Provoz školní jídelny

Provoz školní jídelny ve školním roce 2021/2022

 

Vyhláška č. 272/2021 Sb. o školním stravování

kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Provoz školní jídelny: od 6.00 do 14.30 hod

Pracovnice školní jídelny:

Vedoucí školní jídelny: Lenka Košťálová

Kuchařky: Eva Hillová, Irena Kellnerová

 

 

Ceny stravného:

Mateřská škola děti 3 – 6 let Přesnídávka a oběd 26,-Kč

7 -10 let Přesnídávka a oběd 28,-Kč (děti, které dovrší 7 let v ŠR 2019/2020 do konce srpna)

3 – 6 let Přesnídávka, oběd, svačina 33,-Kč

7 – 10 let Přesnídávka, oběd, svačina 35,-Kč (děti, které dovrší 7 let v ŠR 2019/2020 do konce srpna)

Základní škola děti 7 – 10 let oběd 24,-Kč

11- 14 let oběd 26,-Kč (děti, které dovrší 11 let v ŠR 2019/2020 do konce srpna)

Dospělí strávníci ZŠ 29,-Kč

Cizí strávníci 65,-Kč

Přihlašování a odhlašování stravy:

tel. číslo: 601 336 573 nebo e-mail: sjkrmelin@email.cz do 14 hod. předchozí pracovní den.

 

V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků v době jejich pobytu ve škole. V době nemoci bude postup následující:

1.den onemocnění v ZŠ – oběd může vyzvednout do jídlonosiče rodinný příslušník v době od 11.00 do 11.30hod. u vydávacího okénka

nebo ráno dát podepsaný jídlonosič do ŠJ a vyzvednout si oběd od 11.00 do 14.30 v ŠJ.

2. den nemoci mají rodiče povinnost své dítě omluvit. Od druhého dne jeho nemocí, se už nejedná o školní stravování. Neomluvené obědy budou účtovány podle vnitřního řádu školní jídelny.

 

NEDOTOVANÁ STRAVA – tzn. neomluvené přesnídávky, obědy a svačiny:

žáci základní školy:

oběd 6 – 10 let cena nedotovaného oběda 65,- Kč (potraviny 24,- Kč + 41,- Kč ostatní náklady)

oběd 11 – 14 let cena nedotovaného oběda 65,- Kč (potraviny 26,- Kč + 39,- Kč ostatní náklady)

žáci mateřské školy:

oběd 3 – 6 let (polodenní) cena nedotované stravy 65,- Kč (potraviny 26,- Kč + 39,- Kč ostatní náklady)

oběd 3 – 6 let (celodenní) cena nedotované stravy 65,- Kč (potraviny 33,- Kč + 32,- Kč ostatní náklady)

oběd 7 – 10 let (polodenní) cena nedotované stravy 65,- Kč (potraviny 28,- Kč + 37,- Kč ostatní náklady)

oběd 7 – 10 let (celodenní) cena nedotované stravy 65,- Kč (potraviny 35,- Kč + 30,- Kč ostatní náklady)

Platba z účtu se provádí povolením inkasa měsíčně pro náš účet.                           Nezadává se příkaz k úhradě!

Termín vyúčtování stravného bude vždy k 20. v měsíci. Jestliže neproběhne platba stravného k danému termínu, můžete stravné zaplatit hotově. V dalším měsíci bude dítě na přechodnou dobu vyloučeno ze školního stravování!

Číslo našeho účtu: 0101340581/0800 – nepište variabilní ani specifický symbol

Platbu na účet je možno povolit najednou i na více strávníků (sourozenci v MŠ i ZŠ), povolení inkasa – četnost vícekrat (např.2děti-četnost 2x)

Při povolení inkasa zadávejte dostatečně velký finanční limit, aby mohla platba proběhnout. (Při větším počtu strávníků limit sečtěte).

Limit pro děti v MŠ polodenní=700,-Kč

pro děti celodenní =900,-Kč !!!!!

Limit pro děti v ZŠ =700,-Kč !!!!!

Povolení inkasa musí být zadáno pro každý měsíc!

Platba v hotovosti se provádí vždy první týden v měsíci !!!