Týdenní plán 5. třída

Týdenní plán

– slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

Doporučuji: www.umimematiku.cz
 3.-7.9. 2018
ČJ Já člověk, my lidé. Opakování – předpona, předložka, slovní druhy, doplňování i, í, y, ý uč.s. 6,7

PS s. 5,6

mluvnice Opakování učiva 4. ročníku
čtení Čít s.
AJ In the classroom, instructions, negativ

R+R Rules in the classrooms

uč s.6,7

PS s.4,5

M Opakování-sčítání, odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování uč.8-10

PS 5,6

Podmínky života na Zemi uč. 8, 9
Vl Místo, kde žijeme. MSK – prezentace. Mapa. PS s. 3,4
 ICT Opakování