Údaje o zařízení

Údaje o zařízení

Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Krmelín, příspěvková organizace
Typ školy: základní škola s 1. stupněm (1. – 5.ročník)
Adresa: Školní 170, 739 24 Krmelín 

IČ: 70992941
Webové stránky školy: www.zskrmelin.cz

Ředitel školy: Mgr. Dušan Ignačík, MBA
Mobil: 602 469 861
E-mail: dignacik@seznam.cz

Zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti: Mgr. Romana Tylečková
Telefon: 725 863 070

Ekonomka školy: Simona Venclíková
Telefon:  602 455 173

Vedoucí školní jídelny: Lenka Košťálová
Telefon:  601 336 573

Kapacita školy: 130
Kapacita školní družiny: 75

Kapacita školní jídelny: 250  (stravování cizích strávníků 40)