Týdenní plán 4. třída

Týdenní plán

– slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

Doporučuji: www.umimematiku.cz
 25.-29.6. 2018
ČJ Jsem cyklista Uč.   57

 

mluvnice  Souvětí
čtení Vlastní kniha
AJ Saint George and the Dragon

The UK and Ireland

UČ 68-70
M
Jsem dobrý cyklista PS 44-47
Vl Uč.
 ICT uč.