4. třída

4. třída, školní rok 2018/2019

Třídní učitelka: Mgr. Romana Tylečková

Vyučující AJ: Mgr. Elizabeth Dostálová, Monika Klaudová (email: monika.klaudova@seznam.cz )

Vyučující TV, HV, ICT: Mgr. Dušan Ignačík, MBA

E-mail: romanatyl@seznam.cz

Počet žáků 14 (5 chlapců a 9 děvčat)