Týdenní plán 5. třída 2021/2022

       Týdenní plán

  • slouží k lepší informovanosti rodičů o probíraném učivu
  •  změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat.

 27. – 30. 6.  2022

M

 Všechno už umíme. 🙂

 

JČ 

Připravujeme se na „Rozlučku“.

 

ČTENÍ

Určitě si něco pěkného přečteme. 🙂

 

SLOH

 Rozlučkový program

AJ

Anglické songy. 🙂

 

 

Př  🙂

 

Vl  🙂

28.6. ŠKOLNÍ VÝLET

29.6. ROZLUČKA (10.00, 15.00)

30.6. VYSVĚDČENÍ

Přeji krásné prázdniny!

 

13. – 17. 6.  2022

M

 OPAKOVÁNÍ – zákonitosti vztahy sčítání, odčítání, násobení, dělení

UČ : s.100,101

13.6. Závěrečná písemka (PS s.39,40,47,48)

JČ 

OPAKOVÁNÍ 

UČ s. 57 + PL

15.6. Závěrečná písemka ( analogické úkoly na s.59)

ČTENÍ

Čítanka: s.150 Vzhůru do přírody

SLOH

 Překvapení 🙂 Nezapomeň sešit SLOH!

AJ

 PEOPLE – 6.lekce

UČ  s. 74

PS s. 60,61

17.6. Test na 6.lekci

 Opakuj slůvka:

clever

far away

hold

laugh

magic

look at

shout

stupid

true

Př  Co komu patří. Finanční gramotnost.

PS – s. 54 – 55  UČ s.

Budeš vyrábět rodokmen své rodiny. Sbírej kopie fotografií, informace (zaměstnání, zajímavosti…) o členech své rodiny –  po praprarodiče. Termín – nejpozději do 3. 6.

Vl 20. století.( Období totality.) 

Dobrovolné referáty vypracujte nejlépe do konce května.

PS – s. 56 – 59, UČ s. 38 – 42

Závěrečný „finiš“. Přeji hodně štěstí při písemkách.

Připravuj si knihy na odevzdání. ( 20.6.)

6. – 10. 6.  2022

M

 OPAKOVÁNÍ – zákonitosti vztahy sčítání, odčítání, násobení, dělení

UČ : s.98   PS s. 47

JČ 

OPAKOVÁNÍ – větný celek – věta, souvětí

UČ s. 56/13 b)

ČTENÍ

Čítanka: Bajka s.144 Kupec a moře

SLOH

Přísloví, pořekadla, rčení

AJ

 PEOPLE – 6.lekce

UČ  s.69,70

PS s. 57,58

pátek – test na slůvka

 Nová slůvka:

clever

far away

hold

laugh

magic

look at

shout

stupid

true

Př  Práva a povinnosti.

PS – s. 52 – 53  UČ s.

Budeš vyrábět rodokmen své rodiny. Sbírej kopie fotografií, informace (zaměstnání, zajímavosti…) o členech své rodiny –  po praprarodiče. Termín – nejpozději do 3. 6.

Vl 20. století.( 2. světová válka) 

Dobrovolné referáty vypracujte nejlépe do konce května.

PS – s. 52 – 54, UČ s. 38 – 42

6.6. focení! Hezky se oblečte. 🙂 Cenu fotky zatím nevím, dám vědět emailem.

 

30.5. – 3. 6.  2022

M

 OPAKOVÁNÍ – geometrie

UČ : s.97

JČ 

OPAKOVÁNÍ – skladba

UČ s. 56 + PL

ČTENÍ

Čítanka: Bajka s.144

SLOH

Přísloví, pořekadla, rčení

AJ

 PEOPLE – 6.lekce

UČ  s.69

PS s. 56 – 57

pátek – test na slůvka

Pracuj na svém projektu MY VILLAGE ( poslední prezentace 3.6.)

 Opakuj slůvka:

at the moment

the best

clothes

come on

have a bath

practise

smart

usually

Well done!

 

Př  Práva a povinnosti.

PS – s. 52 – 53  UČ s.

Budeš vyrábět rodokmen své rodiny. Sbírej kopie fotografií, informace (zaměstnání, zajímavosti…) o členech své rodiny –  po praprarodiče. Termín – nejpozději do 3. 6.

Vl 20. století.( 2. světová válka) 

Dobrovolné referáty vypracujte nejlépe do konce května.

PS – s. 52 – 54, UČ s. 38 – 42

30.5. testování ČŠI

1.6. DEN DĚTÍ v naší režii 🙂 . Konec výuky ve 12.00

 23. – 27. 5.  2022

M

 OPAKOVÁNÍ

UČ : s.96  PS: s. 39

JČ 

OPAKOVÁNÍ – SLOVNÍ DRUHY

UČ s. 54 – 56

ČTENÍ

Čítanka: s.72   Krátký odpočinek

SLOH

Přísloví, pořekadla, rčení

AJ

 PEOPLE – 6.lekce

UČ  s.68, 69

PS s. 55 – 57

pátek – test na nová slůvka

Pracuj na novém projektu MY VILLAGE ( poslední prezentace 27.5.)

 Nová slůvka:

at the moment

the best

clothes

come on

have a bath

practise

smart

usually

Well done!

 

Př  Člověk ve společnosti. Vztahy mezi lidmi.

PS – s. 51  UČ s.

Budeš vyrábět rodokmen své rodiny. Sbírej kopie fotografií, informace (zaměstnání, zajímavosti…) o členech své rodiny –  po praprarodiče.

Vl 20. století.( Život za první republiky. T.G. M.) 

Dobrovolné referáty vypracujte nejlépe do konce května.

PS – s. 52 – 54, UČ s.

24.5. v 16:00 naše poslední třídní schůzky 🙂 🙁

 

16. – 20. 5.  2022

M

 LOGIKA

UČ : s.92.93   PS: s. 36-38

PS s.38/10,11,12 (kontrola 17.5.)

Úkol: ŽÁDNÝ ! 🙂

JČ 

VELKÁ PÍSMENA

pracovní listy + s.53 v UČ

ČTENÍ

Čítanka: s.138  Přesolené oceány

SLOH

Můj spolužák, spolužačka….

AJ

 PEOPLE – 6.lekce

UČ  s.66, 67

PS s. 54, 55

pátek – test na nové fráze

Pracuj na novém projektu MY VILLAGE ( prezentace od 13.5. dále)

 Nové fráze:

Can I help you?

Here you are.

How much is…?

What are you doing?

 

Př  Zdravý způsob života.

PS – s. 49, 50  UČ s.

Vl 20. století.( Život za války. Život za první republiky.) 

Dobrovolné referáty vypracujte nejlépe do konce května.

PS – s. 52 – 54, UČ s.

Přeji hezký poklidný týden. 🙂

Prosím o zaslání velikostí absolventských trik na můj e-mail. Děkuji.

9. – 13. 5.  2022

M

 VELKÁ ČÍSLA

UČ : s.90  PS: s. 34

PS s.35/9 a)b) (kontrola 10.5.)

Úkol: PS s. 38/10,11,12

JČ 

VELKÁ PÍSMENA

pracovní listy + s.53 v UČ

ČTENÍ

Čítanka: s.124 – 127  Znáte zajímavá místa vlasti?

SLOH

Dokončení příběhu ( Přistání na planetě URSUS)

AJ

 PEOPLE – 6.lekce

UČ  s.64, 65

PS s. 52, 53

pátek – test na nová slůvka

Pracuj na novém projektu MY VILLAGE ( prezentace od 13.5. dále)

 Nová slovíčka: 

description

quite

strange

bald

beard

dark hait

fair hair

moustache

slim

tall

Př  Zdravý způsob života.

PS – s. 47, 48  UČ s.

Vl 20. století.( Život za války.) 

PS – s. 52 – 53, UČ s.

Přeji hezký poklidný týden. 🙂

 2. – 6. 5.  2022

M

 GEOMETRIE, VELKÁ ČÍSLA

UČ : s. 85, 88, 89  PS: s. 33, 34

PS s.31 (kontrola 3.5.)

Úkol: PS s. 35/9 a) b)  (kontrola 10.5.)

čtvrtek – 3/4 letní písemka ( podívej se na s.109 v učebnici)

JČ 

ZÁJMENA

pracovní listy + s.50

ČTENÍ

Čítanka: s.25  Toulky vesmírem

SLOH

Dokončení příběhu ( Přistání na planetě URSUS)

AJ

 PLACES – 5.lekce – Our Town

UČ  s.60-62

PS s. 49 – 51

pátek – test na 5.lekci ( Ps s.69)

 Opakuj si slovíčka: 

any more

can

carry

day out

dream

go back

heavy

hurt

joint

lost

tired

wrong

 

Př  Zásady první pomoci.

PS – s.45, 46 UČ s.

Vl 19. století.( Zlaté české ručičky) 

PS – s. 48 – 49, UČ s.

4.5.  Lesní škola ( Bělský les). Sraz v 7.40 u školy, návrat 12.50. Vem si peníze ne jízdné ( cca 20 Kč)

 25. – 29. 4.  2022

M

 GEOMETRIE

UČ : s. 84, 85 PS: s. 30

PS s.41/2,3 (kontrola 26. 4.)

Úkol: PS s. 31 (kontrola 3.5.)

JČ 

ZÁJMENA

pracovní listy

ČTENÍ

Čítanka: s.85 V době velkých vynálezů

SLOH

Sebehodnocení – moje práce za uplynulé čtvrtletí

AJ

 PLACES – 5.lekce – Our Town

UČ  s.57,58

PS s. 47-49

 Nová slovíčka: 

any more

can

carry

day out

dream

go back

heavy

hurt

joint

lost

tired

wrong

 

Př  Důležité složky lidské výživy. Potravinová pyramida. Zásady první pomoci.

PS – s.43 – 45 UČ s.

Vl 19. století.( Za kulturou, za sportem.) Prezentace referátů k 19. století.

PS – s. 46 – 47, UČ s.

po 25.4. 

8 : 00 Testování SCIO – český jazyk

PC učebna

út 26. 4. 

8 : 00 Testování SCIO – matematika

PC učebna

st 27.4.   

8 : 00 Testování SCIO – obecné studijní předpoklady

PC učebna

čt 28.4.  

8 : 00 Testování SCIO – anglický jazyk

PC učebna, žáci si přinesou vlastní sluchátka!

 

19. – 22. 4.  2022

M

 DESETINNÉ ČÍSLO, ZLOMEK

UČ : s. 82, 83 PS: s. 26

PS s.37 (kontrola 19. 4.)

Úkol: PS s.41/2,3 (kontrola 26.4.)

JČ 

ZÁJMENA

Uč: s. 49 + pracovní list

ČTENÍ

Přeji příjemné chvíle s Tvojí knihou

SLOH

Čtvrtletní práce z JČ

AJ

 PLACES – 5.lekce – Our Town

UČ  s.56,57

PS s. 46,47

 Nová slovíčka: 

closed

I see

town centre

church

cinema

hospital

square

theatre

train station

Př  Opakujeme jednotlivé soustavy lidského těla

PS – s.43, 44 UČ s.

V úterý test na trávicí a vylučovací.

Vl 19. století.( Za kulturou, za sportem.)

PS – s. 46 – 47, UČ s.

Pracuj na svém referátu z 19. století – termín odevzdání je 20. 4.

19.4. Držíme palce našim kamarádům na přijímacich zkouškách!

21.4. čtvrtletní práce z JČ

22.4. DEN ZEMĚ. Podrobnosti v emailu z minulého pondělí.

14.4. – 18.4. VESELÉ VELIKONOCE!

 

11. – 13. 4.  2022

M

 DESETINNÉ ČÍSLO, ZLOMEK

UČ : s. 81, 82  PS: s. 26, 28

PS s.27 (kontrola 12. 4.)

Úkol: PS s.37 (kontrola 19.4.)

JČ 

ZÁJMENA

Uč: s. 48, 49

ČTENÍ

Momo a ukradený čas

SLOH

Velikonoce

AJ

 PLACES – 5.lekce 

UČ  s.55

PS s. 44, 45

kontrola PS s.45

Prezentace projektu MY FREE TIME pokračuje 🙂

 Opakuj si slovíčka: 

armchair

bath

cooker

cupboard

curtain

fridge

light

sink

sofa

washbasin

Př  Opakujeme jednotlivé soustavy lidského těla

PS – s.42, 43, UČ s.

V úterý test na oběhovou a dýchací soustavu –  děti, kt. nepsaly. Test na vylučovací a trávicí soustavu bude po Velikonocívh.

Vl 19. století.( Život dětí.)

PS – s. 44 – 45, UČ s.

Pracuj na svém referátu z 19. století – termín odevzdání je 20. 4.

11.4. ČTEME PŘEDŠKOLÁKŮM (10:00)

13.4. Projektový den: Jarní pošta + vynášení Mařeny. Přines si barevný krepový papír.

14.4. – 18.4. VESELÉ VELIKONOCE!

4. – 8. 4.  2022

M

 DESETINNÉ ČÍSLO, ZLOMEK

UČ : s. 80, 81  PS: s. 26

PS s.29 (kontrola 5. 4.)

Úkol: PS s.27 (kontrola 12.4.)

JČ 

ZÁJMENA

Uč: s. 47, 48

ČTENÍ

Čítanka: s. 122 Staroměstský orloj, s.142 Ostrov pro šest tisíc budíků

SLOH

Popis hodinek, budíku, hodin

AJ

 PLACES – 5.lekce 

UČ  s. 54, 55

PS s. 44, 45

pátek – test – slovíčka

Prezentace projektu MY FREE TIME pokračuje 🙂

 Nová slovíčka: 

armchair

bath

cooker

cupboard

curtain

fridge

light

sink

sofa

washbasin

Př  Opakujeme jednotlivé soustavy lidského těla

PS – s.42, 43, UČ s.

V úterý test na oběhovou a dýchací soustavu –  děti, kt. nepsaly. Test na vylučovací a trávicí soustavu bude po Velikonocívh.

Vl 19. století.( Život dětí.)

PS – s. 44 – 45, UČ s.

Pracuj na svém referátu z 19. století – termín odevzdání je 20. 4.

GRATULUJI k 2. místu v turnaji ve vybíjené a k báječně zvládnutému vystoupení při zahájení VERNISÁŽE J.A.K.

Dovybírávám vstupné  50,- na preventivní program (pondělí 4.4.)

Vybíráme 130,- na dopravu do divadla ( proběhlo 22,3.)

Rušný 🙂 týden 2 :

4.4. Den otevřených dveří především pro důchodce a další zájemce ( vystoupení – vernisáž  v 10.00)

4.4. Preventivní program ( 1. a 2. hodina)

5. 4. TĚŠÍME SE DO ŠKOLY (program pro předškoláky) . Děti, které mohou odpoledne od 16.00 do 17.00, ráda uvítám.

8. 4. ČTEME PŘEŠKOLÁKŮM ( 10:00)

 

 

 

28. 3. – 1. 4.  2022

M

 ROVNICE II ( rovnice o dvou neznámých)

UČ : s. 77 – 79   PS: s. 29

PS s.25 (kontrola 29.3.)

Úkol: PS s.29 (kontrola 5.4.)

JČ 

ČÍSLOVKY

Uč: s. 44, 45 + pracovní list

ČTENÍ

Čtení o Komenském ( pracovní list)

SLOH

Aktivity týkající se 430. výročí narození Komenského

AJ

 PLACES – 5.lekce 

UČ  s. 53, 54

PS s. 43, 44

pátek – test – slovíčka

Prezentace projektu MY FREE TIME pokračuje

 Slovíčka nová si zapiš a uč:

bathroom

cellar

dining room

downstairs

garage

garden

hall

stairs

toilet

upstairs

 

Př  Dýchací soustava. Trávící soustava.

PS – s.39, 40, UČ s. 56 – 58

Vl 19. století.(Vynálezy mění svět. Rozkvět kultury a umění.)

PS – s. 41 – 43, UČ s. 12 – 14

 

Stále přijímám návrhy na trika páťáků. Uzavření návrhů 1.4.2022.

Dovybírávám vstupné  60,- na divadlo.

Vybíráme 50,- na preventivní program, který proběhne 4.4.2022

Rušný 🙂 týden :

Týden s Komenským bude naplněn aktivitami, týkajícími se výročí jeho narození.

V úterý jedeme do divadla na představení HODINA KOMENSKÉHO. (Nezapomeń přinést PS z M ke kontrole.)

Ve středu máme turnaj ve vybíjené ve Fryčovicích. Soutěžící sportovní oděv a obuv. Jede celá třída. Sraz v 7.30 u školy. Návrat kolem 13.00.

Ve čtvrtek příprava programu ( uč se slova písní nazpaměť) na úvod vernisáže KOMENSKÝ a instalace výtvarných a literárních výtvorů.

V pátek DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO BÝVALÉ ZAMĚSTNANCE ŠKOLY, vernisáž ( vystoupení).

V pátek od 19.00 do 21.00 VEČER S ANDERSENEM v místní knihovně. Účast dobrovolná; po skončení akce povinné vyzvednutí dítěte dospělým doprovodem.

 

21. – 25. 3.  2022

M

 ROVNICE II ( rovnice o dvou neznámých)

UČ : s. 76, 77   PS: s. 23, 24

PS s.23 (kontrola 22.3.)

Úkol: PS s.25 (kontrola 29.3.)

JČ 

ČÍSLOVKY

Uč: s. 41,43 + pracovní list

ČTENÍ

Čítanka s.103  Příběhy s hádankou

SLOH

Dopisní obálka + dokončení dopisu J.Á.K.

AJ

 PLACES – 5.lekce 

UČ  s. 52, 53

PS s. 42, 43

pátek – test – slovíčka

Prezentace projektu MY FREE TIME od 25.3.

 Slovíčka nová si zapiš a uč:

bedside table

bookshelf

carpet

chest of drawers

lamp

mirror

rug

see

wall

wardrobe

behind

infront of

opposite

under

Př  Dýchací, oběhová soustava.

PS – s.39, 40, UČ s. 56, 57

V úterý test z pohybové (kostra, svaly) a řídící (nervové soustavy) – viz zápisy v sešitě.

Vl Konec 18. století (Obrození českého jazyka, Buditelé českého národa)

PS – s. 41 – 43, UČ s. 8 – 11

Přeji krásné JARO!

Stále přijímám návrhy na trika páťáků. Uzavření návrhů 25.3.2022 🙂

7. – 11. 3.  2022

M

 ÚHEL

UČ : s. 74,75    PS: s. 20,22

PS s.21 (kontrola 8.3.)

Úkol: PS s.23 (kontrola 22.3.)

JČ 

ČÍSLOVKY

Uč: s. 41,42

úterý – minitest na psaní koncovek  přídavných jmen

ČTENÍ

Čítanka s.58  Kluci a holky do školy!

7.3.  Páťáci čtou předškolákům ( 10.00 – 10.45)

SLOH

Dopis ( J.Á. Komenskému)

AJ

 TIME – 4.lekce – FREE TIME

UČ  s. 48 + 50

PS s. 39 – 41

pátek – test na 4. lekci

Zadání projektu MY FREE TIME ( s. 51). Prezentace od 24.3.

 Slovíčka si zopakuj:

always

because

catch

every

plays sports

talk to

visit

Why not?

event

How often?

normally

prize

race

summer

winter

Př  Pohybová a opěrná soustava. Řídící a smyslová soustava.

PS – s.39, 40 UČ s. 53 – 55, 62,63

Vl Opakování nejstarších dějin. Konec 18. století (Život poddaných. Blýská se na lepší časy.

PS – s. 41 – 43, UČ s. 4 – 7

7.3. Páťáci čtou předškolákům.

8.3. Dones si staré tričko, které můžeš postříhat a pokreslit. Budeme z něj vyrábět tašku.

Stále přijímám návrhy na trika páťáků. Uzavření návrhů 25.3.2022 🙂

 28. 2. – 4. 3.  2022

M

 ÚHEL

UČ : s. 72,73    PS: s. 20,21

PS : s.19 (kontrola 1.3.)

Úkol: PS s.21 (kontrolav 8.3.)

JČ 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA – správné psaní koncovek

Uč: s. 39 + pracovní list

ČTENÍ

Čítanka s.131

4.1. Páťáci čtou předškolákům ( 10.00 – 10.45)

SLOH

Reprodukce příběhu ( návaznost na knihovnickou lekci)

AJ

 TIME – 4.lekce – FREE TIME

UČ  s. 46 – 48

PS s.37 – 39

 Slovíčka ( v pátek 4.3. z nich píšeme minitest)

always

because

catch

every

plays sports

talk to

visit

Why not?

event

How often?

normally

prize

race

summer

winter

Př  První pomoc. Pohybová a opěrná soustava.

PS – s.39, 40 UČ s. 53 – 55

Vl Měření dějinného času. Opakování nejstarších dějin.

PS – s. 39, 40

4.1. Páťáci čtou předškolákům.

Stále přijímám návrhy na trika páťáků. Uzavření návrhů 25.3.2022 🙂

 21. – 25. 2.  2022

M

 PRAVDĚPODOBNOST A NÁHODA

UČ : s. 68 – 70     PS: s. 17,18

PS  s.15 ( kontrola 22.2.)

Úkol: s.19 (kontrola 1.3.)

JČ 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA – správné psaní koncovek

Uč: s. 37, 39

22.2. testík (koncovky)

ČTENÍ

Čítanka s.129 – Nové Město na Moravě v roce 1939

knihovnická lekce v místní knihovně – téma: Deník Anny Frankové

SLOH

Reprodukce příběhu ( návaznost na knihovnickou lekci)

AJ

 TIME – 4.lekce – FREE TIME

UČ  s. 44,46

PS s.36 – 37

 Slovíčka ( v pátek 25.2. z nich píšeme minitest)

badge

freee time

go skiing

go swimming

happen

play a musical instrument

play the piano

play the guitar

Slovakia

training

Př  Vývoj člověka. Vnější stavba lidského těla. První pomoc.

PS – s. 37 – 39 UČ  s.

Vl Evropská unie. Měření dějinného času.

PS – s. 37 – 39

Gratuluji Damiánovi a Vincentovi ke krásnému umístění ve školním kole recitační soutěže. 🙂

23.2. Knihovnická lekce v knihovně Krmelín ( 8.00 – 8.45). Sraz u školy v 7.45.

25.2. MASOPUST ( 10.55 – 11.40). Přines si masku! 🙂

Stále přijímám návrhy na trika páťáků. Uzavření návrhů 25.3.2022 🙂

14. – 18. 2.  2022

M

 ŘADY – triáda

UČ : s. 66,67       PS: s. 14

PS s. 13 ( Kontrola  15.2.)

Úkol: PS  s.15 ( kontrola 22.2.)

JČ 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA – upevnění

Uč: s. 34 – 35 + pracovní list

ČTENÍ

Školní kolo  Recitační soutěže (14.2.)

SLOH

Popis a charakteristika osoby 

UČ: 33/11

AJ

 TIME – 4.lekce – FREE TIME

UČ  s. 44,45

PS s.35 – 37

 Opakuj si slovíčka ( v pátek 18.2. z nich píšeme minitest)

arrive to school

brush your teeth

get up

go home

go to bed

go to sleep

have a shower

have a breakfast

have a dinner

have a lunch

homework

listen to music

put on

take a bus

walk

 

Př  Vývoj člověka. Rozmnožovací soustava.

PS – s. 35, 36 UČ  s. 64 – 65

Vl Evropská unie.

PS – s. 36, 37

14.2. DEN PŘÁTELSTVÍ – dress code – RED or PINK 🙂 

14.2. Recitační soutěž – ve školním kole vystoupí : Adéla Kerbelová, Vincent Pudich, Adrian Kubec, Eliška Klosková a Damián Stoszek.

Stále přijímám návrhy na trika páťáků. Uzavření návrhů 25.3.2022 🙂

 7. – 11. 2.  2022

M

 ŘADY

UČ : s. 64,65       PS: část s.13

PS s. 12 ( Kontrola  8.2.)

Úkol: dokončení s.13 ( kontrola 15.2.)

JČ 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA

Uč: s. 33 – 35 + pracovní list

ČTENÍ

Připravuj se na recitační soutěž ( třídní kolo 10.2.,  školní kolo 14.2.)

UČ: 33/13

SLOH

Popis a charakteristika osoby

UČ: 33/11

AJ

 TIME – 4.lekce – MY DAY

UČ  s. 42,43

PS s.34,35

 Opakuj si slovíčka :

arrive to school

brush your teeth

get up

go home

go to bed

go to sleep

have a shower

have a breakfast

have a dinner

have a lunch

homework

listen to music

put on

take a bus

walk

 

Př  Vývoj člověka.

PS – s. 35  UČ  s. 64 – 65

V pátek test na učivo o vesmíru (podobně jako test v PS s. 33/1 a 34/1)

Vl Evropská unie.

PS – s. 36, 37

Ve středu test na hlavní města Evropy.

Postupně se uč názvy hlavních měst států Evropy + určování států na slepé mapě. Třeba zde: https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-evropske-staty-1-uroven/4622

8.2. jedeme na exkurzi do OZO . Sraz v 7.30 před školou, odjezd z Benátek 7.45. Celá akce zdarma.

10.2. Třídní kolo recitační soutěže ( školní kolo posunuto na 14.2.)

 31. 1. – 4. 2.  2022

M

 VENNŮV DIAGRAM

UČ : s. 61 – 63

pondělí – samostudium : PS s.5

úterý – samostudium: PS 9/10,11,12

Kontrola ve čtvrtek 3.2.

Celotýdenní úkol: PS s. 12 ( Kontrola  8.2.)

JČ 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA

Uč: s. 31, 32

pondělí – samostudium: UČ 29/ 17 a)b)c)d)

úterý – Vymysli a napiš (psacím) pod sebe do sešitu deset přídavných jmen. Vedle každého připiš vhodné podstatné jméno. Pracuj se všemi rody (mužský, ženský, střední)

Kontrola ve čtvrtek 3.2.

ČTENÍ

Připravuj se na recitační soutěž ( třídní kolo 10.2.,  školní kolo 11.2.)

SLOH

Připravuj se na recitační soutěž

AJ

 TIME – 4.lekce – MY DAY

UČ  s. 41,42

PS s.33, 34

samostudium – zapiš si nová slovíčka. Kontrola 3.2.

 Nová slovíčka :

arrive to school

brush your teeth

get up

go home

go to bed

go to sleep

have a shower

have a breakfast

have a dinner

have a lunch

homework

listen to music

put on

take a bus

walk

 

Na váš školní gmail jsem vám zaslala zadání úkolů pro distanční výuku.

Př  Opakování Vesmír.

PS – s. 33, 34 UČ  s. 23 – 31

Vl Východní Evropa. Opakování.

PS – s. 33 – 35

Postupně se uč názvy hlavních měst států Evropy + určování států na slepé mapě. Třeba zde: https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-evropske-staty-1-uroven/4622

Pondělí, úterý, středa distančně. Ve čtvrtek se potkáme ve škole. Moc se na to těším. 🙂 Buďte zdraví!

Ve čtvrtek si rozdáme vysvědčení a v pátek máte zasloužené PRÁZDNINY! 🙂

24. – 28. 1. 2022

M

 CIFERNÍK

UČ : s. 52 – 54     PS: 7,8

D.ú.  PS 2 s.4 (do 1.2.)

Kontrola PS s.5 21.1.

JČ 

SLOVESNÝ ZPŮSOB – upevnění

Uč: s. 28,29

ČTENÍ

 ČÍTANKA s. 95 

Příprava na recitační soutěž ( změna – školní kolo 11.2.)

SLOH

Příprava na recitační soutěž ( změna – školní kolo 11.2.)

AJ

 TIME – 4.lekce

UČ  s. 40,41

PS s.32,33

Your project ( můžeš představit kdykoli do 28.1.)

 Nová slovíčka :

activity

clock

exam

half past

match

o´clock

quater past

quater to

WHAT´S THE TIME?

Př  Fáze měsíce. Opakování.

PS – s. 31 – 34 UČ  s. 23 – 31

Vl Severní Evropa. Východní Evropa.

PS – s. 31, 32

Postupně se uč názvy hlavních měst států Evropy + určování států na slepé mapě. Třeba zde: https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-evropske-staty-1-uroven/4622

Další týden negativní! Držme se! Mám radost, že můžeme být spolu ve škole. I nadále přeji hodně zdraví celé Vaší rodině. 🙂

Tento týden přeji lyžařům, ať si užijí sněhové nadílky bez úrazů.
17.1. 21.1.
M

 KONSTRUKCE

Dej si do pořádku rýsovací potřeby ( tužka č.3, pravoúhlý trojúhelník, kružítko)

UČ : s. 52 – 54

D.ú.  PS 2 s.5 (do 25.1.)

Ve středu 19.1. pololetní písemka ( písemné počítání , rovnice, obsah, zlomky, desetinná čísla)

JČ 

SLOVESNÝ ZPŮSOB – podmiňovací

Uč: s. 27,28

Ve čtvrtek pololetní písemka ( souvětí, nauka o slově, skloňování podstatných jmen, časování sloves, doplňování i/y = uplatňování pravopisných pravidel)

ČTENÍ

    Čítanka: s.93    Obr Dobr

Kontrola čtenářských deníků 21.1.

SLOH

Sebehodnocení 1.pololetí ; příprava na recitační soutěž ( školní kolo 9.2.)

AJ

 MY WORLD – MY SCHOOL – 3.lekce

UČ  s.37 – 39

PS s.30 – 31

Your project ( do 21.1.)

Test na 3.lekci 21.1.

Kontrola slovníčků 21.1.

 Nová slovíčka :

break

compare

each

good at

last

next

subject

timetable

wear

Art and Designe

Biology

Chemistry

Design and Technology

History

French

Music

Science

PE

RE

packet lunch

Př  Fáze měsíce. Opakování.

PS – s. 31 – 34 UČ  s. 23 – 31

Vl Severní Evropa. Východní Evropa.

PS – s. 31, 32

Postupně se uč názvy hlavních měst států Evropy + určování států na slepé mapě. Třeba zde: https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-evropske-staty-1-uroven/4622

Milí rodiče, milé děti!

Do nového týdne vstupujeme všichni negativní a pozitivně naladěni. 🙂

V úterý v 16.00 se na Vás těším ve třídě na společných třídních schůzkách.

21.1. budou uzavřeny známky za 1.pololetí. V tomto týdnu nás čekají písemné práce ( viz plán) a kontrola slovníčku a čtenářského deníku.

 

10. – 14. 1. 2022

M

 PRÁCE S DATY – PRŮMĚR

UČ : s. 48 – 50   PS  s.32/9

D.ú.  PS s.37 (do 18.1.)

JČ 

SLOVESNÝ ZPŮSOB

Uč: s. 26

ČTENÍ

    Čítanka: s.80    Čtyři  a půl kamaráda a podivná loupež

SLOH

Zpráva  s. 27

AJ

 MY WORLD – MY SCHOOL – 3.lekce

UČ  s.34, 35, 36

PS s.28 – 29

 Nová slovíčka :

lucky

remote – controlled car

act

basket

blanket

cover

describe

difference

Really?

these

bad

longshort

thick

thin

asleep

boring

What kind of…is it?

Př  Vesmír a sluneční soustava.

PS – s. 27, 28

Vl Západní Evropa

PS – s. 28, 29

Postupně se uč názvy hlavních měst států Evropy + určování států na slepé mapě. Třeba zde: https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-evropske-staty-1-uroven/4622

Milí rodiče, milé děti!

Do nového týdne vstupujeme všichni negativní a pozitivně naladěni. 🙂

 

3. – 7. 1. 2022

M

 ROVNICE I

UČ : s. 45, 46    PS  s.32/9

D.ú.  PS s.32 (do 11.1.)

JČ 

SLOVESNÝ ZPŮSOB

Uč: s.25,26

ČTENÍ

    Čítanka: s.83    Hrací hodinky

SLOH

V pondělí si přines DENÍK SONE.

Novoroční předsevzetí, plány, přání……

AJ

 MY WORLD – 3.lekce

UČ  s.31, 32, 33

PS s.25, 26, 27

 Nová slovíčka :

lucky

remote – controlled car

act

basket

blanket

cover

describe

difference

Really?

these

bad

longshort

thick

thin

asleep

boring

What kind of…is it?

Př  Ochrana životního prostředí. Vesmír a sluneční soustava.

PS – s. 26, 27

Vl Jižní Evropa

PS – s. 26, 27

Postupně se uč názvy hlavních měst států Evropy + určování států na slepé mapě. Třeba zde: https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-evropske-staty-1-uroven/4622

Milí rodiče, milé děti!

Vítám v novém roce a přeji, ať jste zdraví, šťastní, spokojení sami se sebou a se vším, co se Vám podaří. Držím palce!!!

Vaše PuYv

 

 

 

20. – 24. 12. 2021

M

 ROVNICE I

UČ : s. 44    s.45/5

D.ú.  PS s.31 ( do 21.12.)

JČ 

OPAKOVÁNÍ PRAVOPISU I/Y

Uč: 23  + pracovní listy

ČTENÍ

    Čítanka: s.66  Já ty Vánoce miluju

SLOH

O prázdninách si piš deník. V pondělí si jej odneseš domů.

AJ

 MY WORLD – 3.lekce

UČ  s.30

PS s.24

 Slovíčka :

address

crossing

famous

just

know

place

real

room

street

house number

postcode

town

Days of the week

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

at home

at the shops

birthday

caller

chart

record

How old are you?

How old is he (she)?

Whose is…?

alive

avenue

classmate

Excuse me.

friendly

neighbour

new

over there

Pleased to meet you.

policeman

postman

singer

sportperson

road

I am from….

He isn´t from…

Where are you from?

connect

family garden

Where is a ….

Whose…..is this?

parents

cousin

her

his

its

our

their

your

about

best friend

life

make

think

together

a lot off

country

first nam

full name

nickname

middle name

most

parents

Př  Ochrana životního prostředí

PS – s. 25, 26

Vl Jihovýchodní Evropa

PS – s. 24 – 25

Postupně se uč názvy hlavních měst států střední i jihovýchodní Evropy + určování států na slepé mapě. Třeba zde: https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-evropske-staty-1-uroven/4622

22.12. budeme mít tradiční vánoční besídku. 🙂 

Přines si : vzorečky cukroví, univerzální dáreček ( do 100 Kč), čajovou svíčku ve skleničce.

Konec výuky – 11.40.

Přeji Vám krásné Vánoce a pevné zdraví v novém roce! 

13. – 17. 12. 2021

M

  OBJEM + POVRCH

UČ : 41/5,6,7     42/15      PS : 32/8

D.ú. PS s.30  ( do 14.12.)  PS s.31 ( do 21.12.)

JČ 

SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM (upevňování)

Uč: 23  + pracovní listy

ČTENÍ

    Čítanka: s.61   Detektivní Vánoce

V pátek si vezmi do školy svou knihu.

SLOH

Konečně 🙂 : Popis pracovního postupu: Uč: 22/10

AJ

Friends and family – lekce 3. – MY WORLD

UČ  s.28, 29, 30

PS s.22,23,24

 Slovíčka :

address

crossing

famous

just

know

place

real

room

street

house number

postcode

town

Days of the week

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

at home

at the shops

birthday

caller

chart

record

How old are you?

How old is he (she)?

Whose is…?

alive

avenue

classmate

Excuse me.

friendly

neighbour

new

over there

Pleased to meet you.

policeman

postman

singer

sportperson

road

I am from….

He isn´t from…

Where are you from?

connect

family garden

Where is a ….

Whose…..is this?

parents

cousin

her

his

its

our

their

your

about

best friend

life

make

think

together

a lot off

country

first nam

full name

nickname

middle name

most

parents

Př  Opakování – Život v různých oblastech Země.

Nezapomeň si přinést své minireferáty. Budete kompletovat a prezentovat své knihy.

Rostlina + živočich v 1) mořích oceánech , 2) tropické deštné lesy, 3) travnaté oblasti, 4) pouště, 5) polární pustiny (viz. ofocený papír) + úvodní stránky  – obrázky se zvířátky… 

Vl Jihovýchodní Evropa

PS – s. 24 – 25

Postupně se uč názvy hlavních měst států střední i jihovýchodní Evropy + určování států na slepé mapě. Třeba zde: https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-evropske-staty-1-uroven/4622

 

6. – 10. 12. 2021

M

 ZLOMEK, OBJEM + POVRCH

UČ : s.39/24     40/1,2,3,4

D.ú. PS s.30  ( do 14.12.)

JČ 

SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM (upevňování)

Uč: 23/15   21/6     22/8,11

ČTENÍ

Uč: 21/7     čítanka: s.61   Detektivní Vánoce

7.12. KONTROLA ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU 🙂

V pátek si vezmi do školy svou knihu.

SLOH

Popis pracovního postupu: Uč: 22/10

AJ

Friends and family – lekce 2. – Revision

UČ  s.26

PS s.21,22

Project : Crazy family 🙂

Pátek – test na lekci 2.

 Slovíčka :

address

crossing

famous

just

know

place

real

room

street

house number

postcode

town

Days of the week

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

at home

at the shops

birthday

caller

chart

record

How old are you?

How old is he (she)?

Whose is…?

alive

avenue

classmate

Excuse me.

friendly

neighbour

new

over there

Pleased to meet you.

policeman

postman

singer

sportperson

road

I am from….

He isn´t from…

Where are you from?

connect

family garden

Where is a ….

Whose…..is this?

parents

cousin

her

his

its

our

their

your

about

best friend

life

make

think

together

a lot off

country

first nam

full name

nickname

middle name

most

parents

Př  Polární pustiny. Opakování.

PS – s. 22- 24

UČ – s.

Pracujte na mini referátech -Rostlina + živočich v mořích oceánech , tropické deštné lesy, travnaté oblasti, pouště, polární pustiny (viz. ofocený papír) Referáty vkládej do složky, pracuj také na úvodních stránkách  – obrázky se zvířátky…) 

Vl Střední Evropa, naši sousedé

PS – s. 21 – 23

UČ – s. 24 – 36

V pondělí budete pracovat na svých prezentacích (myšlenkových mapách) o sousedních státech ČR.

Krásný Advent!

 

29. – 3. 12. 2021

M

 ZLOMEK, DESETINNÉ ČÍSLO

UČ : s.37,38

PS : 28/6,7 s.29

D.ú. PS 29/9,10,11,12   ( do 30.11.)

JČ 

SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM (upevňování)

Pracovní listy + 21/4

ČTENÍ

Čtení o Adventu

V pátek si vezmi do školy svou knihu.

SLOH

Tvořivé psaní : Losovačka ( rozšiřování a obohacování slovní zásoby)

AJ

Friends and family – lekce 2. 

UČ  s,24,25,26

PS s.20

Připiš si nová slovíčka :

address

crossing

famous

just

know

place

real

room

street

house number

postcode

town

Days of the week

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

at home

at the shops

birthday

caller

chart

record

How old are you?

How old is he (she)?

Whose is…?

alive

avenue

classmate

Excuse me.

friendly

neighbour

new

over there

Pleased to meet you.

policeman

postman

singer

sportperson

road

I am from….

He isn´t from…

Where are you from?

connect

family garden

Where is a ….

Whose…..is this?

parents

cousin

her

his

its

our

their

your

about

best friend

life

make

think

together

a lot off

country

first nam

full name

nickname

middle name

most

parents

Př  Pouště a polopouště

PS – s.

UČ – s.

Pracujte na mini referátech -Rostlina + živočich v mořích oceánech , tropické deštné lesy, travnaté oblasti (viz. ofocený papír) Referáty vkládej do složky, pracuj také na úvodních stránkách  – obrázky se zvířátky…) 

Vl Střední Evropa, naši sousedé

PS – s. 21, 22, (23)

UČ – s. 24 – 36

V pondělí budete psát test PS s. 15, 16. (Procvičovali jste s Katkou)

Do 30.11. – napište, prosím, zda máte zájem o vystavení potvrzení o absolvování plaveckého kurzu.

Přeji Vám  poklidný a krásný ADVENT.