5. třída 2019/2020

5. třída, školní rok 2019/2020

Třídní učitelka: Mgr. Romana Tylečková

Vyučující AJ: Mgr. Elizabeth Dostálová

Vyučující TV, ICT: Mgr. Dušan Ignačík, MBA

Vyučující HV: Mgr. Pavla Lejsková

E-mail: romanatyl@seznam.cz

Počet žáků 14 (5 chlapců a 9 děvčat)