Členové školské rady

Seznam členů Školské rady

Předseda Školské rady:

Ing. Jaroslav Tyšer                            jaroslav@tyserovi.cz

 

Členové Školské rady:

Ing. Petr Jakubek                              jakubek.petr@seznam.cz

Petr Mácha                                         peta.macha@gmail.com

Mgr. Elizabeth Dostalová                    elizabeth.dostalova@gmail.com

Sylva Multanová                                sylvinka.m@seznam.cz

Ing. Libor Juřica                                 Jurica.Libor@seznam.cz

 

V případě dotazů, či podnětů pro činnost Školské rady, pište elektronicky na výše uvedené e-mailové adresy členů Školské rady.