Organizace školního roku

Organizace školního roku 2018/2019

 Září 2018

3.9. Slavnostní zahájení školního roku
4.9. Zahajovací schůze s rodiči +  třídní schůzky    16.00 – 18.00
4.9. Zahájení plaveckého výcviku pro žáky 1. – 5. ročníku (1.,4. a 5. ročník 10 lekcí do 13. 11. 2018, 2. a 3. ročník 20 lekcí                       do 18. 12. 2018)
Zahajovací schůze ZŠ a SRK
10.- 11.9. Za starý papír novou knihu – sběr starého papíru    svázané balíky novin či školy i časopisů seodevzdávají v garáž  7. 00 – 8.00
12.9. Dravci
Přespolní běh škol povodí Ondřejnice
Drakiáda (SRK)
28.9. Státní svátek

 Říjen 2018

1. – 2.10. Za starý papír novou knihu     7.00 – 8.00       1.10. i v době 15.00 – 16.15
Rej duchů (SRK)
27.10 Oslavy 100. výročí založení ČSR – vystoupení žáků na obecní slavnosti
29. – 30.10. Podzimní prázdniny

 Listopad 2018

3.11. Jarmark lidových  řemesel
5. – 6.11. Za starý papír novou knihu     7.00 – 8.00
Turnaj ve florbalu – povodí Ondřejnice
17.11. Státní svátek
20.11. Pedagogická rada + konzultace s rodiči 16.00 – 18.00
30.11. Rozsvícení vánočního stromu

 Prosinec 2018

3.- 4.12. Za starý papír novou knihu      7.00  – 8.00
6.12. Mikulášská nadílka (SRK(
11.12. Vánoční dílny  16.00 – 18 .00
21.12. Vánoční koledování (projekt Tady jsme doma)
22.12. – 2.1. Vánoční prázdniny

 Leden 2019

3.1. Zahájení vyučování
7. – 8.1. Za starý papír novou knihu           7.00 – 8.00
8.1. Konzultace s rodiči                        16.00 -18.00
15.1. Pedagogická rada
21. – 25.1. Lyžařský výcvik SUN OUTDOOR Bílá pro žáky 1. – 5.ročníku  12.00 – 16.30
31.1. Ukončení 1. pololetí – vysvědčení

 Únor 2019

1.2. Pololetní prázdniny
4.2. Zahájení 2.pololetí
4. – 5.2. Za starý papír novou knihu        7 : 00 – 8 : 00
18. – 24.2. Jarní prázdniny
Recitační soutěž
Dětský maškarní bál (SRK)

 Březen 2019

1.3. Tady jsme doma: Vítání jara – vynášení Mařeny
4. – 5.3. Za starý papír novou knihu    7.00 – 8.00           4.3. i v době 15.00 – 16.15
Turnaj ve vybíjené – povodí Ondřejnice
Skřivánek – pěvecká soutěž
Projekt Těšíme se do školy (3 lekce pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče)
28.3. Vernisáž

 Duben 2019

1. – 2.4. Za starý papír novou knihu             7.00 – 8.00
16.4. Zápis do 1.ročníku
23.4. Pedagogická rada

 Květen 2019

1.5. Státní svátek
6. – 7.5. Za starý papír novou knihu             7. 00 – 8.00
8.5. Státní svátek
SCIO – zjišťování výsledků žáků 5. ročníku
McDonald ´s Cup – turnaj v minikopané – povodí Ondřejnice
21.5. Konzultace s rodiči     od 16.00
31.5. Den dětí

 Červen 2019

3. – 4.6. Za starý papír novou knihu             7. 00 – 8.00
4.6. To nejlepší z úrody – školní akademie
Atletický trojboj – povodí Ondřejnice
18.6. Pedagogická rada
Školní výle
28.6. Ukončení školního roku

 

Výuka, volnočasové aktivity

Výuka povinných předmětů bude probíhat v 1. – 5. ročníku podle Školního vzdělávacího programu Naše tvořivá škola (6. verze), za jehož plnění a návaznost učiva v jednotlivých ročnících zodpovídají pedagogové školy.

Žáci školy se zúčastní se svými třídními učitelkami divadelních představení v Divadle loutek Ostrava, vzdělávacích exkurzí do Planetária v Ostravě – Porubě, Lesní školy v Ostravě – Zábřehu, programu prevence rizikového chování pro 1. stupeň ZŠ.

Žáci školy se zúčastní celoročních školních projektů Tady jsme doma, Rozvoj čtenářství, Za starý papír novou knihu. Vybraní žáci se zúčastní sportovních soutěží a turnajů (přespolní běh, florbal, vybíjená, kopaná, miniházená, atletický trojboj).

 

Volnočasové aktivity ( pravidelná činnost 2. 10. 2017 – 15. 6. 2018) :

 

Název

Ročník Hodin týdně Subjekt Cena na rok Den Hodina
Florbal 1. – 5. 1,5 SVČ Ostrava   1000,- po 13.00 – 14.30
Kytara, flétna 1. – 5. 1 SVČ Ostrava     900,- po 13.30 – 14.30
Vědecký kroužek 1. – 5. 1 Rytmik    2360,- po 13.30 – 14.30
Karate 1. – 3. 1 M.Zezulkováá    1350,- po/stř 17.00 – 18.00
Futsal 1. – 5. 1,5 SVČ Ostrava    1000,- út 13.15 – 14.45
Taneční kroužek 1. – 5. 1 T.Hošek    1800- út 13.15 – 14.15
Flétna 1. – 5. 1 Rytmik    1960,- út 13.15 – 14.45
Házená – přípravka 1. – 5. 1 TJ Sokol Krmelín     500,- út/pá 16.00 – 17.00
Kouzelník 1. – 5. 1 Rytmik    1960,- stř 13.30 – 14.30
Náboženství 1. – 5. 1 Fara O – SB       0,- stř 14.00  – 15.00
Šachy 1. – 5. 1 Rytmik    1960,- stř 14.30  – 15.30
Atletika 1.- 5. 1 AK SSK Vítkovice    2000,- stř 15.30 – 16.15
Keramika 2.- 5. 1,5 SVČ Ostrava    1300,- čtv 13.00 – 14.30
Vaření 1.- 5. 1 Rytmik    1960,- čtv 13.15 – 14.15
Programování 3. – 5. 1 VŠB     ??? čtv 14.00 – 16.30

 

Pobočka  Základní umělecké školy Brušperk v Základní škole T. G. Masaryka Krmelín ve školním roce 2018/2019 rozhodnutím ředitele  Mgr. BcA. Jana Strakoše nebude otevřena.

 

Školní družina

Provozní doba školní družiny : ranní 6.30 – 7.45 , odpolední 11.40 – 16.15 ve třech odděleních s maximálním počtem 25 dětí pro každé oddělení

 

Aktualizované informace o dění ve škole jsou k dispozici na webu školy www.zskrmelin.cz, zákonní zástupci žáků budou o dalších akcích a případných změnách informováni emailem svými třídními učitelkami nebo vychovatelkami školní družiny.