Týdenní plán 5. třída

Týdenní plán

– slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

Doporučuji: www.umimematiku.cz
21.1.-25.1. 2019
ČJ Ten dělá to a ten zas tohle

S – zpráva, přihláška

uč.s. 27, 28

 

mluvnice  Slovesný způsob
čtení  V pondělí vlastní kniha Čít.
AJ  UNIT 3. – My school. Culture. Grammar – to have. Věta kladná, záporná, otázka uč s.34-36

PS s.25

M Římské číslice – procvičování. Pamětné násobení a dělení.

Geo čtverec, obdélník. 

uč48-52

PS do s. 26

 Podnebné pásy. uč. s.
Vl Planeta Země – poledníky, rovnoběžky, časová pásma. Učebnice Putování po Evropě uč 3-5
 ICT