Týdenní plán 5. třída

– slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

21.  – 25. května 2018
ČJ

Druhy zájmen.
Členění textu na odstavce.
 

s. 49, 50
M Geometrie – osová souměrnost.
?: test desetinná čísla (+,-,.,:), zlomky – ještě procvičíme, termín domluvíme😀
s. 84 – 87
Zásady první pomoci. Pondělí: test nervová, oběhová a vylučovací  soustava. s. 45 – 46
Vl  1. republika, nástup fašismu s.34-37
AJ  Unit 5- Revision. Project My town s. 62,  PS s. 48-51
Doporučuji: