Organizace školního roku

Organizace školního roku 2021/2022

 

 Září 2021

1.9. Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022
7.9. Zahajovací schůze s rodiči +  třídní schůzky  16.00 – 18.00
7.9. Zahájení plaveckého výcviku pro žáky 1. – 5. ročníku (1.,4.,5. ročník 10 x 1 lekce, 2. a 3. ročník 10 x 2 lekce, ukončení 16. 11. 2021)
Přespolní běh škol povodí Ondřejnice
Drakiáda (SRK)
28.9. Státní svátek (út)

 Říjen 2021

1.10. Dokaž si! Dokaž to!  3., 4., 5. ročník
6.10. Dokaž si! Dokaž to!  1., 2. ročník
28.10. Státní svátek (čt)
27. – 29.10. Podzimní prázdniny
Rej duchů
Páťáci čtou předškolákům
Krmelínská pěnice – školní pěvecká soutěž

 Listopad 2021

17.11. Státní svátek (st)
23.11. Pedagogická rada + konzultace s rodiči  16.00 – 18.00
26.11 Tady jsme doma – Rozsvícení vánočního stromu
Turnaj ve florbalu – povodí Ondřejnice

 Prosinec 2021

6.12. Mikulášská nadílka (SRK)
Páťáci čtou předškolákům
22.12 Vánoční koledování (projekt Tady jsme doma)
23.12. – 2.1.2022 Vánoční prázdniny

 Leden 2022

3.1. Zahájení vyučování
18.1. Pedagogická rada + konzultace s rodiči  16.00 – 18.00
24. – 28.1. Lyžařský výcvik SUN OUTDOOR Bílá pro žáky 1. – 5.ročníku  12.00 – 16.30
31.1. Ukončení 1. pololetí – vysvědčení

 Únor 2022

1.2. Zahájení 2.pololetí
4.2. Pololetní prázdniny
14.2. Den přátelství
25.2. Tady jsme doma – Masopust
Dětský maškarní bál (SRK)
Recitační soutěž

 Březen 2022

Páťáci čtou předškolákům
14. – 18. 3. Jarní prázdniny
Noc s Andersenem  pro 5. ročník – Knihovna Krmelín
Týden s J.  A. Komenským
29.3. Těšíme se do školy – 1. díl projektu pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

 Duben 2022

5.4. Těšíme se do školy – 2. díl projektu pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
12.4. Těšíme se do školy – 3. díl projektu pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
13.4. Vynášení Mařeny (projekt Tady jsme doma)
14. – 18.4. Velikonoční prázdniny
19.4. Zápis do 1. ročníku
21.4. Den Země – sběr starého papíru (výtěžek bude použit na charitativní účely)
26.4. Pedagogická rada
Tady jsme doma – Velikonoce na plotě

 Květen 2022

1.5. Státní svátek (ne)
8.5. Státní svátek (ne)
McDonald ´s Cup – turnaj v minikopané – povodí Ondřejnice
Den pro maminky
24.5. Konzultace s rodiči (16.00 – 18.00)
ČŠI – testování výsledků žáků 5. ročníku

 Červen 2022

1.6. Den dětí (ZŠ, SRK)
Atletický trojboj – povodí Ondřejnice
21.6. Pedagogická rada
Školní výlet
30.6. Ukončení školního roku

 

Výuka, školní družina

Výuka povinných předmětů bude probíhat v 1. – 5. ročníku podle Školního vzdělávacího programu Naše tvořivá škola  (8. verze), za jehož plnění a návaznost učiva v jednotlivých ročnících zodpovídají pedagogové školy.

Žáci školy se zúčastní se svými třídními učitelkami divadelních představení v Divadle loutek Ostrava, vzdělávacích exkurzí do Planetária v Ostravě – Porubě, Lesní školy v Ostravě – Zábřehu, programu prevence rizikového chování pro 1. stupeň ZŠ, školních projektů Tady jsme doma, Rozvoj čtenářství. Vybraní žáci budou školu reprezentovat na  sportovních soutěžích a turnajích (přespolní běh, florbal, vybíjená, kopaná, miniházená, atletický trojboj).

Aktualizované informace o dění ve škole jsou k dispozici na webu školy www.zskrmelin.cz, zákonní zástupci žáků budou o dalších akcích a případných změnách informováni emailem svými třídními učitelkami nebo vychovatelkami školní družiny.