Týdenní plán 4. třída

-Týdenní plán

– slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

Doporučuji pročíst:

Matematika podle metody prof. Hejného

Týdenní plán 21. – 25. ledna 2019

Uč – učebnice, PS – pracovní sešit, TP – Tajemství pravopisu,

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

   ČJ

 

 

 

Pečujeme o zdraví

Vyjmenovaná a příbuzná slova – V

Návod na čištění zubů

Popis teploměru

uč.str. 28

VS str.13

 

    Čt
Práce s textem
Naučit se báseň!
V úterý si děti budou nosit vlastní knihu.
Doneste si deník četby.
uč. str.

 

 

    M Zákonitosti a vztahy

Práce s daty

uč. str. 52-55

PS str.38-40

    Vl Moje vlast

Přehled oblastí ČR

Referáty o krajích

PS str.28-29
  Přv Živočichové

Charakteristika živočichů

Vycházka do lesa – dle počasí

PS str. 22
   AJ A day at the ZOO

  • Colin in Computerland
  • Our world
  • Revision
  • Test Unit 4 – 28.1.
UČ str. 30-31

PS str. 37-38

  ICT