Informace pro rodiče ŠD

Informace pro rodiče

Školní družina při Základní Škole T.G.Masaryka

Hrajeme si, poznáváme, tvoříme …

Zápis do ŠD

Formulář k zápisu do školní družiny pro školní rok 2018/2019 ke stažení zde: Zápisní-lístek-do-školní-družiny-2018-2019

Kontakty

Adresa: Školní 170, 73924, Krmelín
Telefon: 602 455 187
Email:    sdkrmelin@seznam.cz

Oddělení

1. Červené oddělení

děti: 1. třída
vychovatelka:  Zuzana Bernatíková

2. Zelené oddělení

děti: 2. třída
vychovatelka:  Barbora Brumovská

3. Modré oddělení

děti: 3. – 5. třída
vychovatelka:  Sylva Multanová

Provozní doba školní družiny

Po-Pá   6.30 – 7.45         11.30 – 16.15

středa a pátek: tělovýchova v hale

Režim dne

6.30  –  7.45  hod. relaxační činnost
11.30 – 13.00 hod. stolování,oddychová činnost
13.00 – 14.30 hod. organizovaná činnost přírovědná,společenskovědní,tělovýchovná,estetická,rukodělná
14.30 – 16.15 hod. zájmové útvary,individuální hry

Roční plán

 

Platba za školní družinu

  1. Přihláška do ŠD je závazná a zaplacené školné se nevrací.
  2. Základní částka je stejná pro všechny žáky řádně přihlášené do ŠD bez ohledu na délku pobytu, v ranních či odpoledních hodinách.
  3. Od školního roku 2013/2014 budou žáci přihlášení do ŠD provádět platbu 2x ročně.
  4. Za první pololetí uhradí 500 Kč do konce měsíce září (30. 9.).
  5. Za druhé pololetí uhradí 500 Kč do konce měsíce ledna (31. 1.).
  6. Číslo účtu 181658812/0300
  7. Variabilní symbol: rodné číslo dítěte před lomítkem.
  8. Konstatní symbol: 0308
  9. Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení dítěte – ŠD (příklad: Josef Novák – ŠD)
  10. Pokud zákonný zástupce neuhradí poplatek za školské služby, nemůže dítě nadále navštěvovat ŠD

Soubory ke stažení

Výchovně vzdělávací program školní družiny

Znění celého vzdělávacího programu školní družiny

Směrnice ke stanovení výše úplaty za vzdělávání dítěte ve školní družině

Znění celé směrnice ke stanovení výše úplaty školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Změní celého vnitřního řádu školní družiny ke stažení zde: Vnitřní řád ŠD 2017- 2018