Čtení 5. třída

Čtení

Prosím, čtěte s dětmi denně nahlas alespoň 10 minut.

1) Článek z čítanky zadaný za domácí úkol

– zde se zaměřte hlavně na výrazovost čtení (hlasitost, správné klesání hlasem, bezchybnost…)

2) Čtení vlastní knihy

–  zaměřte se na porozumění textu

– 3x týdně děti zapíší do čtenářského deníku 1 souvětí, o čem četli

Souvětí si děti samy vymyslí, rodiče mohou pomoci se správným slovosledem a pravopisem.

Čtenářské deníky budu kontrolovat vždy ve středu .

V pondělí si děti budou nosit do školy svou rozečtenou knihu místo čítanky.

 

3) Čtenářský deník

– sešit dle vlastního uvážení

– nezapomeňte uvést název knihy, jméno autora,popř. ilustrátora

– obrázky jsou vítány 🙂

4) Čtení pomáhá

– můžete zaregistrovat své děti na www.ctenipomaha.cz/

Cílem tohoto projektu je spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým.

Naleznete zde seznam krásných knih ke čtení,  rozdělených do tří kategorií podle věku čtenářů. Až některou z knih děti přečtou a odpoví na pár otázek vztahujících se ke knize, získají 50 korun.

Tuto odměnu si nemohou vyzvednout v hotovosti, mohou ji však věnovat někomu, kdo čeká na jejich pomoc. Peníze mohou přispět třeba na výcvik pejska, který pomůže postiženému člověku, na speciální kolo pro maminku, která nemůže chodit, nebo na operace, které vrátí zrak africkým dětem.