Týdenní plán 5. třída

Týdenní plán

– slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné.
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

Doporučuji pročíst:

Matematika podle metody prof. Hejného

Týdenní plán  16. – 20. září 2019

Uč – učebnice, PS – pracovní sešit, TP – Tajemství pravopisu,

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

 

    ČJ Opakování

Slova příbuzná

Vyjmenovaná slova

Proslov

Lidské vlastnosti

 

 

    Čt
V pondělí si děti budou nosit vlastní knihu.
Doneste si deník četby.
Tichý nenápadný chlapec, str. 6-7
 

 

 

    M Opakování

str. 8-12

PS str. 8-10

 

 

   Vl Naše vlast

Nad mapou ČR, str. 4-5

Opakování

Doneste si ATLAS ČR, popř. lapbook ČR

   Přv Rozmanitost přírody

Třídění živočichů, str. 5

Třídění rostlin, str. 6-7

   AJ In the classroom, Numbers UČ str. 7-8 PS str. 4-6
  ICT