Týdenní plán 4. třída

-Týdenní plán

– slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

Doporučuji pročíst:

Matematika podle metody prof. Hejného

Týdenní plán 24. – 28. září 2018

Uč – učebnice, PS – pracovní sešit

 

   ČJ

 

 

 

Jací jsme

Opakování – vyjmenovaná slova po B

Přihláška

 

 

uč. str. 7 – 9

 

 

 

    Čt
Kupa podezřelých a prapodivné vězení
V úterý si děti budou nosit vlastní knihu.
Doneste si deník četby.
Do konce týdne naučit báseň Vlaštovky.
uč. str. 10 – 11
    M Opakování učiva uč. str. 12 – 15

PS str. 8

    Vl Mapa

Zobrazení krajiny na mapě

PS str. 6 – 7
  Přv Byliny

Stavba těla

Založení pokusu

Referát o rostlině

PS str. 6
   AJ The alphabet

Spelling

UČ str. 6-7

PS str. 4-8

  ICT