Školní jídelna

Školní jídelna

Přihláška MŠ 2018-2019
Přihláška ZŠ 2018-2019

Přihlašování a odhlašování stravy:

tel. číslo: 601 336 573 nebo e-mail: sjkrmelin@email.cz

do 14.00 hod. předešlý den a také na ESTRAVA do 14.00 hod. předešlý pracovní den.

Děkuji za spolupráci
Lenka Košťálová
Vedoucí jídelny

 

ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ – NEDOTOVANÁ STRAVA
Rodiče, nezapomínejte odhlašovat své děti v době nepřítomnosti ve škole!!!!!!!!

Dle zákona č.561/2004Sb. a vyhlášky č.107/2005Sb. má dítě, žák nebo student nárok odebrat školní stravování v době pobytu ve škole eventuálně první den neplánované nepřítomnosti. Další den nepřítomnosti již nemají nárok na státní dotaci. V případě neodhlášené stravy bude cena jídla doúčtována do výše skutečných nákladů vynaložených na přípravu jídla. Za neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada.

 

Jídelní lístek od 1.8.2016 naleznete na stránce Estrava
Od 1.9.2016 můžete obědy odhlašovat na stránce Estrava odhlašování stravy

 

Zvýšení cen stravného – ŠR 2017/2018

Od 1.9.2017 dochází ke zvýšení cen stravného u dětí v MŠ a žákú v ZŠ Krmelín.Veškeré informace naleznete v článku:

Provoz školní jídelny v školním roce 2017/2018.

Nezapomeňte si zvýšit povolený limit pro platbu stravného inkasem přes sporožiro.

Limit pro děti v MŠ polodenní=600,-Kč

pro děti celodenní =800,-Kč !!!!!

Limit pro děti v ZŠ 600,-Kč !!!!!

Veškeré informace u vedoucí školní jídelny – tel.601336573.