Rozvrh hodin 5. třída 2021/2022

Rozvrh hodin 5. třída

1
2
3
4
5
6
8.00 – 8.45
8.55 – 9.40
10.00 – 10.45
10.55 – 11.40
11.50 – 12.35
12.55 – 13.40
PO
ČJ
AJ
M
ČT
VL
ÚT
ČJ           TV          M          VV
ST
M
AJ
VL
ČJ
         
ČT
ČJ sloh
        ČJ
M
         TV          ICT
M
AJ
Č-DÍLNA
 HV

 

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
8:00 – 8:45 8:00 – 8:45 8:00 – 8:45 8:00 – 8:45 8:00 – 8:45
JČ – Cats JČ – Cats AJ1.část – Cats JČ – Cats  VL – celá třída
8:55 – 9:40 8:55 – 9:40 8:55 – 9:40 8:55 – 9:40 8:55 – 9:40
JČ – Dogs

Cats samostudium

JČ – Dogs

Cats samostudium

AJ1.část – Dogs

Cats samostudium

JČ – Dogs

Cats samostudium

PŘ – celá třída
10:00 – 10:45 10:00 – 10:45 10:00 – 10:45 10:00 – 10:45 10:00 – 10:45
M – Cats

Dogs samostudium

M – Cats

Dogs samostudium

AJ2.část – Cats

Dogs samostudium

M – Cats

Dogs samostudium

samostudium
10:55 – 11:40 10:55 – 11:40 10:55 – 11:40 10:55 – 11:40 10:55 – 11:40
M – Dogs M – Dogs AJ2.část – Dogs M  – Dogs samostudium