Týdenní plán 4. třída

  1. -Týdenní plán

– slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné.
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

Doporučuji pročíst:

Matematika podle metody prof. Hejného

Týdenní plán  17. – 21. června 2019

Uč – učebnice, PS – pracovní sešit, TP – Tajemství pravopisu,

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

  ČJ

 

 

 

Cestování nás baví

Osoba, číslo a čas sloves

Časování sloves v čase minulém

Opakování

18.6. Písemná práce

uč.str.57-58

 

    Čt
Spol. četba z knihy Obrázky ze starších českých dějin a pověstí
V úterý si děti budou nosit vlastní knihu.
Doneste si deník četby.
 

 

 

    M Opakování  

PS 2.

Dokončení

    Vl Kapitoly ze starších dějin

Doba temna, J. Á. Komenský

Život za vlády Marie Terezie a Josefa II.

 

PS str.45-47
  Přv Přírodní společenstva

Ochrana přírody

Jsem dobrý cyklista

PS str. 42-47
   AJ What happened?

There was/were…

Skupina B (Klaudová):

Projekty z časopisu do 27.5.

 

UČ str. 64

PS str. 79

  ICT