Týdenní plán 4. třída

-Týdenní plán

– slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

Doporučuji pročíst:

Matematika podle metody prof. Hejného

Týdenní plán 12. – 16. listopadu 2018

Uč – učebnice, PS – pracovní sešit, TP – Tajemství pravopisu

   ČJ

 

 

 

Hrajeme si, soutěžíme

Vyjmenovaná a příbuzná slova – M

Sestavení osnovy podle obrázků

uč. str. 19 – 20

TP str. 21

 

 

    Čt
Já Baryk a můj bažant
V úterý si děti budou nosit vlastní knihu.
Doneste si deník četby.
uč. str. 54

 

 

    M Zákonitosti a vztahy

Zápis zlomku

uč. str.33 – 34

PS str. 21 – 23

    Vl Moje vlast

Orientace na mapě ČR

Povrch ČR

PS str. 15 – 16
  Přv Houby

Základní poznatky

Význam hub

 

PS str. 12 – 13
   AJ Unit 3 – Food, food, food

  • He’s/She’s got…
  • What’s the time?
UČ str. 17-18

PS str. 20-23

  ICT