Týdenní plán 5. třída

Týdenní plán

– slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné.
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

Doporučuji pročíst:

Matematika podle metody prof. Hejného

Týdenní plán  27. – 30. ledna 2020

Uč – učebnice, PS – pracovní sešit, TP – Tajemství pravopisu,

VS – Vyjmenovaná slova pro pokročilé

 

    ČJ Ten dělá to a ten zas tohle, PS. str.28-29,TP str.

Slovesný způsob

Podmiňovací způsob

Vyhledávání informací z textu

 

 

    Čt
V pondělí si děti budou nosit vlastní knihu.
Doneste si deník četby.
 

 

 

    M Konstrukce 

uč. str. 53- 55

PS 2 str. 6-9

 

 

   Vl Jednotlivé oblasti Evropy

Východní Evropa, PS  str. 32 – 33

Východní Evropa

Referáty

Orientace na mapě Evropy

   Přv Země ve vesmíru

Planeta Země

PS str. 31 – 32

   AJ pets, my school

have got

UČ str.  32-35 PS str. 26-28

  ICT