Týdenní plán 5. třída

– slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

18.  – 22. června 2018
ČJ

Procvičování probraného učiva.
Středa – závěrečná práce.

s. 53, 54
M Logika. s. 92 – 95
Vztahy mezi lidmi. s. 50, 51
Vl
AJ    

 

Doporučuji: