Organizace školního roku

Organizace školního roku 2017/2018

Září 2017

4.9. Slavnostní zahájení školního roku
5.9. Zahajovací schůze s rodiči +  třídní schůzky    16.00 – 18.00
5.9. Zahájení plaveckého výcviku pro žáky 1. – 5. ročníku (1.,4. a 5. ročník 10 lekcí

do 7. 11. 2017, 2. a 3. ročník 20 lekcí do 12. 12. 2017)

Zahajovací schůze ZŠ a SRK
11.- 12.9. Za starý papír novou knihu – sběr starého papíru                                        svázané balíky novin či školy i časopisů seodevzdávají v garáž  7. 00 – 8.00
16.9. Zábavné sportovní odpoledne: Pokoř se svými kamarády nové výzvy (MSK)
Přespolní běh škol povodí Ondřejnice
Drakiáda (SRK)
28.9. Státní svátek
29.9. Ředitelské volno

 Říjen 2017

2. – 3.10. Za starý papír novou knihu     7.00 – 8.00       2.10. i v době 15.00 – 16.15
Skřivánek – pěvecká soutěž
Rej duchů (SRK)
26. – 29.10. Podzimní prázdniny

 Listopad 2017

4.11. Jarmark lidových  řemesel
6. – 7.11. Za starý papír novou knihu     7.00 – 8.00
Turnaj ve florbalu – povodí Ondřejnice
17.11. Státní svátek
21.11. Pedagogická rada + konzultace s rodiči 16.00 – 18.00
24.11. Rozsvícení vánočního stromu

 Prosinec 2017

4.- 5.12. Za starý papír novou knihu      7.00  – 8.00
6.12. Mikulášská nadílka
12.12. Vánoční dílny  16.00 – 18 .00
22.12. Vánoční koledování (projekt Tady jsme doma)
23.12. – 2.1. Vánoční prázdniny

 Leden 2018

3.1. Zahájení vyučování
8. – 9.1. Za starý papír novou knihu           7.00 – 8.00
9.1. Konzultace s rodiči                      16.00 -18.00
16.1. Pedagogická rada
22. – 26.1. Lyžařský výcvik SUN OUTDOOR Bílá pro žáky 1. – 5.ročníku  12.00 – 16.30
31.1. Ukončení 1. pololetí – vysvědčení

 Únor 2018

1.2. Zahájení 2.pololetí
2.2. Pololetní prázdniny
5. – 6.2. Za starý papír novou knihu        7 : 00 – 8 : 00
9.2. Tady jsme doma: Masopust
12, – 18.2. Jarní prázdniny
Recitační soutěž
Dětský maškarní bál (SRK)

 Březen 2018

5 – 6.3. Za starý papír novou knihu    7.00 – 8.00           5.3. i v době 15.00 – 16.30
Turnaj ve vybíjené – povodí Ondřejnice
Projekt Těšíme se do školy (3 lekce pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče)
28.3. Tady jsme doma: Vítání jara – vynášení Mařeny
28.3. Vernisáž
29.
– 30.3.
Velikonoční prázdniny

 Duben 2018

9. – 10.4. Za starý papír novou knihu             7.00 – 8.00
10.4. Zápis do 1.ročníku
24.4. Pedagogická rada

 Květen 2018

1.5. Státní svátek
7.5. Ředitelké volno
8.5. Státní svátek
SCIO – zjišťování výsledků žáků 5. ročníku
14.- 15.5. Za starý papír novou knihu             7. 00 – 8.00
McDonald ´s Cup – turnaj v minikopané – povodí Ondřejnice
22.5. Konzultace pro rodiče       16.00

 Červen 2018

1.6. Den dětí
4. – 5.6. Za starý papír novou knihu             7. 00 – 8.00
Atletický trojboj – povodí Ondřejnice
7.6. To nejlepší z úrody – školní akademie
19.6. Pedagogická rada
Školní výlet
29.6. Ukončení školního roku

 

Výuka, volnočasové aktivity

Výuka povinných předmětů bude probíhat v 1. – 5. ročníku podle Školního vzdělávacího programu Naše tvořivá škola (6. verze), za jehož plnění a návaznost učiva v jednotlivých ročnících zodpovídají pedagogové školy.

Žáci školy se zúčastní se svými třídními učitelkami divadelních představení v Divadle loutek Ostrava, vzdělávacích exkurzí do Planetária v Ostravě – Porubě, Lesní školy v Ostravě – Zábřehu, programu prevence rizikového chování pro 1. stupeň ZŠ.

Žáci školy se zúčastní celoročních školních projektů Tady jsme doma, Rozvoj čtenářství, Za starý papír novou knihu. Vybraní žáci se zúčastní sportovních soutěží a turnajů (přespolní běh, florbal, vybíjená, kopaná, miniházená, atletický trojboj).

 

Volnočasové aktivity ( pravidelná činnost 2. 10. 2017 – 15. 6. 2018) :

 

Název

Ročník Hodin týdně Subjekt Cena na rok Den Hodina
Florbal 1. – 5. 1,5 SVČ Ostrava 1000,- pondělí 13.00 – 14.30
Mix Dance 1. – 5. 1 SVČ Ostrava   900,- pondělí 13.15 – 14.15
Gymnastika 1. – 5. 1 SVČ Ostrava   900,- pondělí 14.30 – 15.30
Anglický jazyk 2. – 3. 0,75 R. Kuchařová 1500,- pondělí 14.30 – 15.15
Karate I. 2. – 5. 1 M.Zezulková 1350,- pondělí 17.00 – 18.00
Šikovný kouzelník 3. – 5. 1 Rytmik 1800- ůterý 13.15 – 14.15
Sálová kopaná 1. – 5. 1,5 SVČ Ostrava 1000,- úterý 13.15 – 14.45
Taneční kroužek 1. – 5. 1 T. Hošek 1800,- úterý 13.15 – 14.15
Mladý vědec 3. – 5. 1 Rytmik  2400,- středa 13.15 – 14.15
Náboženství 1. – 5. 1 Fara O – SB       0,- středa 14.00  – 15.00
Karate II. 2. – 5. 0,75 M.Zezulková       0,- středa 17.30  – 18.15
Keramika 2.- 5. 1 SVČ Ostrava  1300,- čtvrtek 13.00 – 14.30
Programování 3.- 5. 1 M.Vrkoč   900,- čtvrtek 13.15 – 14.15
Divadelně dramatický 3. – 5. 1 Rytmik   2000,- čtvrtek 13.15 – 14.15
Atletika 1. – 5. 0,75 AK SSK Vítkovice 2000,- pátek 14.30 – 15.30

 

Na základě rozhodnutí ředitele školy ZUŠ Brušperk Mgr. BcA. Jana Strakoše nebude pobočka ZUŠ Brušperk

v Základní škole T. G. Masaryka Krmelín ve školním roce 2017/2018 otevřena.

 

Školní družina

Provozní doba školní družiny : ranní 6.30 – 7.45 , odpolední 11.40 – 16.15 ve třech odděleních s maximálním počtem 25 dětí pro každé oddělení

 

Aktualizované informace o dění ve škole jsou k dispozici na webu školy www.zskrmelin.cz, zákonní zástupci žáků budou o dalších akcích a případných změnách informováni emailem svými třídními učitelkami nebo vychovatelkami školní družiny.