Organizace školního roku

Organizace školního roku 2020/2021

 

 Září 2020

1.9. Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021
8.9. Zahajovací schůze s rodiči +  třídní schůzky    16.00 – 18.00
8.9. Zahájení plaveckého výcviku pro žáky 1. – 5. ročníku (1.,2. a 4. ročník 10 lekcí do 10. 11. 2020, 2. a 3. ročník 20 lekcí  do 22. 12. 2020)
Přespolní běh škol povodí Ondřejnice
Drakiáda (SRK)
28.9. Státní svátek (po)

 Říjen 2020

Lesní škola Ostrava – Zábřeh 1. – 5. ročník
Rej duchů
28.10. Státní svátek (st)
29. – 30.10. Podzimní prázdniny

 Listopad 2020

Škola slaví – třídní projekty k 90. výročí založení krmelínské školy
Turnaj ve florbalu – povodí Ondřejnice
17.11. Státní svátek (út)
24.11. Pedagogická rada + konzultace s rodiči  16.00 – 18.00
Rozsvícení vánočního stromu
Dokaž si 1. – 5. ročník (SVČ Ostrava)

 Prosinec 2020

4.12. Mikulášská nadílka (SRK)
Vánoční koledování (projekt Tady jsme doma)
23.12 – 3.1.2021 Vánoční prázdniny

 Leden 2021

4.1. Zahájení vyučování
Páťáci čtou předškolákům
12.1. Pedagogická rada + konzultace s rodiči  16.00 – 18.00
18. – 22.1. Lyžařský výcvik SUN OUTDOOR Bílá pro žáky 1. – 5.ročníku  12.00 – 16.30
28.1. Ukončení 1. pololetí – vysvědčení
29.1. Pololetní prázdniny

 Únor 2021

1.2. Zahájení 2.pololetí
Páťáci čtou předškolákům
19.2. Masopust (projekt Tady jsme doma)
Recitační soutěž
Dětský maškarní bál (SRK)

 Březen 2021

1. – 7.3. Jarní prázdniny
Turnaj ve vybíjené – povodí Ondřejnice            Krmelínská pěnice – školní pěvecká soutěž
Noc s Andersenem  pro 5. ročník – Knihovna Krmelín
Těšíme se do školy (3 lekce projektu pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče)
Páťáci čtou předškolákům
31.3. Vynášení Mařeny (projekt Tady jsme doma)

 Duben 2021

1. – 5.4. Velikonoční prázdniny
13.4. Zápis do 1.ročníku
20.4. Pedagogická rada
SCIO – testování výsledků žáků 5. ročníku
Den Země – sběr starého papíru (výtěžek bude použit na charitativní účely)

 Květen 2021

1.5. Státní svátek
8.5. Státní svátek
McDonald ´s Cup – turnaj v minikopané – povodí Ondřejnice
Den pro maminky
25.5. Konzultace s rodiči (16.00 – 18.00)

 Červen 2021

1.6. Den dětí (ZŠ, SRK)
Atletický trojboj – povodí Ondřejnice
22.6. Pedagogická rada
Školní výlet
30.6. Ukončení školního roku

 

Výuka, školní družina, volnočasové aktivity

Výuka povinných předmětů bude probíhat v 1. – 5. ročníku podle Školního vzdělávacího programu Naše tvořivá škola  (8. verze), za jehož plnění a návaznost učiva v jednotlivých ročnících zodpovídají pedagogové školy.

Žáci školy se zúčastní se svými třídními učitelkami divadelních představení v Divadle loutek Ostrava, vzdělávacích exkurzí do Planetária v Ostravě – Porubě, Lesní školy v Ostravě – Zábřehu, programu prevence rizikového chování pro 1. stupeň ZŠ, školních projektů Škola slaví, Tady jsme doma, Rozvoj čtenářství. Vybraní žáci budou školu reprezentovat na  sportovních soutěžích a turnajích (přespolní běh, florbal, vybíjená, kopaná, miniházená, atletický trojboj).

Provozní doba školní družiny : ranní 6.30 – 7.45 , odpolední 11.40 – 16.15 ve třech odděleních s maximálním počtem 25 dětí pro každé oddělení

Nabídka volnočasových aktivit (pravidelná činnost 1. 10. 2020 – 11. 6. 2021): florbal, futsal, keramika, šachy, jazyk anglický – J.B.E, vaření, gymnastika (Středisko volného času Ostrava – Zábřeh, Rytmik Ostrava), karate (M. Zezulková), atletika (AK SSK Ostrava – Vítkovice), společenské tance (T. Hošek), kybernetika (VŠB Ostrava), miniházená (TJ Sokol Krmelín), náboženství (Fara Ostrava – Stará Bělá), skaut (Skaut Krmelín), basketbal (Basket Ostrava).

Aktualizované informace o dění ve škole jsou k dispozici na webu školy www.zskrmelin.cz, zákonní zástupci žáků budou o dalších akcích a případných změnách informováni emailem svými třídními učitelkami nebo vychovatelkami školní družiny.