5. třída 2020/2021

5. třída, školní rok 2020/2021

třídní učitelka: Mgr. Elizabeth Dostálová (Čj, M, Aj, Př, Vl, PČ, VV)
kontakt: elizabeth.dostalova@gmail.com
vyučující: Mgr. Dušan Ignačík, MBA (TV, ICT)
                    Mgr. Pavla Lejsková (HV)