Týdenní plán 5. třída

Týdenní plán

– slouží k lepší informovanosi rodičů o probíraném učivu, zvlášť když je dítě nemocné
– změna vyhrazena :)… může se stát, že něco nestihneme probrat

Doporučuji: www.umimematiku.cz
27.5. – 31.5.2019
ČJ Já Evropan

V pondělí diktát.

S – Informace do školního časopisu

uč. 51-53
mluvnice   Opakování
čtení  V pondělí čítanka, ve čtvrtek vlastní kniha
AJ Saturday morning  65, 66
M Převody jednotek času- prohloubení

V úterý písemka na převody jednotek délky

Geo ve čtvrtek. Povrch krychle, kvádru

uč 76, 77
Trávicí soustava člověka. Středa – pís. na oběhovou soustavu člověka
Vl Západní  Evropa. Referáty.  PS
 ICT