Týdenní plán 4. třída

-Týdenní plán

– slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné.
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

Doporučuji pročíst:

Matematika podle metody prof. Hejného

Týdenní plán  27. – 31. května 2019

Uč – učebnice, PS – pracovní sešit, TP – Tajemství pravopisu,

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

  ČJ

 

 

 

Ten dělá to a ten zas tohle

Osoba, číslo a čas sloves

Rozhovor

Pracovní postup

uč.str.54-56

 

    Čt
O moudrém šašku Palečkovi
Spol. četba z knihy Obrázky ze starších českých dějin a pověstí
V úterý si děti budou nosit vlastní knihu.
Doneste si deník četby.
uč. str.135

 

 

    M Geometrické konstrukce uč. str. 89-92

PS 2. str.32-33

    Vl Kapitoly ze starších dějin

Boj o českou korunu a nástup Habsburků

PS str.44
  Přv Přírodní společenstva

Louka

Vycházka dle počasí

PS str. 38
   AJ What’s the weather like?

  • Test Unit 7 – 20.5.
  • I’m…
  • It’s…

Skupina B (Klaudová):

Projekty z časopisu do 27.5.

 

UČ str. 56-57

PS str. 69-71

  ICT