik a vývoj. Vnitřní stavba.

 

PS s. 30, 31

s.

AJ Unit 5- In the town

a church, a cinema, a library, a restaurant, a station, a supermarket, a toy shop

There is/ There are

How do you go to school?

I go to school by car/bus/bike/taxi/train …

I walk to school.

homework: Pracovní list, slovíčka do slovníčku

UČ s. 36-37

PS s. 45- 46

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

 31. ledna – 4. února 2022

M Pracujeme s daty.

Ve čtvrtek budeme psát test na zaokrouhlování na desítky a stovky + na římské číslice.

Na umímematiku máte zadané úkoly k procvičování.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 57 – 59
PS2 po s. 15
ČJ Vyjmenovaná slova po V. Chytáky po V.

Popis.

PS s. 30/4, 31/10

VS po s. 31 (vybraná cvič.)

TP s.

 čtení Ve čtvrtek si přines vlastní knihu. Pracuj na své vybrané básni do recitační soutěže Ve čtvrtek bude zkušební kolo.
Vl Opakování zeměpisné části.

 

PS s. 30 – 31

s. 26 – 29

Půda.

Ve středu test  – voda, vzduch (příprava podle BINGA)

PS s. 22

s. 31

AJ Unit 5- In the town

a church, a cinema, a library, a restaurant, a station, a supermarket, a toy shop

There is/ There are

How do you go to school?

I go to school by car/bus/bike/taxi/train …

I walk to school.

homework: PS str. 41

UČ s. 34, 35

PS s. 42- 44

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

24. – 28. ledna 2022

M Poznáváme římská čísla. Zaokrouhlujeme na sto. Pracujeme s daty.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 54 – 55 (56)
PS2 po s. 11 (12)
ČJ Vyjmenovaná slova po V.

Přísloví.

Popis.

PS s. 30, 31/7, 8

VS s. 25 – 27

TP s.

 čtení Ve čtvrtek si přines vlastní knihu. Vyber si báseň do recitační soutěže (nejméně 4 sloky). Vybranou báseň přines do školy.
Vl Opakování zeměpisné části.

Navštívil/a jsi zajímavé město ČR? Můžeš přinést obrázky, suvenýry i jiné zajímavosti související s městem.

 

PS s. 30 – 31

s. 26 – 29

Nerosty a horniny. PS s. 28

s. 32, 33

AJ Unit 5- In the town

a church, a cinema, a library, a restaurant, a station, a supermarket, a toy shop

There is/ There are

How do you go to school?

slovníček: nalepit slovíčka do vocabulary, přepsat a napsat český význam,

UČ s. 33-34

PS s. 40-43

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

 

17. – 21. ledna 2022

M Zkoumáme obvody, obsahy a souměrnost.

Poznáváme římská čísla.

V pondělí píšeme pololetní práci.
Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 51 – 53
PS2 po s. 8
ČJ Stále opakujeme: Podstatná jména (pád, číslo, rod) a slovesa (osoba, číslo, čas). Vyjmenovaná slova po V.

Ve čtvrtek píšeme pololetní práci. (Rodičům jsem psala, že v pátek, ale to máme jen čtení – omlouvám se.)

PS s. 29

VS s. 23 – 25

TP s.

 čtení Ve čtvrtek si přines vlastní knihu.  s. 70 – 73
Vl Významná města ČR.

Navštívil/a jsi zajímavé město ČR? Můžeš přinést obrázky, suvenýry i jiné zajímavosti související s městem.

 

PS s. 26 – 29

s. 26 – 29

Neživá příroda. Vzduch. PS s. 27

s. 30, 31

AJ Unit 4- A day at the zoo

opakování 4. lekce, ve středu test 4. lekce , v pátek začínáme 5. lekci

Bigger, smaller, taller, shorter, fatter, thinner, older, younger

Where are they monkeys?

They´re next to, between, opposite the

slovníček: nalepit slovíčka do vocabulary, přepsat a napsat český význam,

UČ s. 32

PS s. 38, 39

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

10. – 14. ledna 2022

M Zkoumáme obvody, obsahy a souměrnost.

Opakujeme učivo na pololetní práci.

V pátek budeš psát test na písemné dělení.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 48 – 50
PS2 po s. 7  – dostanete ho v pondělí
ČJ Stále opakujeme: Podstatná jména (pád, číslo, rod) a slovesa (osoba, číslo, čas). Vyjmenovaná slova po S.

Opakujeme učivo na pololetní práci.

PS s. 28

VS s. 21 – 23

TP s.

 čtení Ve čtvrtek si přines vlastní knihu.  s. 66 – 67
Vl Praha – hlavní město ČR.

Můžeš přinést obrázky, suvenýry i jiné zajímavosti související s Prahou.

Do PČ si přines malé obrázky týkající se naší země. Budete vyrábět knihu (Lapbook) o ČR.

Pro představu:https://cz.pinterest.com/pin/843650942672296411/

PS s. 24 , 25

s. 26 – 29

Neživá příroda. Voda. PS s. 24, 25

s. 30, 31

AJ Unit 4- A day at the zoo

opakování lekce

Bigger, smaller, taller, shorter, fatter, thinner, older, younger

Where are they monkeys?

They´re next to, between, opposite the

slovníček: nalepit slovíčka do vocabulary, přepsat a napsat český význam, pracovní list

UČ s. 29-31

PS s. 36-38

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

3. – 7. ledna 2022

M Dělíme jednomístným číslem.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 44 – 47 (vybrané úlohy)
PS po s. 40
ČJ Stále opakujeme: Podstatná jména (pád, číslo, rod) a slovesa (osoba, číslo, čas). Vyjmenovaná slova po S.

Připrav se na diktát VS 18/3 (středa).

PS s. 26, 27

VS s. 19, 20

TP s.

 čtení Ve čtvrtek si přines vlastní knihu.  s. 66 – 67
Vl Ochrana přírody. Opakování.

 

PS s. 22, 23

s.

Volně žijící zvířata.

Připravit referát o volně žijícím živočichovi v ČR.

Kritéria pro splnění:

 1. Název živočicha + zařazení do systému živočichů
 2. Stavba těla, velikost a pokryv těla.
 3. Prostředí, ve kterém žije a způsob života.
 4. Čím se živí a jiné zajímavosti.
 5. Piš psacím písmem na bílý papír A4, přidej obrázek (vlastní nebo fotku).
 6. Termín odevzdání je 12. 1. 2022.
PS s. 24, 25

s.

AJ Unit 4- A day at the zoo

Bigger, smaller, taller, shorter, fatter, thinner, older, younger

Where are they monkeys?

slovníček: nalepit slovíčka do vocabulary, přepsat a napsat český význam

UČ s. 26-28

PS s. 32-35

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

rozpracovaná verze 20. – 21. prosince 2021

22. prosince – Vánoce ve třídě, končíme v 11.40 🙂

M Dělíme jednomístným číslem.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 44, 45
PS po s. 38
ČJ Stále opakujeme: Podstatná jména (pád, číslo, rod) a slovesa (osoba, číslo, čas). Vyjmenovaná slova po P. PS s. 25/8, 9, 10

VS s. 18

TP s.

 čtení Ve čtvrtek si přines vlastní knihu.  s. 32 – 34
Vl Průmysl ČR.

 

PS s. 20, 21

s. 32 – 34

Přes prázdniny si můžeš připravit referát o volně žijícím živočichovi v ČR. Povinně zadán bude 5. ledna.

Kritéria pro splnění:

 1. Název živočicha + zařazení do systému živočichů
 2. Stavba těla, velikost a pokryv těla.
 3. Prostředí, ve kterém žije a způsob života.
 4. Čím se živí a jiné zajímavosti.
 5. Piš psacím písmem na bílý papír A4, přidej obrázek (vlastní nebo fotku).
 6. Termín odevzdání je 12. 1. 2022.
PS s.

s.

JUnit Unit 4- A day at the zoo

They are friendly, funny, …/ They aren´t dangerous, …/ Are they friendly? …

slovníček: nalepit slovíčka do vocabulary, přepsat a napsat český význam

UČ s. 24 – 25

PS s. 29-31

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

13. – 17. prosince 2021

M Rýsujeme.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

s. 41/10-13, 42, 43
PS po s. 36, 37
ČJ Stále opakujeme: Podstatná jména (pád, číslo, rod) a slovesa (osoba, číslo, čas). Vyjmenovaná slova po P. PS s. 24/5, 25

VS s. 15, 16

TP s.

 čtení Ve čtvrtek si přines vlastní knihu.  s. 32 – 34
Vl Zemědělství a průmysl ČR.

Trénuj slepou mapu řek (ve čtvrtek testík). Můžeš také trénovat na https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-cr-reky-1-uroven/4461

PS s. 20, 21

s. 32 – 34

Domácí zvířata.

Volně žijící zvířata.

Dokončíme zkoušení poznávání stromů. 

PS s. 23 – 25

s. 58, 59

AJ Unit 4- A day at the zoo

They are friendly, funny, …/ They aren´t dangerous, …/ Are they friendly? …

slovníček: nalepit slovíčka do vocabulary, přepsat a napsat český význam

UČ s. 24 – 25

PS s. 29-31

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

6. – 10. prosince 2021

M Počítáme slovní úlohy se zlomky.

Rýsujeme.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

Ve čtvrtek test na zlomky (podobně jako PS s.31/3,4,5)

s. 39/22,23, s. 40, 41
PS po s. 34, 35
ČJ Stále opakujeme: Podstatná jména (pád, číslo, rod) a slovesa (osoba, číslo, čas). Vyjmenovaná slova po P. PS s. 23, 24/3

VS s. 14/g, h, 15, 16

TP s.

 čtení Ve čtvrtek si přines vlastní knihu.  s. 28 – 31
Vl Vodstvo.

V pondělí testík slepá mapa (pohoří ČR).

PS s. 18, 19

s. 17, 18

Charakteristika živočichů.

Domácí zvířata.

Během celého týdne se můžeš kdykoliv nechat vyvolat na poznávačku stromů z nástěnky. Příští pondělí povinně. 🙂 

PS s. 22, 23

s. 15, 16, 58, 59

AJ Unit 3- food, food, food

Does she/he like apples? She/he likes pears.

She/ he doesn´t like oranges.

He´s got some …/ He hasn´t got any

I have breakfast at seven o´clock.

opakování lekce, v pátek 10. 12. test 3 lekce

slovníček: nalepit slovíčka do vocabulary, přepsat a napsat český význam+ pracovní list food, food, food

UČ s. 22, 23

PS s. 27, 28

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu

29. listopadu – 3. prosince 2021

M Zapisujeme zlomky.

Měj vždy v pořádku rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, kružítko, ostrá tužka č.3).

Troufnete si v pátek na čtvrtletku? Domluvíme se. 🙂

s. 38, 39
PS po s. 32, 33
ČJ Stále opakujeme: Podstatná jména (pád, číslo, rod) a slovesa (osoba, číslo, čas). Vyjmenovaná slova po M.

Ve čtvrtek budeme psát diktát VS s. 14/2

PS s. 22

VS s. 14

TP s.

 čtení Ve čtvrtek si přines vlastní knihu.  s.
Vl Povrch České republiky.  (Pohoří, nížiny.).

Trénujte slepou mapu, příští týden bude na známky.

Vodstvo.

PS s. 17, 18

s. 17, 18

Jehličnaté stromy a keře.

Život a význam stromů.

PS s. 17 – 19

s. 21 – 25

AJ Unit 3- food, food, food

Does she/he like apples? She/he likes pears.

She/ he doesn´t like oranges.

He´s got some …/ He hasn´t got any

I have breakfast at seven o´clock.

slovníček: nalepit slovíčka do vocabulary, přepsat a napsat český význam

UČ s. 20, 21

PS s. 25, 26

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

TP – Tajemství pravopisu