Školní jídelna

Školní jídelna

Přihláška ZŠ 2020-2021

Přihláška MŠ 2020-2021

 

Přihlašování a odhlašování stravy:

tel. číslo: 601 336 573 nebo e-mail: sjkrmelin@email.cz

do 14.00 hod. předešlý den a také na ESTRAVA do 14.00 hod. předešlý pracovní den.

Děkuji za spolupráci
Lenka Košťálová
Vedoucí jídelny

 

ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ – NEDOTOVANÁ STRAVA
Rodiče, nezapomínejte odhlašovat své děti v době nepřítomnosti ve škole!!!!!!!!

Dle zákona č.561/2004Sb. a vyhlášky č.107/2005Sb. má dítě, žák nebo student nárok odebrat školní stravování v době pobytu ve škole eventuálně první den neplánované nepřítomnosti. Další den nepřítomnosti již nemají nárok na státní dotaci. V případě neodhlášené stravy bude cena jídla doúčtována do výše skutečných nákladů vynaložených na přípravu jídla. Za neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada.

 

Jídelní lístek naleznete na stránce Estrava
Obědy můžete odhlašovat na stránce Estrava odhlašování stravy

 

Zvýšení cen stravného – ŠR 2019/2020

Od 1.9.2019 dochází ke zvýšení cen stravného u dětí v MŠ a žákú v ZŠ Krmelín.Veškeré informace naleznete v článku:

Provoz školní jídelny v školním roce 2019/2020.

Nezapomeňte si zvýšit povolený limit pro platbu stravného inkasem přes sporožiro.

Limit pro děti v MŠ polodenní=600,-Kč

pro děti celodenní =800,-Kč !!!!!

Limit pro děti v ZŠ 600,-Kč !!!!!

Veškeré informace u vedoucí školní jídelny – tel.601336573.