Zahájení školního roku 2018/2019

Zahájení nového školního roku 2018/2019 proběhne v pondělí 3. září 2018 v 9. 00 hodin
v sálu školy, na zahájení jsou srdečně zváni i zákonní zástupci našich prvňáčků.
Školní jídelna zahájí provoz v pondělí 3. září 2018, výdej obědů v 1. školním týdnu bude od 11 hodin.
Školní družina zahájí provoz pro přihlášené žáky v pondělí 3. září 2018 v době od 6.30 – 8.45, 11.00 – 16.15, od 4. září v době 6.30 – 7.45, 11.00 – 16.15.

Společná schůze pedagogického sboru a Spolku rodičů Krmelín se zákonnými zástupci žáků proběhne
v úterý 4. září 2018 v 16 hodin v sálu školy, poté budou následovat ve třídách schůzky s třídními učitelkami.