Týdenní plán 5. třída

Týdenní plán

– slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

Doporučuji: www.umimematiku.cz
 12.11.-9.16. 2018
ČJ Podzimní příběhy

Opakování, ve středu čtvrtletní písemná práce

uč.s. 18

PS I.

mluvnice Souvětí, větné vzorce, podmět a přísudek, čárka v souvětí, dopl. i/y
čtení Tolkien. V pondělí vlastní kniha
AJ  UNIT 2. – My family. Verb „to be“-tázací věty, přivlastňování

R+R – referáty.

uč s. 19, 20

PS s. 15, 16

M Čísla větší než milion – porovnávání

V pátek čtvrtletní písemná práce

Geo – rovinné útvary

uč. 30-32, 114

PS 15, 16, 41

Člověk a vesmír uč. s.  25, 26
Vl TGM uč. 32
 ICT