5. třída

5. třída, školní rok 2018/2019

třídní učitelka: Mgr. Jarmila Adámková (Čj, M, AJ, Př, Vl, Hv, VV, PČ)

kontakt: jarmilaadamkova@seznam.cz

další vyučující: Mgr. Dušan Ignačík(TV, ICT)

Monika Klaudová (AJ)