Týdenní plán 4. třída

Týdenní plán

– slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

Doporučuji: www.umimematiku.cz
 21. – 25. 5.  2018
ČJ Jsem cyklista Uč.  49-51
mluvnice  Opakování vzorů podst. jm., v úterý písemka na vzory TP do s. 62
čtení Pověsti Čít
AJ Amazing animals. 3. os. č. jed-kladná věta, zápor, otázka UČ  49, 50
PS  49, 50
M Rovnice. Amazing animals. 3. os. č. jed- Středa: test násobení dvojciferným číslem UČ 86 – 88 PS po s. 30
Kočka, pes. Ekosystém rybník UČ 64
PS 23
Vl Husité Uč.
 ICT uč.