Za starý papír novou knihu

Za starý papír novou knihu

Celoroční enviromentální soutěž pro žáky krmelínské školy ve sběru starého papíru Pomůžeme našim lesům vznikla z popudu Nadačního fondu Mettis ve školním roce 1999/2000. Po prvním ročníku akce (jednorázově se vybralo 5626 kg), soutěž pokračovala až do školního roku 2006/2007, sběr se vybíral 5 x za rok, v průměru se vybíralo 5 – 7 tun papíru ročně, nejlepší „sběrači“ i třídy byli odměňováni věcnými cenami.

Od následujícího školního roku 2007/2008 se sběr vybíral 7 x ročně (2007/2008 – 6877 kg,

2008/2009 – 4889 kg, 2009/2010 – 5164 kg, 2010/2011 – 9804 kg, 2011/2012 – 14040 kg), finanční výtěžek dostávala Unie rodičů, která z něj hradila faktury za autobusy na školní výlet.

Ve školním roce 2012/2013 byla na jednání Školské rady mezi zástupci zřizovatele, zákonných zástupců žáků a zaměstnanců školy projednána a schválena dohoda o tom, že z finančního výtěžku budou hrazeny žákům

2. – 5. ročníku pracovní sešity, tj. spotřební materiál, do kterého žák píše, kreslí apod. (podle § 27, odst. 3 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon, poskytuje základní škola žákům bezplatně  učebnice a učební texty, tyto jsou žáci 2. – 5. ročníku povinni vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku). Za školní rok 2012/2013 základní škola vybrala 19 861 kg, finančním výtěžkem ve výši 29 735,- Kč doplněným o mimořádnou finanční prémii 5 000,- Kč za 1.místo v soutěži O ekologicky nejzdatnější školu školního roku  2012/2013 od firmy Sběrné dvory s.r.o. byly uhrazeny odměny nejlepším sběračům v ročníku (2 000,-Kč), doplatek za školní pomůcky a potřeby pro 1. ročník (4 400,- Kč), nové pracovní sešity pro 2. – 5. ročník (28 335,-Kč).

Hlavními rysy projektu Za starý papír novou knihu jsou :

a) rozvíjení a prohlubování enviromentálního cítění žáků školy

b) vstřícný krok základní školy vůči rodičům, kteří mohou provést úhradu pracovních sešitů v naturáliích.

Zákonný zástupce žáka má dle rozhodnutí Školské rady v projektu Za starý papír novou knihu 3 možnosti :

  1. v průběhu školního roku odevzdá minimálně 100 kg starého papíru (= asi 150 – 200 Kč), jeho dítě obdrží zdarma pracovní sešity (za školní rok 2013/2014 stály pracovní sešity přes 41 tisíc, jejich hodnota se pohybovala pro 2. – 5. ročníku v rozpětí 350 – 550 Kč)
  2. v průběhu školního roku odevzdá libovolné množství starého papíru, rozdíl doplatí u třídní učitelky
  3. v průběhu školního roku neodevzdá nic, platbu za pracovní sešity uhradí v plné výši u třídní učitelky

 

Ve školním roce 2018/2019 se vybírá sběr 2 x měsíčně ráno (7 : 00 – 8 : 00),

1 x odpoledne v říjnu a březnu (15 : 00 – 16 : 15).

      Za starý papír nová kniha 2018/2019          
                           
  Celkem třída 659 473 496 413 250 140 377 218 396 0 3422  
                           
1.r. Jméno žáka Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Celkem kg Ještě zbývá kg
1. Blažek Adrian 0 78 53 34 0 0 21 0 0 0 186 -86
2. Čaverová Adéla 0 0 64 36 56 0 0 0 0 0 156 -56
3. Domanský Daniel 32 44 58 65 0 0 0 75 0 0 274 -174
4. Edelsberger Adam 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 90 10
5. Foltová Nela 26 84 0 0 32 0 0 29 0 0 171 -71
6. Fuciman Vojtěch 25 16 84 27 22 21 36 69 61 0 361 -261
7. Gřesová Hermína 72 0 0 0 0 0 0 0 74 0 146 -46
8. Hartoš Jan 45 0 19 0 41 0 0 0 0 0 105 -5
9. Hlavenková Barbara 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33 67
10. Holas Filip 0 0 73 0 0 0 0 0 140 0 213 -113
11. Jakubička Patrik 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 90 10
12. Jalůvka František 46 5 47 22 23 49 16 20 0 0 228 -128
13. Ježová Sára 55 0 25 20 0 0 0 17 20 0 137 -37
14. Kocmundová Ema 47 3 16 40 10 2 40 0 0 0 158 -58
15. Kocmundová Elen 47 3 16 40 10 2 40 0 0 0 158 -58
16. Koziel Oliver 0 115 0 0 0 53 0 0 0 0 168 -68
17. Lys Richard 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 -50
18. Pekala Jan 55 0 0 33 0 0 80 0 30 0 198 -98
19. Popelář David 40 120 34 0 50 13 18 0 0 0 275 -175
20. Rellig Theo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
21. Škutová Anděla 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33 67
22. Šperlín Jakub 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31 69
23. Zhýbala Jakub 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 100
24.                       0 100
25.                       0 100
26.                       0 100
27.                       0 100
28.                       0 100
29.                       0 100
30.                       0 100
31.                       0 100
32. Mgr. Marcela Vlčková 19 5 7 6 6 0 5 8 5 0 61 39
      Za starý papír nová kniha 2018/2019          
                           
  Celkem třída 519 472 663 397 341 162 352 391 379 0 3676  
                           
2.r. Jméno žáka Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Celkem kg Ještě zbývá kg
1. Brož Šimon 0 134 22 0 0 0 0 0 0 0 156 -56
2. Dohnal Michal 77 0 0 0 165 0 32 0 0 0 274 -174
3. Gavelčíková Natálie 0 28 15 15 15 64 0 40 0 0 177 -77
4. Hartoš Adam 45 0 19 0 41 0 0 0 0 0 105 -5
5. Havránková Laura 13 44 0 83 0 0 0 75 15 0 230 -130
6. Helísek Jan 85 35 23 30 37 23 16 21 26 0 296 -196
7. Horkel Michal 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 119 -19
8. Kalvoda Matěj 0 0 58 22 0 0 0 31 0 0 111 -11
9. Kerbelová Adéla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
10. Kocmánek Štěpán 63 67 0 0 21 0 0 41 8 0 200 -100
11. Kubec Adrian 0 0 333 42 0 0 70 42 0 0 487 -387
12. Mácha Ondřej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
13. Maluchová Kristýna 0 63 0 0 0 0 0 47 49 0 159 -59
14. Pudich Vincent 140 0 56 0 0 0 80 0 0 0 276 -176
15. Stozsek Damián 0 0 0 0 40 0 53 0 0 0 93 7
16. Turčík Jan 30 51 110 53 0 55 62 74 115 0 550 -450
17. Tyšer Tobiáš 51 7 19 35 15 11 39 13 40 0 230 -130
18. Woznica Petr 0 37 0 110 0 0 0 0 0 0 147 -47
19. Klosková Eliška 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
20.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
21.                       0 100
22.                       0 100
23.                       0 100
24.                       0 100
25.                       0 100
26.                       0 100
27.                       0 100
28.                       0 100
29.                       0 100
30.                       0 100
31.                       0 100
32. Mgr. Voráčová Yvona 15 6 8 7 7 9 0 7 7 0 66 34
      Za starý papír nová kniha 2018/2019          
                           
  Celkem třída 756 210 426 279 66 178 533 197 306 0 2951  
                           
3.r. Jméno žáka Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Celkem kg Ještě zbývá kg
1. Adámek Jaroslav 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 69 31
2. Adámková Zuzana 30 0 51 126 0 0 36 0 0 0 243 -143
3. Blažek Alexandr 0 78 53 34 0 0 21 0 0 0 186 -86
4. Bonito Daniel Filipe 52 0 0 40 0 0 39 0 0 0 131 -31
5. Dufková Viktorie 146 11 0 0 0 0 0 0 0 0 157 -57
6. Jakubek Hugo 0 0 78 0 0 0 0 90 0 0 168 -68
7. Juřicová Barbora 21 25 83 16 0 68 43 74 78 0 408 -308
8. Klimková Veronika 134 20 0 0 0 0 0 0 0 0 154 -54
9. Lejsková Adéla 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 50
10. Lejsková Eliška 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 50
11. Máchová Nikol 0 0 64 0 0 0 0 0 90 0 154 -54
12. Pekala Vojtěch 55 0 0 33 0 0 80 0 30 0 198 -98
13. Peterek Oskar 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 8 92
14. Rokyta Tomáš 133 72 0 0 0 0 0 0 0 0 205 -105
15. Steiner Václav 113 0 12 20 0 0 5 0 0 0 150 -50
16. Svoboda Petr 53 0 0 0 60 0 0 0 0 0 113 -13
17. Tatay Tobiáš 0 0 75 0 0 53 0 0 0 0 128 -28
18. Zezulková Veronika 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 150 -50
19. Viktoria Pavlátková 0 0 0 0 0 57 90 28     175 -75
20.                       0 100
21.                       0 100
22.                       0 100
23.                       0 100
24.                       0 100
25.                       0 100
26.                       0 100
27.                       0 100
28.                       0 100
29.                       0 100
30.                       0 100
31.                       0 100
32. Mgr. Dostálová E. 19 4 6 6 6 0 0 5 8 0 54 46
      Za starý papír nová kniha 2018/2019          
                           
  Celkem třída 487 637 231 441 161 27 528 265 54 0 2831  
                           
4.r. Jméno žáka Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Celkem kg Ještě zbývá kg
1. Adámková Nella 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 69 31
2. Dluhošová Kateřina 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 210 -110
3. Doležálová Lucie 0 0 0 88 0 0 0 115 0 0 203 -103
4. Gemčíková Anežka 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 240 -140
5. Gros Daniel 0 57 0 10 0 12 0 0 24 0 103 -3
6. Jakimov Vojtěch 331 79 123 0 86 0 301 0 0 0 920 -820
7. Ježová Nela 55 0 25 20 0 0 0 17 20 0 137 -37
8. Kalvoda Tobiáš 0 0 58 22 0 0 0 31 0 0 111 -11
9. Kovalčík Petr 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 65 35
10. Kovářová Markéta 34 0 15 0 0 0 0 96 0 0 145 -45
11. Lazařová Laura 40 0 0 0 0 0 120 0 0 0 160 -60
12. Otáhalova Denisa 0 75 0 85 0 0 0 0 0 0 160 -60
13. Šperlín František 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31 69
14. Vaňková Sofie 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 176 -76
15.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
16.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
17.                       0 100
18.                       0 100
19.                       0 100
20.                       0 100
21.                       0 100
22.                       0 100
23.                       0 100
24.                       0 100
25.                       0 100
26.                       0 100
27.                       0 100
28.                       0 100
29.                       0 100
30.                       0 100
31.                       0 100
32. Mgr. Tylečková R. 27 10 10 6 10 15 7 6 10 0 101 -1
      Za starý papír nová kniha 2018/2019          
                           
  Celkem třída 594 363 233 269 148 291 205 222 169 0 2494  
                           
5.r. Jméno žáka Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Celkem kg Ještě zbývá kg
1. Blažková Amálie 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 110 -10
2. Dufková Viola 146 11 0 0 0 0 0 0 0 0 157 -57
3. Fuciman Tadeáš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
4. Gemsa Daniel 0 42 0 0 0 53 0 0 0 0 95 5
5. Helísková Martina 85 35 23 30 37 23 16 21 26 0 296 -196
6. Holub Richard 0 204 0 0 0 0 0 0 0 0 204 -104
7. Jurášková Marika 20 0 29 0 0 190 0 0 37 0 276 -176
8. Kallusová Karolína 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
9. Klimková Tereza 0 12 14 0 17 0 20 15 11 0 89 11
10. Kocmundová Bára 0 0 0 0 0 0 0 66 38 0 104 -4
11. Kudlej Michal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
12. Mácha Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
13. Mácha Matěj 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 44 56
14. Motaň Adam 50 10 27 12 25 0 21 31 15 0 191 -91
15. Mrůzek Michal 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 -70
16. Palmi Dominik 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 41 59
17. Polachová Barbora 0 20 0 0 0 0 0 50 0 0 70 30
18. Škulavík Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
19. Škrabálek Jakub 23 0 0 18 25 0 50 0 23 0 139 -39
20. Tyšer Jaroslav 51 7 19 35 15 11 39 13 5 0 195 -95
21. Vrzal Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
22. Zezulka Tomáš 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32 68
23.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
24.                       0 100
25.                       0 100
26. Školní družina 22 5 11 12 10 4 0 15 8 0 87 13
27. Venclíková Simona 0 13 10 0 0 0 0 0 0 0 23 77
28. Mgr. Dušan Ignačík 10 0 8 0 6 0 0 0 0 0 24 76
29.                       0 100
30.                       0 100
31.                       0 100
32. Mgr. Adámková J. 17 4 7 52 13 10 27 11 6 0 147 -47