Vyhlášení ředitelského volna

Ředitel školy oznamuje zákonným zástupcům žáků, že v souladu s § 24, odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje v termínu 28. – 30. 1. 2020 tři dny ředitelského volna, 31. 1. 2020 jsou pololetní prázdniny. Důvodem vyhlášení ředitelského volna je 61 % absence žáků školy z důvodů chřipkové epidemie. Vyhlášení ředitelského volna bylo konzultováno s Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě a oznámeno zřizovateli školy.

Výdej výpisu z vysvědčení zákonným zástupcům se uskuteční ve čtvrtek v době od 8.00 do 11.00 na sekretariátu školy.

Nevydané výpisy obdrží žáci od třídní učitelky v následujícím týdnu (tj. 3. – 7. 2. 2020).