Spolek rodičů Krmelín

IČ: 01791796

Předseda:
Kontakt:

jurica.libor@seznam.cz

uniekrmelin@seznam.cz

Spolek rodičů Krmelín se sídlem Školní 170, Krmelín (ZŠ Krmelín) byl založen za účelem aktivně pomáhat ZŠ při plnění jejího poslání, pořádat a organizovat kulturní a vzdělávací akce pro děti ZŠ.

Členové spolku jsou evidováni na seznamu členů, který spravuje předseda spolku. Rodiče, kteří se chtějí stát členy spolku, nechť kontaktují předsedu spolku.

Stanovy spolku jsou v tištěné podobě k nahlédnutí v ZŠ Krmelín u ředitele školy.

Dotazy, připomínky, nápady je možno adresovat předsedovi spolku na výše uvedený kontakt.

Plán akcí během školního roku (akce budou v závislosti na počasí doplněny či zrušeny):

Drakiáda (září, termín bude upřesněn v závislosti na počasí)
Rej duchů (říjen, termín bude upřesněn v závislosti na počasí)
Mikuláš (prosinec, termín bude upřesněn)
Maškarní rej (únor, termín bude upřesněn)
Den dětí (červen, termín bude upřesněn)