Týdenní plán 4. třída

-Týdenní plán

– slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

Doporučuji pročíst:

Matematika podle metody prof. Hejného

Týdenní plán  25. – 29. března 2019

Uč – učebnice, PS – pracovní sešit, TP – Tajemství pravopisu,

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

   ČJ

 

 

 

Návštěva divadla

Popis loutek

Vzory podstatných  jmen rodu středního

Skloňování

uč.str.42

VS str.

    Čt
Tři pruty Svatoplukovy
Spol. četba z knihy Obrázky ze starších českých dějin
V úterý si děti budou nosit vlastní knihu.
Doneste si deník četby.
uč. str.46 – 47

 

 

    M  

Geometrie vlastníma rukama

 

uč. str. 70-72

PS 2. str.17-18

    Vl Kapitoly ze starších dějin

Velká Morava

PS str.37
  Přv Neživá příroda

Půda

 

PS str. 29
   AJ In the town

  • A book
  • Smile
UČ str. 44-45

PS str. 54-55

  ICT