5. týden (22. školní týden 2019/2020)

po 27.1. 

Výuka TV bude v tomto týdnu z důvodu uzavření haly TJ Sokol Krmelín (plesová sezóna) realizována

venku (např. zimní sporty, vycházka), popř. výměnou hodin

 

út 28.1  

 

st 29.1.  

8 : 30 – 12 : 00 Matematická olympiáda 2020

ZŠ Petra Bezruče, Třída T. G. Masaryka 454, Frýdek – Místek, účast 4 žáci 5. ročníku,

doprovod zákonný zástupce, prezence od 8 : 00 h

 

čt 30.1.  

Ukončení 1. pololetí:

8 : 00 – 8 : 45 třídnická hodina: rozdání Výpisu z vysvědčení (žáci nevrací zpět).

Z důvodu účasti třídních učitelek na dalším vzdělávání bude výuka ve všech ročnících po třídnické

hodině  v 8 : 45 ukončena. O žáky přihlášené do školní družiny se postarají vychovatelky ŠD

v době 8 : 45 – 16 : 15 

Výdej obědů:  11 : 00 – 12 : 00, dohled vychovatelky ŠD ( 1. oddělení do 11.20, 2. oddělení do 11.40,

3.oddělení do 12.00), doba výdeje obědů platí i pro strávníky, kteří nebudou ve školní družině.

 

pá 31.1.  

Pololetní prázdniny