Informace pro rodiče ŠD

Informace pro rodiče

Školní družina při Základní Škole T.G.Masaryka

Hrajeme si, poznáváme, tvoříme …

Zápis do ŠD

Formulář k zápisu do školní družiny pro školní rok 2021/2022 ke stažení zde: Zápisní-lístek-do-školní-družiny-2021-2022

Kontakty

Adresa: Školní 170, 73924, Krmelín
Telefon: 602 455 187
Email:    sdkrmelin@seznam.cz

Oddělení

1. Červené oddělení

děti: 1. a 2. třída
vychovatelka:  Barbora Brumovská

2. Modré oddělení

děti: 3. – 5. třída
vychovatelka:  Sylva Multanová

Školní asistentka: Kateřina Tomečková

Provozní doba školní družiny

Po-Pá   6.30 – 7.45         11.40 – 16.15

středa: tělovýchova v hale

pátek: tělovýchova v hale

Režim dne

6.30  –  7.45  hod. relaxační činnost
11.40 – 13.00 hod. stolování,oddychová činnost
13.00 – 14.30 hod. organizovaná činnost přírovědná,společenskovědní,tělovýchovná,estetická,rukodělná
14.30 – 16.15 hod. zájmové útvary,individuální hry

Roční plán

Roční plán 2020-2021

Platba za školní družinu

  1. Přihláška do ŠD je závazná a zaplacené školné se nevrací.
  2. Základní částka je stejná pro všechny žáky řádně přihlášené do ŠD bez ohledu na délku pobytu, v ranních či odpoledních hodinách.
  3. Platba do ŠD se provádí 2x ročně (platbu lze provést také 1x ročně a to do 30.9. ve výši 1000 Kč).
  4. Za první pololetí uhradí 500 Kč do konce měsíce září (30. 9.).
  5. Za druhé pololetí uhradí 500 Kč do konce měsíce ledna (31. 1.).
  6. Číslo účtu 181658812/0300
  7. Variabilní symbol: rodné číslo dítěte před lomítkem.
  8. Konstatní symbol: 0308
  9. Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení dítěte – ŠD (příklad: Josef Novák – ŠD)
  10. Pokud zákonný zástupce neuhradí poplatek za školské služby, nemůže dítě nadále navštěvovat ŠD

Soubory ke stažení

Výchovně vzdělávací program školní družiny

Znění celého vzdělávacího programu školní družiny: Vzdelavaci program 2015

Směrnice ke stanovení výše úplaty za vzdělávání dítěte ve školní družině

Znění celé směrnice ke stanovení výše úplaty školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Znění celého vnitřního řádu školní družiny ke stažení zde: Vnitřní řád ŠD