Platba stravného

Platba stravného ve školní jídelně Krmelín

Vážení  rodiče a ostatní strávnici, 

pro školní rok 2021/2022

Stravné se platí dvěma způsoby:

1. Hotově   –  platba bude probíhat první týden v daném měsíci.

Odhlášené obědy budou vyúčtovány při hotové platbě v následujícím měsíci.

 

2.Sporožirem-povolením inkasa měsíčně (nezadává se příkaz k úhradě), z Vašeho účtu se bude strhávat měsíčně přesná částka, kterou  dítě nebo strávník projí v daném měsíci. Částka za omluvenou  stravu se na Váš účet vrátí v následujícím měsíci. . Tímto nevzniknou  žádné nedoplatky nebo přeplatky. Platby proběhnou vždy k 20. v měsíci.

Číslo účtu,  pro který povolíte  měsíční inkaso: 0101340581, kód banky 0800, nezadávejte  variabilní  a specifický  symbol.

 

Při větším počtu dětí a osob zadávejte povolení inkasa –četnost vícekrát (např. 2 děti – četnost 2x).

Zároveň zadávejte dostatečně velký finanční  limit, aby mohla platba proběhnout.

Limit pro děti v MŠ polodenní=800,-Kč

pro děti celodenní =1000,-Kč  !!!!!

Limit pro děti v ZŠ 800,-Kč  !!!!!

Povolení inkasa musí být zadáno měsíčně, na každý měsíc! Nezadávejte žádné časové omezení. 

 

Ceny stravného pro MŠ,ZŠ a Cizí strávníky naleznete na odkazu:

Provoz školní jídelny ve školním roce 2021/2022

Při neplacení stravného , bude dítě na přechodnou dobu vyloučeno ze školního stravování.

Veškeré informace získáte na tel.č. 601336573 nebo přímo ve školní jídelně.