Týdenní plán 5. třída

Týdenní plán

– slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné.
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

Doporučuji pročíst:

Matematika podle metody prof. Hejného

Týdenní plán  11. – 15. listopadu 2019

Uč – učebnice, PS – pracovní sešit, TP – Tajemství pravopisu,

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

 

    ČJ Podzimní příběhy, PS. str.16

Vyjmenovaná slova, VS str. 34 – 35

Podmět, přísudek, základní skladebná dvojice, nevyjádřený podmět

Rozvíjení věty holé pomocí otázek

 

 

    Čt
V pondělí si děti budou nosit vlastní knihu.
Doneste si deník četby.
Banyán, str. 42 – 43
 

 

 

    M  Dělitelnost

uč. str. 33 – 35

PS str. 21, 24

 

 

   Vl Jednotlivé oblasti Evropy

Střední Evropa, naši sousedé PS  str. 20 – 22

Doneste si obrázky na myšl. mapy.

Orientace na mapě Evropy

   Přv Rozmanitost podmínek na Zemi

Život v travnatých oblastech

Doneste si obrázky na myšl. mapy.

PS str. 18-19

   AJ My family

possesive adjectives

UČ str. 19-21 PS str. 14-15

  ICT